Ke stému výročí narození profesora MUDr. Bohuslava Niederle, DrSc.


Autoři: J. Hoch
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2007, roč. 86, č. 4, s. 165.
Kategorie: Úvodník

Dne 28. března 2007 uplynulo sto let od narození předního českého chirurga profesora MUDr. Bohuslava Niederle, DrSc. Patří k těm, kteří se nesmazatelně zapsali do paměti českých lékařů, mezi lékařské, akademické a kulturní osobnosti dvacátého století. Niederlovo jméno je dodnes s uznáním vyslovováno nejen v chirurgickém světě, ale v celé medicíně a také mezi chirurgickými sestrami, jejichž odborné přípravy a vedení byl průkopníkem. Za hranicemi byl profesor Niederle přijímán jako reprezentant české chirurgie i v málo příznivé době; byl členem Société Internationale de Chirurgie, International College of Surgeons, čestným členem International Board of proctology, členem korespondentem Societa Italiana di Chirurgia a zakládajícím členem a národním delegátem Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae.

V čele motolské chirurgie stál profesor Niederle bezmála 30 let, od roku 1945 do roku 1974. Původní oddělení dokázal změnit na kliniku, poskytující chirurgickou péči v širokém rozsahu, na vysoké úrovni a ve špičce tehdejších možností. Ve vědomí chirurgické obce byla klinika místem vědeckých obhajob v chirurgických oborech. Jeho monografie, učebnice, překlady, články v časopisech a přednášky dokládají šíři a hloubku jeho zájmu. Jsou obdivuhodným publikačním odkazem, který je dobře čas od času znovu připomínat. Byl vždy a je i nyní aktuální; vypovídají o tom nejen citace Niederleho v soudobých pracech, ale také nová uvedení původně Niederlových témat. Odchod z aktivní chirurgické činnosti využil pan profesor k práci na svých vrcholných publikacích, dodnes v řadě ohledů nepřekonaných a nezastupitelných pro chirurgické vzdělání a myšlení. Psaní a publikování ho provázelo do posledních chvil.

Není snadné připomenout nově dílo a osobnost profesora Niederle. Byl z těch, jimž byl dopřán skutečně dlouhý, plodný a bohatý život a kteří ho ku prospěchu celku dokázali využít. Zdravicí k padesátinám, prvému významnému životnímu jubileu, se k tehdejšímu docentovi hrdě přihlásil na stránkách Rozhledů v chirurgii akademik Arnold Jirásek, k šedesátinám s obdivem a úctou žáci. K sedmdesátinám a osmdesátinám mu přál obsáhle profesor Zdeněk Šerý a současně podal doplněný přehled Niederlova díla. K dalším jubileím, resp. při skonu profesora Niederle, psali na stránkách našeho časopisu profesoři Hájek a Dvořák. Devadesátiny pana profesora, jeho vyznamenání zlatou medailí Univerzity Karlovy a Purkyňovou cenou, byly příležitostí k dalším přáním i přehledům jeho díla také v jiných respektovaných periodicích. K nejrozsáhlejším, nejpodrobnějším a nejzasvěcenějším patří ty psané profesorem Kouteckým.

Ubývá pamětníků, kteří v blízkosti a pod vedením pana profesora pracovali, i těch, kteří se účastnili odborných setkání, především chirurgických nebo gastroenterologických, na nichž jako přednášející či diskutující pan profesor vystupoval. Byl jsem pravděpodobně poslední, koho profesor Niederle přijal na kliniku, tehdy jako „pomocnou vědeckou sílu“. Dodnes si s podrobnostmi pamatuji na atmosféru jeho pracovny, kde mne přivítal a na pozorný a zkoumavý pohled i na to, jak jsem okamžitě dostal první úkoly. Až časem jsem přicházel na to, že podobné pocity asi prožívali všichni, a že v důsledcích nás všechny vedly k vyšším nárokům na sebe samé. K tomu odpovědnost, mravnost, oddanost oboru a myšlence, vysoká profesionalita v praxi a v teorii, sečtělost a kultivovanost, jistota, že je v každé situaci nejlépe připraven, to vše činilo z pana profesora osobnost respektovanou na klinice, v nemocnici, na fakultě a také ve společnosti. K tomu přispěla nepochybně také rodina, která jej podporovala a zavazovala k pokračování chirurgické i společenské tradice. Pamětníci vysoko oceňují profesora Niederle jako učitele i examinátora, jako vynikajícího rétora i výborného debatéra, těžko překonatelného a kvalifikovaného protivníka při obhajobě nesouhlasného názoru. Ač šetřil chválou, všichni se shodují, jak se kteréhokoli člena týmu dokázal pan profesor zastat nebo jak dával najevo svůj souhlas a podporu. S dokonalou pamětí si nás uvědomoval i po létech, kdy již byl mimo kliniku, věděl, co kdo z nás dělá a jak. To platilo i o sestrách, jimž byl oporou a které ho přízní provázely až do jeho skonu.

Profesor Niederle byl všestranně vzdělaným chirurgem praktikujícím v celé šíři oboru, tedy i v pozdějších chirurgických specializacích, např. v neurochirurgii, urologii či traumatologii. Méně již je známo, že se podílel na koncepci a budování pražského zdravotnictví a že významně přispěl k rozšíření kapacity fakultních pracovišť všestrannou podporou vzniku nové motolské nemocnice. Myšlenka nové nemocnice pro dospělé však byla naplněna až ve druhé polovině devadesátých let.

V „modrém“ monobloku nemocnice pracuje dnešní motolská Chirurgická klinika UK 2. LF jako pracoviště všeobecné, břišní, hrudní a úrazové chirurgie letos právě 10 let. Považuji za čest i za povinnost jménem dnešních pracovníků Chirurgické kliniky, i těch, kteří stále ještě na kliniku docházejí, připomenout jubileum pana profesora Niederle a přihlásit se k němu.

Proto jsou všechny následující publikace z chirurgické kliniky věnovány tomuto výročí. 

Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

přednosta Chirurgické kliniky UK 2. LF a FN Motol

Praha


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 4

2007 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se