Zápis z jednání schůze výboru ČCHS dne 6. 9. 2007


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2007, roč. 86, č. 11, s. 599.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Pokračování ze strany 575

IV. RvCH

Prof. Ryska informoval přítomné o termínu na zahájení zkušebního provozu elektronického podávání příspěvků do Rozhledů. Zkušební provoz bude zahájen 1. 10., kdy se rozeběhne paralelní posílání článků. Od 1. 1. 2008 bude možné odeslat příspěvky pouze elektronicky.

Každý článek bude mít přidělen jednoho recenzenta (podle schváleného seznamu recenzentů) a druhým recenzentem bude člen výkonné rady RvCH. Na recenzi příspěvků budou tři týdny. Tento postup má za cíl především zlepšit kvalitu článků. Dále prof. Ryska navrhl vytvoření edičního plánu, na rok 2008 a to do příštího výboru s tím, že ediční plán musí být nejdříve schválen Redakční radou RvCH a po té jej prof. Hájek předloží výboru ke schválení.

Návrhy na editorialy a souhrnné články posílat k rukám prof. Hájka.

Ztráta za 1. pololetí 2007 za RvCH je 250 000,– Kč. Důvodem je především špatná práce ČNT ČLS JEP.

Na příštím jednání výboru proběhne výběrové řízení na vydavatele RvCH.

Prof. Ryska požádal přítomné o spolupráci při vyhledávání potencionálních vydavatelů. Je nutné je oslovit a požádat o písemné přihlášky do výběrového řízení. PhDr. Hájková bude ve funkci ponechána.

V. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA POSKYTOVATELE ZDRAV. PÉČE – CHIRURGICKÁ PRACOVIŠTĚ

Prof. Hoch seznámil výbor s průběhem jednání, kterého se zúčastnil za výbor ČCHS na Liberecký kraj. Poukázal na formulaci otázek v dotazníku (dotazník vypracovalo MZ) a apeloval na bedlivé zvážení odpovědí představitelů ČCHS.

Doc. Vyhnánek zastupoval ČCHS na výběrových jednáních na Vsetínský kraj.

Výbor odsouhlasil názor: zástupce na jednáních je zodpovědný za svůj postoj, který na jednáních prezentuje, dále je povinen držet se kritérií na lůžkovou péči, která byla schválena výborem v roce 2006.

Dr. Pánová bude prof. Ryskou informována o špatné formulaci dotazu.

Pokračování na str. 606


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 11

2007 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×