OBSAH


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2009, roč. 88, č. 12, s. 2-9.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

ÚVODNÍKY

Hájek M.: O mezinárodní spolupráci 3

Šebesta P.: Cévní chirurgie dnes a zítra (Poznámky na okraj debaty prof. Adamce a doc. Čertíka) 47

Třeška V.: Historické mezníky chirurgické léčby tepenných výdutí 95

Vyhnánek F.: Infekce v chirurgii 163

Pafko P.: Česká hrudní chirurgie 219

Hoch J.: Koloproktologie 287

Vyhnánek F.: Jaké jsou současné úkoly intenzivní péče v chirurgii? 347

Ryska M.: O znalcích v oboru chirurgie 415

Havlíček K.: Rozhledy v chirurgii – 88 roků od jejich založení a 40 let práce prof. MUDr. Miloše Hájka, DrSc. 487

Hájek M.: Jednejme uvážlivě a rozumně 547

ODBORNÉ ČLÁNKY

A

Adamčík L. viz Soumarová R. 387

Adamec M. viz Oliverius M. 662

Adamkov J. viz Kanta M. 497

Adámek M. viz Povýšil P. 704

Adámková V. viz Vyhnánek F. 503

Antoš F. viz Šerclová Z. 178

Aujeský R. viz Vrba R. 50

B

Babjaková Ľ. viz Lakyová L. 136

Bachleda P. viz Herman J. 349

Baláž P. viz Oliverius M. 662

Bartoníček J.: Poranění femorálních cév u trochanterických zlomenin 203

Bartoníček J., Tuček M., Frič V.: Radiodiagnostika zlomenin lopatky 84

Bartoníček J. viz Skála-Rosenbaum J. 596

Bartoňková H. viz Horváth T. 238

Bartoška R. viz Skála-Rosenbaum J. 596

Báča V. viz Grill R. 75

Bednář M. viz Bláha M. 682

Beitl E. viz Višňa P. 708

Belák J. viz Toporcer T. 97

Beňo M., Rümenapf G.: Porovnanie hybridného operačného postupu – intraoperačnej angioplastiky a cross-over bypassu s aortobifemorálnym bypassom v revaskularizácii iliakálnych artérií 720

Beňuška J. viz Kubíková E. 133

Bešík J. viz Turek D. 693

Bělina E. viz Kupka P. 4

Bělobrádek Z. viz Čečka F. 192

Bělobrádková E. viz Blažek M. 649

Biath P. viz Örhalmi J. 314

Bielecki K.: Complications after Colorectal Surgery 308

Bílek R. viz Šafařík L. 21

Bímová J. viz Brzek V. 103

Blažej S., Černohorský S., Fidler F., Čech M.: Trombóza horní mezenterické vény po robotické operaci na horním GIT – kazuistika 123

Blažek M., Havel E., Cerman J., Bělobrádková E., Dědek T., Počepcov I.: Syndrom tukové embolie – přehled problematiky a kazuistika: závažný průběh po traumatu dlouhých kostí 649

Bláha M., Vajnerová O., Bednář M., Vajner L., Tichý M.: Traumatická poranění mozku – vliv alkoholu a kofeinu na intrakraniální tlak a průtok krve mozkem 682

Bláha V. viz Slaninka I. 656

Bohatá Š. viz Šimůnek R. 119

Böör A. viz Toporcer T. 97

Broďák M., Pacovský J., Košina J., Holub L., Navrátil P., Romžová M., Louda M., Moravek P.: Antibiotická profylaxe v urologii 357

Brzek V., Lonský V., Jiška S., Kubíček J., Nováková D., Valentová P.,

Bímová J., Volt M.: Vliv předoperačního podání heparinu na vznik heparinové rezistence 103

Brzežková R., Frýba V., Chrz K., Krška Z., Kvasnička J.: Prodloužená profylaxe tromboembolické nemoci u pacientů po chirurgické resekci kolorekta pro malignitu 642

Burda R., Hoffman P., Kitka M.: Poúrazová svalová hernia predlaktia 451

Burešová L. viz Šerclová Z. 178

Burget F. viz Kraus J. 469

C

Cerman J. viz Blažek M. 649

Cingeľ V. viz Kubíková E. 133

Czudek S. viz Soumarová R. 387

Č

Čapov I. viz Doležel J. 259

Čapov I. viz Jedlička V. 229

Čapov I. viz Veselý M. 222

Čáp J. viz Oliverius M. 662

Čečka F., Jon B., Ferko A., Šubrt Z.: Levostranné resekce pankreatu: indikace, chirurgická technika a komplikace 364

Čečka F., Jon B., Havel E., Lojík M., Raupach J., Bělobrádek Z.,

Neoral Č., Šubrt Z., Ferko A.: Stenóza truncus coeliacus při duodenopankreatektomii 192

Čečka F. viz Páral J. 590

Čečka F. viz Šubrt Z. 509

Čech M. viz Blažej S. 123

Černohorský S. viz Blažej S. 123

Černý M. viz Pirkl M. 403

Červinka V., Šťastný K., Nechvátal L., Pellant A.: Nové trendy v diagnostice a léčbě karcinomu prsu na přelomu tisíciletí 79

Červinková M. viz Kučera A. 368

Číhalová M. viz Horváth T. 238

D

Daňo J. viz Mýtnik M. 735

Dekrétová J. viz Hanzel J. 697

Dědek T. viz Blažek M. 649

Dědek T. viz Šmejkal K. 603

Dietl K.-H. viz Höhler F. 59

Dietl K.-H. viz Meiler R. 165

Dobrota D. viz Laca Ľ. 127

Doležel J., Veverková L., Jedlička V., Čapov I., Szkorupa M., Vodička J.: Mediastinální lymfadenektomie v chirurgii plicních metastáz 259

