Ohlédnutí za sympoziem „Endosonografie a virtuální endoskopie“


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2008, roč. 87, č. 8, s. 439-440.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Příprava multioborového sympozia „Endosonografie a postprocessing v medicínském zobrazování“ plánovaného na příští rok je v polovině roku 2008 v plném proudu. Ohlédněme se proto za loňským sympoziem „Endosonografie a virtuální endoskopie“, které se konalo ve dnech 7. a 8. června 2007 se na zámku Kozel nedaleko Plzně. Hlavním organizátorem semináře s mezinárodní účastí bylo Radiodiagnostické oddělení FN Plzeň Bory v čele s primářem MUDr. Zdeňkem Chudáčkem, Ph.D. Záštitu nad celou akcí převzala Radiologická společnost ČLS JEP, ředitelka FN Plzeň a děkan LF UK v Plzni.

V bohatém odborném programu zaznělo 28 přednášek z různých lékařských oborů, jejichž společným tématem byla sonografie, respektive endosonografie a virtuální zobrazování.

V úvodu zazněla přednáška J. Koláře „Trendy biomedicínského zobrazování digitálního věku“, která shrnula rutinně používané metody a metody experimentální. Velmi aktuální byla přehledná přednáška M. Maruty z Fujita Health University v Nagoji „Colorectal cancer in Japan“ srovnávající epidemiologii kolorektálního karcinomu v Čechách a Japonsku. Japonsko se s incidencí 49,3/100 000 mužů řadí na 5. místo a s incidencí 26,5/100 000 žen na 22. místo ve světě. Pětileté přežití vykazuje pouze 10 % nemocných. Všeobecně přehlednou přednášku „CT colonography in Japan“ přednesl Y. Imai. Výsledky vlastních zkušeností doplněné bohatým obrazovým materiálem zazněly v přednášce „Současný stav virtuální kolonoskopie“ z úst H. Mírky a v přednášce „CT kolonografie na 40 MSCT – naše první zkušenosti“ od J. Frydrycha.

J. Balák v prezentaci „Virtuální endoskopie – vhodná metoda pro neinvazivní zobrazování dýchacích cest a tračníku“ shrnul indikace, přípravu pacientů, postup vyšetření a analýzu dat ve 2D i 3D módu u virtuálně endoskopických metod. Efektivní způsob hodnocení plicních uzlů pomocí „Počítačem asistované detekce plicních uzlů“ přednesl H. Mírka. Součástí přednášky bylo velmi zajímavé srovnání přesnosti hodnocení plicních uzlů pomocí automatické detekce s přesností hodnocení dvěma radiology s odlišnou délkou praxe. Celý blok věnovaný hrudníku zakončil M. Naruke sdělením „Video assisted thoracic surgery (VATS) for lung cancer“, kde vyzdvihl výhody a upozornil na možná úskalí minimálně invazivní chirurgické metody VATS v hrudní chirurgii.

Mamologickému tématu byla věnována přednáška „MR mammography and virtual endoscopy in the intraductal disease of the breast“ K. Tsugawy.

V. Eret přednesl výsledky multioborové studie „Dvoufázová CT a MR angiografie před laparoskopickou radikální a parciální nefrektomií“.

Další blok věnovaný ultrasonografii zahájil gastroenterolog K. Mareš přehlednou přednáškou „Postavení endosonografie v diagnóze a klasifikaci tumorů pankreatu“. Nepříznivý poměr incidence a mortality karcinomu pankreatu vyvolává naléhavou potřebu metody schopné diagnostikovat nádor v nižších stadiích, kdy je možná jeho radikální resekce. Právě endosonografie vykazuje zatím největší přesnost ve stagingu tumorů pankreatu (67 až 94 %). Z. Chudáček poukázal na vlastním souboru na možnosti intervenční endosonografie ve sdělení „Endosonografií naváděné drenáže pánevních abscesů – naše zkušenosti“. Tématu „Transrektální ultrasonografie: roviny zobrazení a jejich význam“ se věnoval tradičně urolog F. Záťura. V přednášce M. Chromého „Endosono jako pohled do nečitelného břicha“ zazněla zajímavá kazuistika poukazující na možnost využití ultrasonografie u akutní břišní příhody. Naopak zánětlivým afekcím anorekta se věnoval R. Sequens ve sdělení „Zkušenosti chirurga s indikací endosonografie u zánětlivých afekcí anorekta“. Oba autoři – chirurgové – zdůrazňují význam endosonografického vyšetření před zvažovaným chirurgickým výkonem, poukazují na možné chyby a omyly vedoucí k závažným komplikacím.

