Neovaskularizace jako příčina recidivy po operaci varixů dolních končetin


Neovascularisation as a Cause of Recurrence after Varicose Veins Operation

Aims:
Following surgical therapy, new varicose veins may develop, in particular at the site of the previous saphenofemoral junction. The objective of this study is the appreciation of the causes of the bad results of surgical procedures in the treatment of varicose veins and the proposal of the possibilities of their prevention.

Material and Methods:
Retrospective study of the group of 404 patients (573 procedures) with the diagnosis of the recurrence after previous radical surgery was performed. After exclusion of perforator refluxes, the most frequently, the great saphenous vein territory was affected (86%), followed by the small saphenous vein territory (14%). The group of 30 consecutive patients (35 limbs) with saphenofemoral or saphenopopliteal recurrence was selected for this study. Based on preoperative ultrasound and per-operative morphological findings, in 12 patients (14 limbs) – 8 women and 4 men, meticulous histopathological examination of the venous tissue block from the saphenofemoral or saphenopopliteal region, VEGF (Vascular endothelial growth factor) and protein S-100 investigation were performed.

Results:
In 14 limbs with sonographic and clinical suspition for neovascularisation, this entity was confirmed in 11 of them (79%) which represents 31.42% of the whole group.

Conclusions:
The varicose veins recurrences can be observed not only after technically or tactically imperfect primary procedure (which is surely the most common cause of the varicose veins recurrence), but also after the operations performed by the experienced venous surgeon in the perfect way. Neovascularisation explains a certain number of postoperative recurrences despite correctly conducted disconnection of the saphenous termination. The endovascular procedures (endovenous laser or radiofrequency saphenous obliteration) without open groin access can minimise the possibility of this complication.

Key words:
recurrent varicose veins – neovascularisation – protein S-100 – VEGF – endovenous saphenous obliteration


Autoři: S. Kašpar 1;  D. Hadži Nikolov 2;  T. Daněk 1;  R. Maixner 1;  K. Havlíček 1
Působiště autorů: Ústav zdravotnických studií Univerzity Pardubice, ředitel prof. MUDr. A. Pellant, DrSc. Chirurgická klinika Krajské nemocnice Pardubice, přednosta doc. MUDr. K. Havlíček, CSc. 1;  Fingerlandův ústav patologie, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, přednosta prof. MUDr. I. Šteiner, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 8, s. 399-403.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Cíl:
Po operaci varixů dolních končetin se mohou městky znovu vytvořit především v teritoriu původní saféno-femorální junkce. Cílem tohoto sdělení je zhodnocení příčin špatných výsledků chirurgické léčby křečových žil a návrh možností jejich prevence.

Materiál a metodika:
Byl proveden retrospektivní rozbor souboru 404 pacientů (573 operací) s diagnózou recidivy varixů po jejich radikální chirurgické léčbě. Po vyloučení perforátorového refluxu bylo nejčastěji postiženo povodí velké safény (86 %), následované teritoriem malé safény (14 %). Pro podrobnější studii bylo vybráno 30 konsekutivních pacientů (35 končetin) se saféno-femorální nebo saféno-popliteální recidivou. Na základě předoperačního ultrazvukového a peroperačního morfologického nálezu bylo u 12 pacientů (14 končetin) – 8 žen a 4 mužů provedeno podrobné histologické vyšetření žilní tkáně resekované ze saféno-femorální nebo saféno-popliteální oblasti a dále vyšetření endoteliálního růstového faktoru (VEGF) a proteinu S-100.

Výsledky:
U 14 končetin se sonografickým a klinickým podezřením na neovaskularizaci byla tato diagnóza potvrzena v 11 případech (79 %), což reprezentuje 31,42 % celého souboru.

Závěr:
K recidivě varixů může dojít nejen po technicky nebo takticky nedokonalé primární operaci (což je nepochybně nejčastější příčina recidivy), ale také po dokonalých operacích provedených zkušeným žilním chirurgem. Neovaskularizace vysvětluje určitou část pooperačních rekurencí i po dokonalém ošetření terminálního úseku safény. Endovaskulární výkony (nitrožilní laser nebo radiofrekvenční uzávěr safény) bez otevřeného přístupu v třísle mohou minimalizovat možnost této komplikace.

Klíčová slova:
recidivy varixů – neovaskularizace – protein S-100 – VEGF – endovenózní obliterace safény


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 8

2006 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×