Doležel J. viz Jedlička V. 229

Doležel J. viz Veselý M. 222

Doležel R. viz Pohnán R. 629

Dominik J. viz Zacharovský R. 493

Dostalík J., Guňková P., Martínek L., Richter V., Guňka I., Mazur M., Mitták M.: Optimální miniinvazivní přístup při náhradě jícnu žaludkem 422

Dostalík J. viz Martínek L. 675

Dostalík J. viz Martínek L. 725

Ducháč V. viz Vyhnánek F. 503

Dusil I. viz Kurfirst V. 625

Dušek L., Hoch J., Mužík J., Pavlík T.: Epidemiologie a léčba kolorektálního karcinomu v českých populačních datech 295

Dušek L. viz Zavoral M. 292

Dušek T., Sotona O., Špaček V.: Hybridní NOTES cholecystektomie transgastrickým a transrektálním přístupem v experimentu 670

Dušek T. viz Páral J. 590

Dvořáček J. viz Šafařík L. 21

Dvořáček J. viz Šafařík L. 142

Dvořák M., Staffa R., Podlaha J., Gladiš P., Gregor Z.: Rupturované mykotické aneuryzma břišní aorty řešené graftem z vena femoralis superficialis – kazuistika 11

Dvořáková E. viz Stránský P. 514

Dytrych P. viz Šerclová Z. 178

Džupa V., Horák L., Gavulová E., Málek J.: Může být krvácení ze spongiózy sakra fatální komplikací nestabilní zlomeniny pánve? 699

Džupa V. viz Grill R. 75

E

Ebelenderová D. viz Vachtová M. 687

Ehler E. viz Kanta M. 497

El Falougy H. viz Kubíková E. 133

Eret V. viz Stránský P. 514

F

Fani M. viz Laca Ľ. 127

Fanta J. viz Kliment J. 536

Ferda J. viz Klečka J. 253

Ferda J. viz Skalický T. 730

Ferda J. viz Třeška V. 196

Ferko A. viz Čečka F. 192

Ferko A. viz Čečka F. 364

Ferko A. viz Páral J. 590

Ferko A. viz Slaninka I. 656

Ferko A. viz Šubrt Z. 509

Fiala I. viz Šefr R. 337

Fidler F., Kašík J.: Komplikace IPOM plastiky – naše zkušenosti 394

Fidler F. viz Blažej S. 123

Fogel K. viz Šafařík L. 142

Fojtík P. viz Urban O. 310

Folprecht M. viz Hasala P. 521

Frank M. viz Lochman P. 62

Frankovičová M. viz Pobehová J. 620

Frdlík J. viz Mraček J. 264

Fric M. viz Grill R. 75

Frič P. viz Zavoral M. 292

Frič V. viz Bartoníček J. 84

Frýba V. viz Brzežková R. 642

G

Garajová B. viz Horváth T. 238

Gavulová E. viz Džupa V. 699

Gál P. viz Krtička M. 716

Ghallab K. viz Chrastina J. 549

Gladiš P. viz Dvořák M. 11

Gottvald T., Příborská J., Sákra L.: Zánětlivá onemocnění hrudníku v chirurgii 282

Gregor Z. viz Dvořák M. 11

Grégrová H. viz Stránský P. 514

Grill R., Waldauf P., Džupa V., Wendsche P., Fric M., Báča V., Skála-Rosenbaum J.: Riziko úmrtí u polytraumatizovaných pacientů s poraněním pánve 75

Gryga A. viz Hasala P. 521

Guňka I. viz Dostalík J. 422

Guňka I. viz Martínek L. 675

Guňka I. viz Martínek L. 725

Guňková P. viz Dostalík J. 422

Guňková P. viz Martínek L. 675

Guňková P. viz Martínek L. 725

Gürlich R., Oliverius M., Lipár K., Varga M., Špičák J., Štirand P.,

Valsamis A., Novotný J., Vyhnánek F.: Výsledky jednoročního přežití u nemocných po resekci hlavy slinivky břišní s resekcí žil portomezenterické oblasti (PMO) 417

H

Habalová J. viz Kanta M. 497

Hadwiger J. viz Hasala P. 521

Haluzíková J. viz Michalský R. 456

Hanke I. viz Hrivnák R. 330

Hanke I. viz Hrivnák R. 559

Hankeová Z. viz Šerclová Z. 178

Hanoun G., Vybíhal V., Křen L., Navrátil O.: Léze podkolenní jamky s neurologickou symptomatologií – kazuistiky, diagnostika a léčba 453

Hansliánová M. viz Hrivnák R. 330

Hanslianová M. viz Svatoň R. 35

Hanzel J., Horňák J., Mokrý M., Krausko A.: GIST ako náhla brušná príhoda 269

Hanzel J., Mokrý M., Horńák J., Krausko A., Dekrétová J.: Poranenie zadnej steny duodena 697

Haruštiak T. viz Stolz A. J. 225

Hasala P., Hadwiger J., Gryga A., Folprecht M.: Cizí tělesa – méně obvyklá příčina poranění zažívacího traktu 521

Hasman D. viz Třeška V. 65

Havel E. viz Blažek M. 649

Havel E. viz Čečka F. 192

Havlíček K. viz Šiller J. 55

Havlíček K. viz Šiller J. 277

Hájek M. viz Zonča P. 398

Hána V. viz Kasalický M. 439

Herman J., Utíkal P., Sekanina Z., Bachleda P.: Infekce náhrad abdominální aorty 349

Hermanová M. viz Veselý M. 222

Hes O. viz Stránský P. 514

Hes O. viz Třeška V. 65

Hes O. viz Třeška V. 196

Hes O. viz Vachtová M. 687

Hoch J., Smrčka Z.: 100 let operace podle Milese – W. Ernest Miles 1869–1947 288

Hoch J., Kubáčková K.: Lymfom rekta – diagnóza k operaci? 317

Hoch J. viz Dušek L. 295

Hoch J. viz Umlaufová D. 326

Holák J.: Fast track koncept v kolorektální chirurgii v podmínkách nemocnice okresního typu 524

