Tupé poranění hrudníku a oxidační stres


Blunt Thoracic Injury and the Oxidation Stress

Introduction:
Each injury is accompanied with the oxidation stress with an increase in the level of free oxygen radicals accompanied with a simultaneous decrease in the body’s antioxidation capacity.

The objective of the study:
The objective of this study is to verify connection between the severity of an injury and the intensity of oxidation stress.

Methods:
126 patients with blunt chest injuries were evaluated during 33 months. The patients were divided into four groups, depending on the extent of trauma severity assessed by means of ISS (Injury Severity Score). Randomly selected patients in each group were administered – in addition to standard therapy – indomethacin in usual doses. Level of free oxygen radicals and the body’s antioxidation capacity were observed. All tests were carried out at a significance level α of 0.05.

Results:
Practically all patients, regardless of their respective subgroups, experienced an increase in the level of free oxygen radicals accompanied with a simultaneous decrease in the body’s antioxidation capacity.

Conclusion:
The identified results display a connection between the severity of an injury and the intensity of oxidation stress.

Key words:
blunt thoracic injury – SIRS – free oxygen radicals – antioxidation capacity


Autoři: V. Motyčka 1;  Z. Grofová 2;  K. Havlíček 1;  J. Šiller 1;  M. Fořtová 3;  B. Linda 4
Působiště autorů: Chirurgická klinika Krajské nemocnice Pardubice, přednosta: doc. MUDr. K. Havlíček, CSc. 1;  Nutriční a dietologické oddělení Krajské nemocnice Pardubice, vedoucí lékařka: MUDr. Z. Grofová 2;  Anesteziologicko-resuscitační oddělení Krajské nemocnice Pardubice, přednostka: MUDr. M. Fořtová 3;  Ústav matematiky Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, vedoucí: doc. RNDr. B. Linda, CSc. Ústav zdravotnických studií Univerzity Pardubice, ředitel prof. MUDr. A. Pellant, DrSc. 4
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 8, s. 404-407.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Úvod:
Každé trauma je doprovázeno oxidačním stresem se zvýšenými hladinami volných kyslíkových radikálů a snížením antioxidační kapacity organismu.

Cíl studie:
Cílem práce bylo zjistit souvislost mezi tíží zranění a intenzitou oxidačního stresu.

Metodika:
V období 33 měsíců bylo hodnoceno 126 pacientů s tupým poraněním hrudníku. Pacienti byli rozděleni do 4 skupin podle míry zranění hodnocených ISS, části pacientů byl kromě standardní terapie podáván indometacin. U pacientů byly sledovány hladiny volných kyslíkových radikálů a antioxidační kapacity. Všechna statistická testování jsme prováděli na hladině významnosti α = 0,05.

Výsledky:
Prakticky u všech pacientů, bez ohledu na podskupinu, došlo k vzestupu hladiny volných kyslíkových radikálů současně s poklesem celkové antioxidační kapacity organismu.

Závěr:
Zjištěné výsledky ukazují souvislost mezi tíží zranění a intenzitou oxidačního stresu.

Klíčová slova:
tupá poranění hrudníku – SIRS – volné kyslíkové radikály – antioxidační kapacita


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 8

2006 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×