Srovnáním metod CT angiografie a digitální subtrakční angiografie (DSA) v diagnostice stenózy renální tepny a kontroly po provedené renální angioplastice se věnoval L. Růžička. Možnosti diagnostiky a lokoregionálního stagingu tumorů muskuloskeletálního aparátu na dvouřadém multidetektorovém CT byly tématem sdělení J. Seidla.

Vlastní zajímavé zařízení pro improvizované 3D zobrazení rekta představil O. Kovařík. Při konstantním pohybu rektální sondy se snímky odpovídající řezům v zobrazené rovině ukládají jako videozáznam. Jednotlivým snímkům je na základě časového kódu přiřazena souřadnice ve směru osy sondy. Vzniklá „objemová krychle“ ve formátu DICOM je pak v PACS systému s použitím kompatibilní stanice zpracovávána stejně jako jiná trojrozměrná vyšetření.

Kardiologická a angiologická tematika byla zahájena přednáškou P. Nováka „Moderní zobrazovací metody v kardiologické endosonografii“ věnovanou jícnové echokardiografii. Stejnou vyšetřovací metodou se zabývala také K. Linhartová ve sdělení „Transezofageální echokardiografie v hodnocení morfologie aortální chlopně a kořene aorty“. „Možnosti intravaskulárního ultrazvuku a virtuální histologie v kardiologii“ byly tématem sdělení T. Kovárníka. Autor zdůraznil význam virtuální histologie umožňující zobrazení složení aterosklerotických plátů a sledování vývoje aterosklerotických plak při hypolipidemické terapii a rozhodování o koronárních intervencích. Přínosem 3D-road mappingu v navigaci intervenčních výkonů, zkracování doby vyšetření a snižování radiační zátěže u intervencí se zabýval J. Daniel. Na kazuistice pacienta s krytou perforací aneuryzmatu břišní aorty, vývojem nepravého aneuryzmatu v m. psoas a následným městnáním v levé ledvině poukázal I. Kalina na význam využití sekundárních multiplanárních rekonstrukcí v CT vyšetření.

V posledním bloku přednášek zazněla sdělení věnovaná nejmodernější diagnostice onemocnění střeva – kapslové endoskopii (KE). F. Pešek přednesl zkušenosti s používáním této metody na vlastním pracovišti ve sdělení „Kapslová enteroskopie – rutinní endoskopické vyšetření tenkého střeva“. Využití kapslové endoskopie v diagnostice nádorů tenkého střeva shrnul P. Drastich. Vyzdvihl současné hlavní indikace kapslové endoskopie: časné odhalování nádorů tenkého střeva u pacientů s klinickými obtížemi jako je anémie nebo krvácení z nejasného zdroje a sledování pacientů s polypózními syndromy. Vedle kapslí určených pro diagnostiku tenkého střeva byla v přednášce T. Fialy představena také kapsle určená pro tračník. Nový ultrasonografický přístroj v kombinaci s excimerovým laserem WaveLight umožňujícím jemné topograficky vedené intervence na celé ploše rohovky představil v přednášce „Nové technologie topograficky řízených refrakčních operací“ G. Hadrávek.

Závěrečnou přednášku „Moderní diagnostická metoda PET/CT“ přednesla J. Votrubová.

Součástí sympozia byla rozsáhlá technická výstava, které se zúčastnilo 16 firem. Každý účastník si mohl prohlédnout a aktivně vyzkoušet řadu moderních přístrojů a využít příležitosti nechat se zaškolit do nových softwarových programů. Nemalým přínosem pro přednášející i posluchače byla dokonalá audiovizuální technika, která umožňovala všem přednášejícím názorné a zřetelné grafické doplnění každé prezentace.

Celou atmosféru podtrhlo překrásné prostředí zámku Kozel. Budiž pořadatelům chvála, že prohlídky zámku s odborným výkladem byly pořádány i ve večerních hodinách po ukončení odborného programu. Přednášející i hosté si tak mohli v klidu vychutnat příjemnou zámeckou atmosféru.

Mezinárodní sympozium s inovovaným názvem „Endosonografie a postprocessing v medicínském zobrazování“ bude pořádáno na zámku Kozel ve dnech 4.–5. 6. 2009. Kontakt je možno získat na webových stránkách www.endosono.cz nebo prostřednictvím kontaktní osoby MUDr. Zdeňka Chudáčka, Ph.D., RDG oddělení FN Plzeň-Bory, E. Beneše 13, 32600 Plzeň, e-mail: chudacek@fnplzen.cz.

MUDr. Jana Votrubová, CSc.

místopředsedkyně RS ČLS JEP

PET centrum Nemocnice Na Homolce

Roentgenova 2, 150 30 Praha 5

e-mail: jana.votrubova@homolka.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 8

2008 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se