Holečková I. viz Mraček J. 264

Holéczy P. viz Örhalmi J. 314

Holéczy P. viz Urban O. 310

Holub L. viz Broďák M. 357

Holubec L. viz Rupert K. 428

Honsová E. viz Oliverius M. 662

Honsová E. viz Varga M. 434

Hora M. viz Stránský P. 514

Hora M. viz Třeška V. 196

Horák L. viz Džupa V. 699

Horáková M., Neoral Č.: Pooperační sledování perfuze gastroplastiky jícnu 18

Horálek F. viz Melichar V. 580

Horňák J. viz Hanzel J. 269

Horňák J. viz Hanzel J. 697

Horský J. viz Skalický T. 730

Horváth T., Špelda S., Kocáková I., Bartoňková H., Číhalová M., Moulis M., Garajová B., Straževská E., Vomela J.: Plicní segmentektomie pro nádor 238

Hořejš J. viz Matek J. 586

Houdek K., Šulc R., Třeška V., Moláček J.: Náhodný nález maligního onemocnění při operačním řešení nezvyklé příčiny střevní obstrukce u pacientky po transplantaci ledviny 189

Houdek K. viz Rupert K. 428

Houdek M. viz Hrabálek L. 461

Houdek M. viz Hrabálek L. 634

Höhler F., Novák K., Dietl K.-H.: Das Neurinom des Nervus recurrens 59

Hrabal P. viz Kupka P. 4

Hrabálek L., Vaverka M., Houdek M.: Artroplastika krční ploténky (Prodisc-C): analýza výsledků po 3–4 letech sledování 634

Hrabálek L., Houdek M., Vaverka M.: Přínos magnetické rezonance pro diagnostiku a léčbu poranění torakolumbální páteře 461

Hrnčíř Z. viz Zacharovský R. 493

Hrivnák R., Hanke I., Hansliánová M., Kala Z., Ševčíková A.: Antibiotická profylaxe v kolorektální chirurgii 330

Hrivnák R., Hanke I., Šándor P., Mitáš L., Vomela J.: Spontánní pneumotorax – management, terapie 559

Huťan M., Huťan M. ml.: Úloha chirurgického výkonu v liečbe Crohnovej choroby 185

Huťan M., Huťan M. ml., Zelenák J.: Úloha klasickej chirurgie pri liečbe náhlych príhod brušných u onkologických pacientov 377

Huťan M. ml. viz Huťan M. 185

Huťan M. ml. viz Huťan M. 377

CH

Chmátal P. viz Kupka P. 4

Chobola M. viz Slaninka I. 577

Chobola M. viz Slaninka I. 656

Chovanec V., Lojík M., Koblížek V., Vojáček J., Ruta J., Renc O.: Endovaskulární léčba spontánního hemotoraxu u neurofibromatózy I. typu 615

Chovanec Z. viz Veselý M. 222

Chrastina J., Novák Z., Řiha I., Ghallab K.: Primární tumor mozku jako vzácná příčina akutního subdurálního hematomu 549

Chrz K. viz Brzežková R. 642

Chudáček Z. viz Stránský P. 514

Chýlová M. viz Lakyová L. 136

I

Ira D. viz Krtička M. 716

J

Jackanin S. viz Örhalmi J. 314

Jacobi C. A. viz Zonča P. 568

Jaganjac E. viz Višňa P. 708

Jandík J., Vokůrka J.: Nekrotizující fasciitida břišní stěny po cholecystektomii – kazuistika 27

Janík D. viz Urban O. 310

Jarkovský J. viz Kazda S. 554

Jedlička V., Vlček P., Veverková L., Doležel J., Peštál A., Veselý M., Žák J., Čapov I.: Otevřené pleurální okénko v léčbě pokročilého empyému hrudníku: zkušenosti s léčbou dvaceti rizikových pacientů 229

Jedlička V. viz Doležel J. 259

Jedlička V. viz Veselý M. 222

Jindrová B. viz Kraus J. 469

Jirásek T. viz Vyhnánek F. 503

Jiška S. viz Brzek V. 103

Jochymek J., Škvařil J.: Chirurgická léčba vrozeně strmého talu 32

Jon B. viz Čečka F. 192

Jon B. viz Čečka F. 364

Jon B. viz Páral J. 590

Jon B. viz Šubrt Z. 509

Julínek S. viz Malý I. 274

Jurytko A. viz Zonča P. 398

K

Kala Z. viz Hrivnák R. 330

Kala Z. viz Šimůnek R. 119

Kalač J., Veverková L., Svobodová H.: Neurogenní tumory krku 14

Kanta M., Ehler E., Laštovička D., Habalová J., Adamkov J., Řehák S.: Kompresivní syndromy n. suprascapularis – zkušenosti s chirurgickou léčbou 497

Kasalický M., Kršek M., Zelinka T., Hána V., Widimský J.: 120 laparoskopických adrenalektomií s harmonickým skalpelem 439

Kašík J. viz Fidler F. 394

Kaška M.: Operační rizika a význam předoperační péče 476

Kaška M. viz Páral J. 590

Kašpar D. viz Kašpar S. 106

Kašpar S., Pirkl M., Příborská J., Kašpar D.: Šest let zkušeností s endovenózním laserem v terapii varixů dolních končetin 106

Kašpar S. viz Pirkl M. 403

Kazda S., Kočiš J., Wendsche P., Jarkovský J.: Klinická komparativní studie výsledků terapie poranění zubu čepovce 554

Kästner I. viz Stingl J. 151

Klečka J., Šimánek V., Vodička J., Špidlen V., Pradl R., Ferda J.: Akutní mediastinitis – optimální diagnostická a léčebná opatření 253

