Recenze


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2007, roč. 86, č. 9, s. 506.
Kategorie: Recenze

Přátele nedávné české historie, českou lékařskou ale i laickou veřejnost, obdivovatele a příznivce, žáky i spolupracovníky českého chirurga profesora Jaroslava Procházky upoutá kniha,

Jaroslav Procházka – chirurg,

která nás provází více než půlstoletím historie české medicíny. Kniha, kterou po smrti II. přednosty chirurgické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové prof. MUDr. Jaroslava Procházky, DrSc., uspořádala docentka Jitka Procházková, vyšla z pera jednak samotného profesora Procházky, jednak z pera několika desítek jeho nejbližších spolupracovníků, žáků a přátel. Kniha nám přibližuje dobu dětství a mládí profesora Procházky i léta jeho lékařských studií, jeho medicínské začátky a jeho osobní cestu za dalším lékařským a chirurgickým poznáním. Cestu, která vedla až k samotným vrcholům české hrudní a srdeční chirurgie, jejichž průkopníkem a pionýrem profesor Procházka byl a které také ztělesňoval.

Samotné osobní vzpomínky Jaroslava Procházky seznamují poutavou formou s atmosférou doby jeho dětství, mládí a rané dospělosti, pro kterou byl charakteristický i všestranný rozvoj našeho novodobého českého a československého státu. Dobu, která byla dobou nových nadějí a předsevzetí a která ovlivnila i osobní Procházkův vývoj. V knize je zachycena i tristní atmosféra období druhé světové války a protektorátu i poválečné období, spojené s dobou vzniku a rozvoje lékařské fakulty v Hradci Králové. Poutavým způsobem přibližuje profesor Procházka lidskou a vědeckou stránku osobnosti svého učitele akademika Jana Bedrny. Informované seznamuje s poválečným vývojem medicíny u nás, zvláště pak s rozvojem československé plicní chirurgie a kardiochirurgie, na jejímž počátku byla první srdeční operace u nás, provedená profesorem Bedrnou v Hradci Králové v roce 1951. V závěru svých vzpomínek seznamuje profesor Procházka i s posledními léty svého působení na klinice, která byla poznamenána obdobím tzv. normalizace. Osobní vzpomínky Procházkovy vhodným způsobem doplňují články jeho nejbližších spolupracovníků a žáků, které přibližují profesora Procházku nejen jako přednostu chirurgické kliniky, vynikajícího odborníka a uznávaného vysokoškolského učitele, ale i jako člověka. Jeho spolupracovníci a žáci vzpomínají na jeho osobní zásluhy o rozvoj naší plicní chirurgie, kardiochirurgie ale i jiných chirurgických oborů a dosvědčují Procházkovu lékařskou mnohostrannost a široký odborný rozhled.

Osobnost profesora Procházky by nebyla vzpomenuta úplně, kdyby byl opominut vztah profesora Procházky k našemu veřejnému životu a jeho příkladný vztah k umění. O svém nevšedním vztahu k umění nakonec vypovídá profesor Procházka v knize nejlépe sám. Jeho výpověď dokreslují vzpomínky vynikajících osobností z našeho uměleckého a kulturního života, s nimiž byl profesor Procházka v osobním a často i velice přátelském kontaktu.

V knize, kterou vydalo v roce 2006 nakladatelství Galén a která má 311 stran nalezneme i životopis profesora Procházky, výčet jeho členství v domácích a zahraničních odborných společnostech, soupis vyznamenání a poct, kterých se prof. Procházkovi dostalo i seznam jeho publikovaných prací. Text knihy doplňují četné barevné i černobílé obrázky a fotografie.

Doporučujeme všem lékařům, zvláště pak chirurgům, všem příznivcům naší nedávné historie, všem přátelům Hradce Králové a jeho lékařské fakulty.

Zbyněk Vobořil


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Dětská chirurgie Dětská urologie Chirurgie cévní Chirurgie hrudní Chirurgie maxilofaciální Chirurgie plastická Chirurgie všeobecná Intenzivní medicína Kardiochirurgie Kardiologie Neurochirurgie Onkologie Ortopedie Popáleninová medicína Protetika Rehabilitace Sestra Traumatologie Urgentní medicína Urologie Student medicíny

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 9

2007 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×