Životní jubileum Doc. MUDr. Miroslav Janík, CSc., – sedemdesiatnik


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2007, roč. 86, č. 9, s. 508.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Čas je neúprosný, nestor slovenskej pľúcnej chirurgie sa v tomto roku dožíva sedemdesiat rokov.


Doc. MUDr. Miroslav Janík, CSc., sa narodil 12. júla 1937 vo Veľkom Rovnom. Svoje gymnaziálne roky strávil v Topoľčanoch. Po maturite nastúpil na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde aj v roku 1962 úspešne spromoval. Po promócii sa hneď pustil na chirurgickú dráhu, nastúpil na oddelenie hrudníkovej chirurgie v Odbornom liečebnom ústave pre tuberkulózu a respiračné choroby vo Vyšných Hágoch. Vyšné Hágy boli pracoviskom zvučných mien slovenskej hrudníkovej chirurgie (akademik Šiška, profesor Kostolný) a v tom čase veľkým priekopníkom ftizeochirurgie na Slovensku. Mladý Miroslav sa veľmi rýchlo vypracoval na mimoriadne zručného chirurga. V roku 1965 získal atestáciu I. stupňa z chirurgie a v roku 1970 kvalifikačnú atestáciu z hrudníkovej chirurgie. Už v roku 1970 viedol oddelenie ako poverený primár. V rokoch 1990–1992 vykonával funkciu riaditeľa Odborného liečebného ústavu vo Vyšných Hágoch. Svoje odborné vzdelanie si ešte doplnil v roku 1986 atestáciou z klinickej onkológie.

Počiatky jeho chirurgickej činnosti sú spojené s mimopľúcnou chirurgiou, no prakticky súčasne sa začal venovať pľúcnej chirurgii, ktorá ho celkom ovládala. Popri každodennej praxi sa venoval aj výskumnej činnosti. V roku 1979 obhájil rezortnú výskumnú úlohu „Bronchoplastické rekonštrukčné operácie“. Rekonštrukčná chirurgia bronchiálneho stromu je jeho veľkým „koníčkom“. Urobil prvú rekonštrukčnú bronchoplastickú lobektómiu pre karcinóm v ČSR, bol priekopníkom tejto operačnej metódy u nás. Prvý na Slovensku zaviedol Stemmerovu a Chamberlainovu parasternálnu mediastinotómiu. V roku 1995 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu na tému „Bronchoplastické rekonštrukčné operácie“. Významné sú jeho štúdie o adaptácii pľúcneho parenchýmu po resekciách pľúc rôzneho rozsahu. Pozoruhodné sú jeho práce o spontánnom pneumotoraxe a difúznom pľúcnom emfyzéme.

Popri chirurgickej praxi, ktorej sa vždy venoval celou dušou, bolo jeho túžbou venovať sa i pedagogickej činnosti. Neváhal opustiť milované Vyšné Hágy a v roku 1993 nastúpil na II. chirurgickú kliniku do Košíc, kde sa hneď venoval výchove mladej medicínskej generácie. V roku 1999 habilitoval na docenta chirurgie a svoje pedagogické úsilie venoval aj postgraduálnej príprave špecialistov z hrudníkovej chirurgie. Je pravidelným členom skúšobnej komisie atestácií z hrudníkovej chirurgie.

Docent Janík patrí medzi našich popredných špecialistov z hrudníkovej chirurgie. V roku 1982 bol výborom Slovenskej chirurgickej spoločnosti delegovaný do celo-štátneho výboru komisie pre hrudníkovú chirurgiu za Slovensko. V rokoch 1990–1995 bol členom Výboru slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a vedúci komisie pre bronchogénny karcinóm. Svoje vedomosti si dopĺňal aj za hranicami našej republiky. Absolvoval niekoľko študijných pobytov v USA a Nemecku.

Významná je i jeho publikačná a prednášková činnosť. Publikoval viac ako 50 prác v domácich i zahraničných časopisoch. Predniesol viac ako 100 prednášok doma i v zahraničí. Na jeho prednášky sme sa vždy tešili, lebo boli odborne na vysokej úrovni a štylizované duchom literáta a majstra slova. Prácu docenta Janíka uznáva celá slovenská torakochirurgická a pneumologická komunita. Jeho odbornú a vedeckú činnosť ocenila aj Slovenská lekárska spoločnosť a v roku 2002 mu udelila bronzovú medailu „Propter merita“.

Miro Janík je napriek svojim rôčkom mladík s rezkým krokom a usmievavou tvárou vždy pripravený vtipom rozveseliť spoločnosť. Prajeme mu, aby sa ešte veľa rokov tešil zo života – ad multos annos.

Prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc.


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 9

2007 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×