Klečka J. viz Stránský P. 514

Klečka J. viz Šimánek V. 262

Klečka J. viz Vodička J. 248

Kliment J., Fanta J.: Operace varixů dolních končetin radiofrekvenční ablací metodou VNUS-Closure® 536

Kliment M. viz Urban O. 310

Koblížek V. viz Chovanec V. 615

Kobr J. viz Třeška V. 65

Kocáková I. viz Horváth T. 238

Kočiš J. viz Kazda S. 554

Kopřiva A. viz Lochman P. 62

Košina J. viz Broďák M. 357

Kováč P. viz Šeliga P. 444

Krak M. viz Mendl J. 373

Kraus J., Volf V., Burget F., Jindrová B.: PCCP versus standardní proximální femorální hřeb při léčbě pertrochanterických zlomenin femoru 469

Krausko A. viz Hanzel J. 269

Krausko A. viz Hanzel J. 697

Kreuzberg B. viz Stránský P. 514

Kršek M. viz Kasalický M. 439

Krška Z., Šváb J.: Fulminantní akutní pankreatitida 563

Krška Z. viz Brzežková R. 642

Krška Z. viz Matek J. 425

Krška Z. viz Matek J. 586

Krtička M., Plánka L., Ira D., Mašek M., Gál P.: Úrazový registr České republiky – zkušenosti s vedením databáze ve FN Brno 716

Křen L. viz Hanoun G. 453

Křupka B. viz Povýšil P. 704

Kubala E., Petruželka L., Sedláčková E.: Chemoterapie a biologická léčba v komplexní léčbě karcinomu tlustého střeva a konečníku. Kdy, proč, jak? 303

Kubáčková K. viz Hoch J. 317

Kubisz P. viz Mýtnik M. 735

Kubíček J. viz Brzek V. 103

Kubíková E., El Falougy H., Mizeráková P., Cingeľ V., Beňuška J.: Variabilita polôh apendix vermiformis a vplyv na diagnostiku apendicitídy u detí 133

Kuca J. viz Lochman P. 62

Kučera A., Škába R., Spíšek R., Pajer P., Červinková M.: Experimentální terapie nádoru pomocí intratumorózní aplikace dendritických buněk 368

Kučera C. viz Zonča P. 398

Kudla M. viz Oliverius M. 662

Kudláč M. viz Toporcer T. 97

Kuntscher V. viz Třeška V. 65

Kuntscherová J. viz Třeška V. 115

Kupka P., Bělina E, Chmátal P., Hrabal P.: Metastáza maligního melanomu distálního ilea jako vzácná příčina ileocekální invaginace – kazuistika 4

Kurfirst V., Dusil I., Rezler M., Mokráček A.: Endoskopický odběr v. saphena magna – výskyt ranných komplikací 625

Kvasnička J. viz Brzežková R. 642

L

Laca Ľ., Urdzik J., Fani M. Dobrota D., Poláček H.: Limitácie resekcií pečene 127

Lakyová L., Babjaková Ľ., Chýlová M., Radoňak J.: Diverticulitis appendicis vermiformis – kazuistika a prehľad literatúry 136

Lakyová L. viz Toporcer T. 97

Laštovička D. viz Kanta M. 497

Linke Z. viz Pohnán R. 629

Lipár K. viz Gürlich R. 417

Lischke R. viz Stolz A. J. 225

Liška V. viz Skalický T. 730

Liška V. viz Třeška V. 69

Lodererová A. viz Oliverius M. 662

Lochman P., Frank M., Kopřiva A., Závada J., Kuca J.: Dvojitý průstřel hrudní stěny u afghánského vojenského policisty 62

Lochman P. viz Páral J. 590

Lochman P. viz Šmejkal K. 603

Lojík M. viz Čečka F. 192

Lojík M. viz Chovanec V. 615

Lonský V. viz Brzek V. 103

Louda M. viz Broďák M. 357

Louda M. viz Páral J. 590

Lovasová Z. viz Soumarová R. 387

Loveček M. viz Vrba R. 50

M

Macek P. viz Šafařík L. 142

Machačová R. viz Šiller J. 55

Malý I., Julínek S., Winkler L.: Endovenózní laserová terapie varixů dolních končetin 274

Malý J. viz Turek D. 693

Malý T. viz Vrba R. 50

Martínek L., Dostalík J., Guňka I., Guňková P., Vávra P.: Laparoskopická chirurgie karcinomu rekta – dlouhodobé výsledky 675

Martínek L., Dostalík J., Guňka I., Guňková P., Vávra P.: Srovnání onkologických výsledků laparoskopického a otevřeného přístupu u nemetastazujícího karcinomu kolon 725

Martínek L. viz Dostalík J. 422

Marvan J. viz Šerclová Z. 178

Mašek M. viz Krtička M. 716

Matek J., Krška Z.: GIST jako příčina invaginace na tenkém střevě 425

Matek J., Hořejš J., Krška Z., Výborný J.: Ultrazvukové vyšetření u lůžka kriticky nemocného v chirurgii 586

Matia I. viz Varga M. 434

Matkovčík Z. viz Třeška V. 196

Matušek A. viz Zonča P. 398

Mazur M. viz Dostalík J. 422

Májek O. viz Zavoral M. 292

Málek J. viz Džupa V. 699

Meiler R., Dietl K.-H., Novák K., Patzel C.: Ektope Milz als Tumor im Pankreas 165

Melichar V., Horálek F.: Řešení obrovských ventrálních hernií 580

Mendl J., Oliverius M., Valsamis A., Krak M.: Minimalizace krevních ztrát v jaterní chirurgii 373

Meyer G. P. viz Zonča P. 568

Michalský R., Haluzíková J.: Léčení seniorů na okresním chirurgickém oddělení 456

