Klinický význam žilovej plastiky distálnej anastomózy pri infragenikulárnych protetických bypassoch


Clinical Significance of Venoplasties in Infragenicular Prosthetic Bypass Grafts

Aims:
Analysis of medium-term patency of prosthetic infragenicular bypass grafts with venoplasty of distal anastomosis and evaluation of venoplasties in patients with critical limb ischemia.

Study design:
A single centre, retrospective, non-randomised study.

Methods and Results:
In 1998–2005, 42 patients with critical limb ischemias were surgically managed at our clinic using infragenicular prosthetic bypass graft implantation with distal anastomosis venoplasty. 3 types of plasty were employed: Linton‘s, St. Mary’s boot and Taylor‘s plasty. Mean follow-up period was 25 months and primary functionality was 69%. Longterm functionality (over 5 years) was 35% and limb salvage rate was 38%. Functionality was assessed using life table analysis. 19% of patients exited during the follow-up period. In up to 30% patients, thrombolytic therapy was indicated for late bypass occlusion with a success rate of 63%.

Conclusion:
Prosthetic crural bypass is a relevant alternative to proximal level limb amputation. Venoplasty of distal anastomosis increases volume of the anastomosis and compensates for incongruencies of the graft and recipient vein lumen. Based on our experience, not a type of venoplasty, but a fact of increasing the anastomosis volume is most important. Whenever crural reconstructions are indicated, patient’s quality of life, expected survival period, degree of patient’s independence prior to surgery and patient’s compliance must be considered.

Key words:
critical limb ischemia – prosthetic bypass – venoplasty


Autoři: P. Mondek 1;  R. Slyško 2;  J. Tomka 2;  V. Šefránek 2
Působiště autorů: Oddelenie cievnej chirurgie, FN Nitra, Slovenská republika, primár MUDr. P. Mondek, Ph. D. 1;  Klinika cievnej chirurgie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a. s., Bratislava, Slovenská republika, prednosta prof. MUDr. V. Šefránek, Ph. D. 2
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 8, s. 394-398.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Ciele:
Analýza strednodobej priechodnosti protetických infragenikulárnych bypassov so žilovou plastikou distálnej anastomózy a stanovenie významu žilovej plastiky u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou.

Dizajn štúdie:
Retrospektívna, nerandomizovaná štúdia z jedného centra.

Metódy a výsledky:
V rokoch 1998–2005 bolo na našom pracovisku chirurgicky liečených 42 pacientov s kritickou končatinovou ischémiou implantáciou infragenikulárneho protetického bypassu so žilovou plastikou distálnej anastomózy. Využili sme 3 typy plastiky: Lintonovu, St. Mary‘s boot a Taylorovu plastiku. Stredná dĺžka sledovania bola 25 mesiacov a primárna priechodnosť bola 69 %. Dlhodobá priechodnosť (5 rokov a viac) bola 35 % a miera záchrany končatiny 38 %. Pre stanovenie priechodnosti sme využili „metódu tabuliek dožitia“ (life table analysis). V priebehu sledovania exitovalo 19 % pacientov. Až u 30 % pacientov bola indikovaná trombolytická liečba pre neskorý uzáver bypassu so 63% úspešnosťou.

Záver:
Protetický krurálny bypass predstavuje relevantnú alternatívu vysokej amputácie končatiny. Využitie žilovej plastiky distálnej anastomózy má význam z hľadiska zväčšenia objemu anastomózy (dlhšie akomoduje vznik MIH) a kompenzácie inkongruencie diametra graftu a recipentnej tepny. Z našich skúseností vyplýva, že nie je dôležitý typ žilovej plastiky, ale samotný fakt, že došlo k zväčšeniu objemu anastomózy. Pri indikácii krurálnej rekonštrukcie je potrebné brať do úvahy kvalitu života pacienta, predpokladanú dĺžku prežitia, stupeň nezávislosti pacienta pred operáciou a compliance pacienta.

Kľúčové slová:
kritická končatinová ischémia – protetický bypass – žilová plastika


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 8

2006 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×