Zápis z jednání schůze výboru ČCHS dne 6. 9. 2007


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2007, roč. 86, č. 11, s. 575.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Místo konání: zámek Čechtice

Přítomni členové výboru: prof. Antoš, doc. Czudek, prof. Duda, doc. Havlíček, doc. Dostalík, prim. Knajfl, prof. Pafko, prof. Ryska, doc. Šváb, prof. Třeška, prof. Vobořil, prof. Vomela, prim. Vraný, doc. Vyhnánek

Přítomni členové revizní komise: prim. Kubačák

Přítomni zvaní hosté: prof. Hájek, prof. Hoch, dr. Pantoflíček, doc. Vlasák, dr. Votoček, dr. Winkler, dr. Satinský

Omluveni: prof. Fried, doc. Gürlich, dr. Šimša, doc. Pleva, prof. Wechsler

Neomluveni: 0

Prof. Ryska přivítal přítomné a zahájil zasedání výboru kontrolou zápisu.

I. KONTROLA ZÁPISU Z 14. 6. 2007

Výbor odsouhlasil navržené téma přílohy Medical Tribune = Laparoskopické listy.

Výbor Onkologické společnosti přislíbil, prof. Dudovi pravidelná pozvání členů výboru ČCHS na svá jednání. Dále prof. Duda požádal přítomné o aktivní propagaci členství v Onkochirurgické sekci, která je zřízena při Onkologické společnosti. Jedním z cílů sekce do budoucna je zvýšení členů z řad chirurgů.

Z minulého výboru trvá úkol pro prof. Dudu, který měl vypracovat osnovu náplně vzdělávacího kurzu pro chirurgy, kde budou určena témata, která rozpracují ti, které o to požádá.

Zápis byl schválen bez připomínek.

II. SEKCE INTENZIVNÍ PÉČE

Dr. Satinský byl pozván výborem, aby seznámil přítomné s postavením intenzivní péče v chirurgii, tak jak ho vidí sekce intenzivní péče při ČCHS.

Ve svém sdělení mimo jiné shrnul známá fakta:

  • nově vzniklou Českou společnost intenzivní medicíny (ČSIM) tvoří i přes velkou snahu výboru o mobilizaci chirurgů přihlásit se do této společnosti 70 % členské základny anesteziologové,
  • byla zřízena atestace z intenzivní medicíny – postup a požadavky na atestaci jsou přístupny na webu sekce IP ČCHS,
  • do výboru společnosti byl za chirurgy zvolen pouze prof. Pafko.

Prof. Pafko byl požádán, aby zlepšil informovanost výboru ČCHS o jednáních výboru ČSIM.

Doc. Vyhnánek připomněl pořádání Kongresu intenzivní medicíny, kde mají chirurgové prostor na svá sdělení pouze v jednom bloku. Seznámil výbor se svým názorem: je nutné, aby péče o komplikovaného chirurgického pacienta byla zajištěna chirurgem-intenzivistou. Za nynější situaci si mohu chirurgové sami svým laxním postojem.

Prof. Pafko vyjádřil obavu nad tím, zda výbor ČCHS má prostředky jak chirurgy přesvědčit, aby se snažili své postavení v nemocnicích významně zlepšit.

Dále prof. Pafko navrhl schůzku představitelů operačních oborů, kterých se problém intenzivní péče týká.

Výbor odsouhlasil návrh, aby byl závěr ze schůzky odeslat k rukám MZ a k rukám předsedy ČSIM.

Výbor podpořil závěr diskuse: Reakce na tuto situaci musí být velmi výrazná, jinak chirurgové o své JIP přijdou. Prof. Pafko požádá výbor ČSIM o možnost pravidelných návštěv dr. Satinského na jednáních výboru za ČCHS.

Dr. Satinský bude pravidelně zván na jednání výboru ČCHS za sekci intenzivní péče, aby zde byla kontinuita informací.

III. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CHIRURGIE-SERVIS o.s.

Prof. Duda v průběhu léta zajistil odeslání žádosti o registraci na Ministerstvo vnitra.

Bohužel sdružení dosud nebylo registrováno z důvodů odeslání neúplného znění stanov a chybě v názvu sdružení. Chyba bude napravena do 14. 9. 2007.

(zodpovědný prof. Ryska)

Pokračování na str.599


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 11

2007 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se