Mirka H. viz Skalický T. 730

Mitáš L. viz Hrivnák R. 559

Mitták M. viz Dostalík J. 422

Mizeráková P. viz Kubíková E. 133

Míšková A. viz Stingl J. 151

Mokráček A. viz Kurfirst V. 625

Mokrý M. viz Hanzel J. 269

Mokrý M. viz Hanzel J. 697

Moláček J. viz Houdek K. 189

Moláček J. viz Třeška V. 65

Moravek P. viz Broďák M. 357

Mork J. viz Mraček J. 264

Motyčka V. viz Slaninka I. 656

Moulis M. viz Horváth T. 238

Mraček J., Holečková I., Mork J., Frdlík J., Škorpil J.: Postavení peroperační neuromonitorace, neuroprotekce a preventivní karotické endarterektomie u nemocných se zvýšeným rizikem mozkové ischemie indikovaných ke kardiochirurgické operaci 264

Mrázek T. viz Zonča P. 398

Musil V. viz Stingl J. 151

Mužík J. viz Dušek L. 295

Mýtnik M., Pastierik P., Šeliga P.: Laparoskopická splenektómia – naše skúsenosti 7

Mýtnik M., Kubisz P., Staško J., Šeliga P., Daňo J.: Malignómy kólonu a rekta z pohľadu hemokoagulácie 735

N

Navrátil O. viz Hanoun G. 453

Navrátil P. viz Broďák M. 357

Nechvátal L. viz Červinka V. 79

Neoral Č. viz Čečka F. 192

Neoral Č. viz Horáková M. 18

Neoral Č. viz Vrba R. 50

Netuka I. viz Urban M. 489

Netuka I. viz Turek D. 693

Neumann C. viz Svatoň R. 35

Nieslanik M. viz Zonča P. 398

Nosek J. viz Rupert K. 428

Nová K. viz Šerclová Z. 178

Novák K. viz Höhler F. 59

Novák K. viz Meiler R. 165

Novák K. viz Šafařík L. 21

Novák K. viz Šafařík L. 142

Novák Z. viz Chrastina J. 549

Nováková D. viz Brzek V. 103

Novotný J. viz Gürlich R. 417

Ňaršanská A. viz Třeška V. 196

O

Oliverius M., Kudla M., Baláž P., Valsamis A., Honsová E., Lodererová A., Čáp J., Adamec M.: Transplantace tenkého střeva v experimentu 662

Oliverius M. viz Gürlich R. 417

Oliverius M. viz Mendl J. 373

Oliverius M. viz Varga M. 434

Ondrák M. viz Šefr R. 337

Örhalmi J., Vřeský B., Holéczy P., Jackanin S., Biath P.: Uzávěr defektu perinea po abdominoperineální amputaci rekta pomocí Vertical Rectus Abdominis Flap 314

Örhalmi J. viz Urban O. 310

P

Pacovský J. viz Broďák M. 357

Pafko P. viz Stolz A. J. 225

Pajer P. viz Kučera A. 368

Pastierik P. viz Mýtnik M. 7

Patzel C. viz Meiler R. 165

Pavlík T. viz Dušek L. 295

Páral J., Šubrt Z., Lochman P., Ferko A., Dušek T., Slaninka I., Čečka F., Louda M., Romžová M., Jon B., Kaška M.: Peroperační diagnostika ischemie střeva za použití fluoresceinu a ultrafialového světla 590

Páral J. viz Slaninka I. 577

Páral J. viz Slaninka I. 656

Pelák Z., Skála P.: Enterální píštěl jako pooperační komplikace – kazuistika 334

Pellant A. viz Červinka V. 79

Peregrin J. viz Varga M. 434

Pešl M. viz Šafařík L. 21

Pešl M. viz Šafařík L. 142

Peštál A. viz Jedlička V. 229

Peštál A. viz Veselý M. 222

Petkov V. viz Turek D. 693

Petruželka L. viz Kubala E. 303

Pirk J. viz Turek D. 693

Pirk J. viz Urban M. 489

Pirkl M., Sákra L., Kašpar S., Černý M.: Komplikace periproktálního abscesu – Fournierova gangréna nebo nekrotizující fasciitida? Kazuistika 403

Pirkl M. viz Kašpar S. 106

Piťha J. viz Tvrdoň J. 235

Plánka L. viz Krtička M. 716

Pobehová J., Frankovičová M., Sabol F.: Pacient s entrapment syndrómom a. poplitea a infekčnou endokarditídou (kazuistika) 620

Počepcov I. viz Blažek M. 649

Podlaha J. viz Dvořák M. 11

Pohnán R., Ryska M., Doležel R., Veverová I., Linke Z.: Gastrointestinální stromální tumor – analýza vlastní sestavy pacientů, přehled literatury 629

Poláček H. viz Laca Ľ. 127

Povýšil P., Slováček R., Adámek M., Křupka B.: Tupé poranění karotidy 704

Slováček R. viz Povýšil P. 704

Pradl R. viz Klečka J. 253

Prausová J. viz Umlaufová D. 326

Příborská J. viz Gottvald T. 282

Příborská J. viz Kašpar S. 106

Puszkailer L.: Giardiosa, jako málo frekventní onemocnění v diferenciální diagnostice bolestí břicha 200

R

Racek J. viz Třeška V. 65

Radoňak J. viz Lakyová L. 136

Radoňak J. viz Toporcer T. 97

Raupach J. viz Čečka F. 192

Reischig T. viz Třeška V. 65

Renc O. viz Chovanec V. 615

Rezler M. viz Kurfirst V. 625

Richter V. viz Dostalík J. 422

Romžová M. viz Broďák M. 357

Romžová M. viz Páral J. 590

Rupert K., Holubec L., Nosek J., Houdek K., Topolčan O.,

Třeška V.: Význam cytokeratinového markeru TPS v pooperačním sledování nemocných s kolorektálním karcinomem 428

