Chirurgická resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu. Přehled současných standardních postupů


Surgical Resection of Colorectal Liver Metastases – the Current Standard Therapy (Review)

Liver resection for colorectal metastases can be performed with curative intent in about 15–20% of patients. From a surgical point of view a radical (R0) resection is of paramount importance. Perioperative mortality is mainly linked to the extent of the liver resection (class I/II). Results of ischemic or drug induced preconditioning have been ambiguous and their clinical use is at most questionable. Five year survival following primary and repeat liver resection is consistently reported as 30–40%.

Options for improvement of prognosis by purely technical means appear limited. Instead, future strategies aim at increasing the number of patients (with primarily irresectable and potentially respectable disease) amenable to curative liver resection. This could be achieved preoperatively via portal vein embolisation and neoadjuvant chemotherapy and surgically via sequential resection or a combination of surgery with local ablative therapy. All suggested modalities performed in primarily inoperable tumors should be systematically evaluated in clinical trials.

Key words:
colorectal liver metastases – liver resection – surgical standard


Autoři: Golling M.ihash2# 1,;  W. Bechstein 1
Působiště autorů: Department of General and Vascular Surgery, Johann Wolfgang Goethe-University, Frankfurt / Main Germany 1;  Department of Visceral, Vascular and Thoracic Surgery, Diakonie Clinic, Schwäbisch-Hall, Germany 2
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 8, s. 381-389.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Resekce jater pro kolorektální metastázy lze s kurativním záměrem provést asi u 15–20 % pacientů. Z chirurgického hlediska má provořadý význam radikální resekce (R0). Perioperační mortalita má souvislost zejména s rozsahem resekce jater (třída I/II). Výsledky předoperační přípravy pacienta pomocí ischemizace či léků byly nejednoznačné a jejich klinické použití je nanejvýš diskutabilní. Míra pětiletého přežívání po primární a opakované resekci jater zůstává 30–40 %.

Možnosti zlepšit prognózu pouze technickými prostředky jsou omezené. Namísto toho, budoucí strategie mají za cíl zvýšit procento pacientů (s primárně neresekovatelným a potenciálně ohrožujícím onemocněním), kteří by mohli podstoupit kurativní resekci jater. Toho lze dosáhnout pomocí embolizace portální žíly a neodjuvantní chemoterapie s následnou resekcí nebo kombinací operace a lokální ablace. Je třeba, aby možnosti zlepšení všech navrhovaných způsobů používaných u primátně inoperabilních nádorů byly systematicky vyhodnocovány v klinických studiích.

Klíčová slova:
metastázy kolorektálního karcinomu v játrech – resekce jater – chirurgický standard


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 8

2006 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se