Zápis z jednání schůze výboru ČCHS dne 11. 10. 2007


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2007, roč. 86, č. 12, s. 665.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Pokračování ze str. 660

Kandidáti na Maydlovu a Jedličkovu cenu:

Do 19. 10. odešle prof. Wechslerovi každý člen výboru ČCHS návrh na výše zmíněná ocenění.

Další jednání výboru bude 22. 11. před Valnou hromadou, místo a čas bude ještě upřesněn.

Zápis byl schválen bez připomínek.

II. Návrh krajských konzultantů

Navržení kandidáti byli jednomyslně schváleni (příloha č. 1).

III.

Návrh programu Valné hromady ČCHS byl po doplnění schválen (příloha č. 2).

Pro členy ČCHS bude na webu společnosti viditelně „zavěšena“ žádost o návrhy na členy volební komise k bodu programu.

IV. CECS

Prof. Ryska informoval přítomné o pokračování v organizaci kongresu.

Čeká se na návrhy řečníků z Polska a Rakouska. Po doplnění programu o tyto řečníky bude rozpracovaný program členům výboru rozeslán.

Doc. Šváb předložil výboru rámcový návrh témat na V. Česko-Slovenský chirurgický kongres.

St 8. 10. postgraduální vzdělávací odpoledne + zahajující večer

Čt–Pá 3 sekce = 6 bloků

Výbor projednal jednotlivé akce, které byly se žádostí o garanci ČCHS odeslány k rukám doc. Švába. Výbor uznal garanci těmto akcím (příloha č. 3).

V. Sdílené kódy

Prof. Ryska seznámil výbor se žádostí pracoviště ORL ÚVN Praha a gynekologie v Motole o uznání sdílení několika kódů. Primáři oddělení bude odeslána odpověď s informací, že žádosti na sdílení kódů se řeší mezi odbornými společnostmi pro celou odbornost a není možné povolit sdílení pro jednotlivá pracoviště. Pro odbornost ORL výbor odsouhlasil povolení sdílení kódů 51 819 a 51 821.

VI. Člen do SIM

Po dohodě výbor odsouhlasil jako zástupce do Společnosti intenzivní medicíny doc. Vyhnánka a prof. Vomelu za abdikujícího prof. Pafka.

VII. RvCH

Prof. Ryska seznámil přítomné s předloženým hospodařením RvCH, které obdržel z ČLS JEP.

Výbor odsouhlasil úpravu titulní stránky:

  • logo ČCHS
  • časopis ČCHS
  • volum, č., rok
  • informace o tom, že RvCh jsou i časopisem SCHR bude na druhé stránce obálky

Prof. Ryska přečetl seznam zájemců, kteří se přihlásili do výběrového řízení na vydavatele RvCH.

Výbor jmenoval komisi pro rozhodnutí, kdo bude vydavatelem RvCh:

prim. Czudek, prof. Třeška a prof. Ryska.

Vítěz bude mít jednoroční zkušební lhůtu.

VIII. Vária

NOTES

Výbor vzal na vědomí informaci o snaze gastroenterologů a několika nemedicínských oborů o tyto typy výkonů. Stanovisko výboru: „V současnosti je tato metoda vhodná pouze pro laboratorní zvířata v experimentu. Do budoucna by měla tato operační technika zůstat v rukou

Pokračování na str. 670


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína
Článek Zpráva

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 12

2007 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se