Ruta J. viz Chovanec V. 615

Rümenapf G. viz Beňo M. 720

Ryska M. viz Pohnán R. 629

Ryska O. viz Šerclová Z. 178

Ř

Řehák S. viz Kanta M. 497

Řiha I. viz Chrastina J. 549

S

Sabol F. viz Pobehová J. 620

Satinský I.: Nutriční intervence v chirurgii 409

Sákra L. viz Gottvald T. 282

Sákra L. viz Pirkl M. 403

Sákra L. viz Šiller J. 55

Sedláček J. viz Šafařík L. 142

Sedláčková E. viz Kubala E. 303

Sekanina Z. viz Herman J. 349

Schützner J. viz Stolz A. J. 225

Schützner J. viz Tvrdoň J. 235

Silák J. viz Šefr R. 337

Skalický T., Třeška V., Sutnar A., Liška V., Horský J., Ferda J., Mirka H.: Cystadenom jater 730

Skalický T. viz Šmíd D. 466

Skalický T. viz Třeška V. 69

Skalický T. viz Třeška V. 115

Skála P. viz Pelák Z. 334

Skála-Rosenbaum J., Bartoníček J., Bartoška R.: Eroze acetabula po cervikokapitální náhradě kyčelního kloubu. Klinicko-biomechanická studie 596

Skála-Rosenbaum J. viz Grill R. 75

Slaninka I., Páral J., Chobola M.: Divertikl lokalizovaný na mezenteriální straně jejuna jako příčina perforační peritonitidy – kazuistika 577

Slaninka I., Páral J., Chobola M., Motyčka V., Ferko A., Bláha V.: Peritonitidy způsobené perforací trávicí trubice – analýza gerontologické skupiny pacientů 656

Slaninka I. viz Páral J. 590

Smrčka Z. viz Hoch J. 288

Sotona O. viz Dušek T. 670

Soumarová R., Lovasová Z., Czudek S., Škrovina M., Adamčík L., Straka M.: Moderní radioterapie v komplexní léčbě sarkomů měkkých tkání a kostí – aktuální přehled a vlastní zkušenosti 387

Spíšek R. viz Kučera A. 368

Staffa R. viz Dvořák M. 11

Stašek M., Špička P., Zapletal P., Štefanička D., Šišma P.: Nepigmentované subunguální malignity – kříž malé chirurgie 147

Staško J. viz Mýtnik M. 735

Steiner I. viz Zacharovský R. 493

Stingl J., Kästner I., Míšková A., Musil V.: Životní příběh profesora Josefa Hohlbauma 151

Stolz A. J., Schützner J., Haruštiak T., Lischke R., Šimonek J., Pafko P.: Vliv neoadjuvantní terapie na pooperační komplikace po pneumonektomii 225

Stolz J. viz Šafařík L. 21

Ston R., Weiss J.: Nekrotizující infekční komplikace u syndromu diabetické nohy a jejich řešení 381

Straka M. viz Soumarová R. 387

Straževská E. viz Horváth T. 238

Stránský P., Hora M., Eret V., Klečka J., Ürge T., Grégrová H.,Dvořáková E., Hes O., Chudáček Z., Kreuzberg B.:

Laparoskopická adrenalektomie 514

Suchánek Š. viz Zavoral M. 292

Sutnar A. viz Skalický T. 730

Sutnar A. viz Třeška V. 69

Sutnar A. viz Třeška V. 115

Sutorý M.: Sexuální dysfunkce u mužů po operacích

kolorektálního karcinomu. Novinky v prevenci a terapii 320

Sůvová B. viz Vachtová M. 687

Svatoň R., Neumann C., Hanslianová M.: Nekrotizující fasciitida, vzácná komplikace laparoskopické apendektomie 35

Svobodová H. viz Kalač J. 14

Szárszoi O. viz Turek D. 693

Szárszoi O. viz Urban M. 489

Szkorupa M. viz Doležel J. 259

Š

Šafanda M. viz Varga M. 434

Šafařík L., Novák K., Pešl M., Fogel K., Sedláček J., Macek P., Dvořáček J.: Laparoskopická pyeloplastika u dospělých – střednědobé výsledky 31 laparoskopických pyeloplastik 2003–2008 142

Šafařík L., Bílek R., Víšek J. A., Novák K., Ťuíková J., Pešl M., Stolz J., Dvořáček J.: Střednědobé výsledky a přežití nemocných po radikální retropubické prostatektomii (RRP) v současných podmínkách českého zdravotnictví 21

Šafránek J. viz Vodička J. 248

Šándor P. viz Hrivnák R. 559

Šefr R., Silák J., Ondrák M., Fiala I.: Využití lokálních hemostyptik při jaterních resekcích 337

Šeliga P., Vaško J., Kováč P., Šimko M.: PTA krurálnych tepien u diabetikov 444

Šeliga P. viz Mýtnik M. 7

Šeliga P. viz Mýtnik M. 735

Šerclová Z.: Fast track ve střevní chirurgii, aktuální přehled 527

Šerclová Z., Dytrych P., Marvan J., Nová K., Hankeová Z., Ryska O., Šlégrová Z., Burešová L., Trávníková L., Antoš F.: Tolerance akcelerované pooperační rehabilitace po střevních resekčních výkonech 178

Ševčíková A. viz Hrivnák R. 330

Šiller J., Havlíček K.: Hemotorax při tupém poranění hrudníku 277

Šiller J., Sákra L., Havlíček K., Machačová R.: Traumatická perforace duodena – kazuistika 55

Šimánek V., Třeška V., Klečka J., Špidlen V., Vodička J.: Pozdně diagnostikovaná ruptura bránice – kazuistika 262

Šimánek V. viz Klečka J. 253

Šimánek V. viz Vodička J. 248

Šimonek J. viz Stolz A. J. 225

Šimůnek R., Bohatá Š., Kala Z.: Bouveretův syndrom – raritní případ vysokého ileu biliární etiologie 119

