Zápis z jednání schůze výboru ČCHS dne 11. 10. 2007


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2007, roč. 86, č. 12, s. 660.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Místo konání: hotel Atom, Ostrava

Přítomni členové výboru: doc. Czudek, doc. Dostalík, prof. Duda, doc. Havlíček, prim. Knajfl, prof. Pafko, prof. Ryska, doc. Šváb, prof. Třeška, prim. Vraný, doc. Vyhnánek, prof. Wechsler

Přítomni členové revizní komise: prim. Kubačák

Přítomni zvaní hosté: prof. Čapov, prof. Fried, doc. Krška, dr. Pantoflíček, dr. Satinský, dr. Šimša, dr. Winkler

Omluveni: prof. Antoš, prof. Vobořil, prof. Vomela

Neomluveni:

Prof. Ryska poděkoval doc. Dostalíkovi za pozvání a organizaci jednání výboru v Ostravě a zahájil zasedání výboru kontrolou zápisu.

I. Kontrola zápisu z 6. 9. 2007

Prof. Ryska pozitivně ohodnotil odborný program, který společnost B/Braun zorganizovala pro členy výboru. Dále byla dohodnuta podpora vzdělávacích programů pro mladé chirurgy. Prof. Ryska odešle jménem výboru děkovací dopis k rukám ředitele společnosti.

Prof. Ryska informoval přítomné o opakované korespondenci s dr. Pánovou, ohledně hodinové mzdy za expertní činnost pro MZ. Prof. Pafko apeloval na kolegy, aby rozhodně dodržovali dohodnuté a schválené postupy pro expertní činnost.

Prof. Ryska, jménem výboru ČCHS, odešle dopis na ministerstvo spravedlnosti se žádostí o valorizaci hodinové mzdy za vypracovávání posudků.

Prof. Ryska informoval přítomné o registraci občanského sdružení Chirurgie - Servis o.s. Zatím bude cestou sdružení od 1. 1. 2008 financována webová stránka ČCHS a Rozhledy v chirurgii.

Prof. Ryska seznámil přítomné s výsledkem jednání na VZP, kde proběhla schůzka s ředitelem Dr. Horákem, kterého se zúčastnil společně s Dr. Votočkem.

  1. Platby za onkochirurgické výkony: Dr. Pokorný byl pověřen vypracováním dopadů na pojišťovnu při systému plateb, kdy budou výkony rozděleny do tří skupin a k jednotlivým skupinám byly předloženy vypočítané náklady za výkon;
  2. Jednodenní chirurgie: od 1. ledna nový Sazebník výkonů nevstoupí v platnost, Dr. Horák požádal o seznam pracovišť, která by měla zájem o Jednodenní chirurgii se stávajícím kalkulačním listem výkonů.

Dr. Winkler upozornil na skutečnost, že MZ též řeší návrhy plateb Jednodenní chirurgie, pravděpodobně nezávisle na VZP. Dr. Winkler do příštího výboru doplní seznam výkonů pro Jednodenní chirurgii. Základ seznamu výkonů bude vycházet ze Standardu ČCHS, který byl vypracován a schválen výborem pro Jednodenní chirurgii. K rukám Dr. Horáka bude odeslán seznam pracovišť, která mají o Jednodenní chirurgii zájem. Informace o této možnosti bude na webu ČCHS.

Výbor schválil návrh, aby byl standard Jednodenní chirurgie odeslán výboru Anesteziologické společnosti k připomínkám.

Prof. Duda seznámil přítomné se základním návrhem vzdělávacího programu pro chirurgy v onkochirurgii, jedná se o nadstavbu chirurgické atestace. Do 19. 10. bude text programu mailem rozeslán k připomínkám členům výboru ČCHS.

Pokračování na str. 665


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína
Článek Zpráva

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 12

2007 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Subkutánní imunoglobuliny v léčbě sekundárních imunodeficitů (reálná praxe)
Autoři:

Tofacitinib v terapii ulcerózní kolitidy
Autoři: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Hereditární TTR amyloidoza - vzácné nebo jen neodhalené onemocnění? – 1. díl
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se