Šimko M. viz Šeliga P. 444

Šišma P. viz Stašek M. 147

Škapa P. viz Umlaufová D. 326

Škába R. viz Kučera A. 368

Škorpil J. viz Mraček J. 264

Škrovina M. viz Soumarová R. 387

Škvařil J. viz Jochymek J. 32

Šlégrová Z. viz Šerclová Z. 178

Šmejkal K., Dědek T., Žvák I., Trlica J., Lochman P.: Minimálně invazivní dlahová osteosyntéza (MIPO) zlomenin diafýzy humeru 603

Šmíd D., Skalický T., Třeška V.: Přínos ultrasonografie břicha v diagnostice akutní apendicitidy – naše zkušenosti 466

Šmídl Z. viz Višňa P. 708

Špaček V. viz Dušek T. 670

Špelda S. viz Horváth T. 238

Špičák J. viz Gürlich R. 417

Špička P. viz Stašek M. 147

Špidlen V. viz Klečka J. 253

Špidlen V. viz Šimánek V. 262

Špidlen V. viz Vodička J. 248

Štirand P. viz Gürlich R. 417

Štefanička D. viz Stašek M. 147

Štiglerová S. viz Zonča P. 398

Šťastný K. viz Červinka V. 79

Šubrt Z., Ferko A., Jon B., Čečka F.: Laparoskopické resekce jater. Úspěchy a nezdary spojené se zavedením techniky – soubor kazuistik 509

Šubrt Z. viz Čečka F. 192

Šubrt Z. viz Čečka F. 364

Šubrt Z. viz Páral J. 590

Šulc R. viz Houdek K. 189

Šváb J. viz Krška Z. 563

T

Teplan V. jr. viz Vyhnánek F. 503

Tichý M. viz Bláha M. 682

Topolčan O. viz Rupert K. 428

Toporcer T., Belák J., Böör A., Kudláč M., Lakyová L., Radoňak J.: Obrovský solitárny fibrózny tumor pleury – kazuistika 97

Tošenovský P.: Antitrombotická profylaxe v chirurgických oborech – doporučení American College of Chest Physicians 2008 170

Trávníková L. viz Šerclová Z. 178

Trefil L. viz Třeška V. 65

Trlica J. viz Šmejkal K. 603

Třeška V., Skalický T., Sutnar A., Kuntscherová J.: Hepatolitiáza – vzácné onemocnění v naší populaci 115

Třeška V., Skalický T., Sutnar A., Liška V.: Chirurgická léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu 69

Třeška V., Kobr J., Hasman D., Racek J., Trefil L., Reischig T., Hes O., Kuntscher V., Moláček J., Třešková I.: Ischemicko-reperfuzní poškození ledvin transplantovaných z nebijícího dárce (NHBD) – mají antioxidanty nebo protizánětlivé léky význam v jeho prevenci? 65

Třeška V., Hora M., Ferda J., Hes O., Ňaršanská A., Matkovčík Z.: Nádorový trombus dolní duté žíly u karcinomu ledviny 196

Třeška V. viz Houdek K. 189

Třeška V. viz Rupert K. 428

Třeška V. viz Skalický T. 730

Třeška V. viz Šimánek V. 262

Třeška V. viz Šmíd D. 466

Třeška V. viz Vachtová M. 687

Třešková I. viz Třeška V. 65

Tuček M. viz Bartoníček J. 84

Turek D., Netuka I., Malý J., Szárszoi O., Bešík J., Urban M., Pirk J., Petkov V.: Terapie závažných raných infekcí u pacientů se zavedenou mechanickou srdeční podporou pomocí V.A.C systému 693

Tvrdoň J., Schützner J., Piťha J.: Nevýhody jednostranné videotorakoskopické tymektomie 235

Ťuíková J. viz Šafařík L. 21

U

Umlaufová D., Škapa P., Hoch J., Prausová J.: Výskyt a prognostický význam extranodálních nádorových depozit v mezorektu u pacientů s karcinomem rekta po neoadjuvantní terapii 326

Urban M., Pirk J., Szárszoi O., Vodičková J., Netuka I.: Transmyokardiální laserová revaskularizace 489

Urban M. viz Turek D. 693

Urban O., Fojtík P., Kliment M., Janík D., Örhalmi J., Holéczy P.: Endoskopická diagnostika a léčba plochých nádorových lézí střevních 310

Urdzik J. viz Laca Ľ. 127

Utíkal P. viz Herman J. 349

Ürge T. viz Stránský P. 514

V

Vachtová M., Třeška V., Sůvová B., Hes O., Ebelenderová D.: Karcinom prsu u nemocné po transplantaci ledviny – kazuistika 687

Vajner L. viz Bláha M. 682

Vajnerová O. viz Bláha M. 682

Valentová P. viz Brzek V. 103

Valcha M. viz Višňa P. 708

Valsamis A. viz Gürlich R. 417

Valsamis A. viz Mendl J. 373

Valsamis A. viz Oliverius M. 662

Valsamis A. viz Varga M. 434

Varga M., Valsamis A., Matia I., Peregrin J., Honsová E., Šafanda M., Oliverius M.: Transarteriální chemoembolizace u hepatocelulárního karcinomu jater 434

Varga M. viz Gürlich R. 417

Vaško J. viz Šeliga P. 444

Vaverka M. viz Hrabálek L. 461

Vaverka M. viz Hrabálek L. 634

Vávra P. viz Martínek L. 675

Vávra P. viz Martínek L. 725

Veselý M., Peštál A., Doležel J., Jedlička V., Čapov I., Chovanec Z., Veverková L., Hermanová M.: Maligní teratom mediastina – kazuistika 222

Veselý M. viz Jedlička V. 229

Veverková L. viz Doležel J. 259

Veverková L. viz Jedlička V. 229

Veverková L. viz Kalač J. 14

Veverková L. viz Veselý M. 222

Veverová I. viz Pohnán R. 629

Višňa P., Vlček M., Valcha M., Beitl E., Jaganjac E., Šmídl Z.: Řešení diafyzárních zlomenin předloktí pomocí úhlově stabilní dlahy LCP a nitrodřeňového hřebování 708

Víšek J. A. viz Šafařík L. 21

Vlček P. viz Jedlička V. 229

Vlček M. viz Višňa P. 708

Vodička J., Špidlen V., Klečka J., Šimánek V., Šafránek J.: Využití KLS Martin Nd:YAG laseru MY 40 1.3 v plicní chirurgii 248

Vodička J. viz Doležel J. 259

Vodička J. viz Klečka J. 253

Vodička J. viz Šimánek V. 262

Vodičková J. viz Urban M. 489

Vojáček J. viz Chovanec V. 615

Vojáček J. viz Zacharovský R. 493

Vokurka J.: Další možnost modifikovaného přístupu při laparoskopické cholecystektomii 272

Vokůrka J. viz Jandík J. 27

Volf V. viz Kraus J. 469

Volt M. viz Brzek V. 103

Vomela J. viz Horváth T. 238

Vomela J. viz Hrivnák R. 559

Vrba R., Neoral Č., Aujeský R., Malý T., Loveček M.: Výsledky chirurgické léčby karcinomu žaludku v období 2004–2008 50

Vřeský B. viz Örhalmi J. 314

Vybíhal V. viz Hanoun G. 453

Vyhnánek F., Adámková V., Ducháč V., Teplan V. jr., Jirásek T.: Antimikrobní léčba nozokomiálních nitrobřišních infekcí – nové léčebné možnosti tygecyklinem 503

Vyhnánek F.: Antimikrobní léčba u komplikované nitrobřišní infekce – současný stav 206

Vyhnánek F. viz Gürlich R. 417

Vyhnánková I.: Perioperační metabolická péče u diabetického pacienta – doporučení 353

Výborný J. viz Matek J. 586

W

Waldauf P. viz Grill R. 75

Weiss J. viz Ston R. 381

Wendsche P. viz Grill R. 75

Wendsche P. viz Kazda S. 554

Widimský J. viz Kasalický M. 439

Winkler L. viz Malý I. 274

Z

Zacharovský R., Vojáček J., Dominik J., Steiner I., Hrnčíř Z.: Náhrada aortální chlopně a vzestupné aorty u pacienta s Takayasuovou arteritidou 493

Zapletal P. viz Stašek M. 147

Zavoral M., Suchánek Š., Májek O., Dušek L., Frič P.: Populační screening kolorektálního karcinomu v České republice 292

Závada J. viz Lochman P. 62

Zelenák J. viz Huťan M. 377

Zelinka T. viz Kasalický M. 439

Zonča P., Mrázek T., Matušek A., Hájek M., Štiglerová S.,

Jurytko A., Kučera C., Nieslanik M.: Septický šok u pacienta s Fournierovou gangrénou s fatálním koncem 398

Zonča P., Jacobi C. A., Meyer G. P.: Současný pohled na chirurgickou léčbu divertikulární choroby 568

Ž

Žák J. viz Jedlička V. 229

Žvák I. viz Šmejkal K. 603

KOMENTÁŘE KE KLINICKÝM PRACÍM

Peregrin J. H., Roček M., Kocher M., Lojík M., Válek V. A., Novák M.: Cévní chirurgie dnes a zítra – reakce České společnosti intervenční radiologie, aneb potrefená husa zakejhala 482

RECENZE

Mazuch J.: Tromboembolická choroba venózního pôvodu (J. Vajó) 40

Duda M., a kol.: Historie chirurgie. Vybrané statě olomoucké a moravské chirurgie (J. Herman) 628

ČESKÁ CHIRURGICKÁ SPOLEČNOST

Zápis z jednání schůze výboru ČCHS dne 11. 12. 2008 42

Valná hromada ČCHS ČLS JEP 43

Zápis z jednání schůze výboru ČCHS dne 15. 1. 2009 90

Stanovisko výboru k přezkoušení chirurgů z oboru cestou ČLK 91

Zápis z jednání schůze výboru ČCHS dne 12. 2. 2009 158

Stanovisko výboru České chirurgické společnosti k onkologickým centrům a doporučení jmenování ordinářů pro onkochirurgii 159

OSOBNÍ ZPRÁVY

Primář MUDr. Jiří Kunášek oslavil 27. 2. 2009 své osmdesátiny (M. Hájek) 89

Prof. MUDr. Julius Vajó, DrSc., 70-ročný (J. Belák) 214

MUDr. Jiří Smutný, životní jubileum (K. Havlíček) 343

Zemřel prof. MUDr. Hvězdoslav Stefan, CSc. (M. Králová) 344

Sto let od narození prof. MUDr. Jana Hromady, DrSc., anatoma světového jména, významného vědce, pedagoga, lékaře (Z. Vobořil) 540

K 80. narozeninám plk. v.v. prof. MUDr. Bohumila Konečného, CSc. (L. Klein) 608

Zemřel primář MUDr. Miloslav Pexa (P. Kopačka, R. Novák) 610

Životní jubileum prim. MUDr. Jana Kubačáka (J. Vokurka) 691

ZPRÁVY

Chirurgické kongresy a jejich význam (K. Havlíček, L. Sákra) 44

Mezinárodní setkání východoevropských chirurgů – milníky na cestě vědy a přátelství (H. Neef) 220

REFERÁTY Z ČASOPISŮ

Al-Bahlooli, Saeed Hadi: The Occurrence of Gallbladder Carcinoma in Yemeni Parients Undergoing Cholecystectomy in Two Hospitals 412

POKYNY PRO AUTORY 46, 740


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 12

2009 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se