Endoskopický odběr arteria radialis pro revaskularizaci myokardu. Popis techniky a první zkušenost


Endoscopic Radial Artery Harvesting for Coronary Artery Bypass Grafting: First Experience

Background:
Radial artery is widely accepted for surgical myocardial revascularization due to reported better long-term patency than venous grafts. Endoscopic radial artery harvesting (ERAH) represents a modern method associated with reduction of post-harvesting complications in comparison with the traditional radial artery harvesting.

Methods:
From October 2005 to March 2006, ERAH was performed in a group of 10 patients employing the Vasoview 6™ system (Guidant, Europe S.A., Belgium). Patients were evaluated on 7th postoperative day for wound healing disturbances and neurological complications.

Results:
The mean age was 62.7 ± 11.3 years, male patients dominated (60%) and 5 patients (50%) suffered from diabetes. All 10 radial arteries were successfully harvested, no conduit was injured. No conversions were made from ERAH to traditional technique. The mean harvesting time was 44.9 ± 8.2 min (range: 32–62) and the mean time of forearm ischemia was 56.7 ± 9.3 min (range: 42–74). The mean length of the grafts was 20.3 ± 2.2 cm. The small local haematoma was recorded in one patient (10%). Neither wound disturbances such as wound infection, wound dehiscence, skin necrosis, nor neurological complications were recorded in our group of patients.

Conclusion:
ERAH is a safe method associated with a significant reduction of particularly neurological complications associated with traditional radial artery harvest. Full-length radial artery conduits were obtained with improved cosmetic result and patient’s satisfaction.


Autoři: M. Šimek;  P. Marcián;  V. Bruk;  P. Němec;  M. Gwozdziewicz
Působiště autorů: Kardiochirurgická klinika FN a LF Univerzity Palackého v Olomouci, přednosta: doc. MUDr. P. ;  Němec, CSc.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 8, s. 416-422.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Úvod:
Arteria radialis je dnes považována za etablovaný konduit v koronární chirurgii s velmi dobrými dlouhodobými výsledky průchodnosti. Endoskopický odběr arteria radialis (ERAH) reprezentuje moderní metodu odběru arteria radialis, která umožňuje minimalizovat výskyt ranných a zvláště neurologických komplikací, které jsou spojeny s tradičním odběrem arteria radialis.

Metoda:
ERAH byl proveden u 10 nemocných indikovaných k chirurgické revaskularizaci myokardu v období X/2005–IV/2006. K odběru bylo použito instrumentárium Vasoview 6™ (Guidant, Europe S.A., Belgium). Sedmý pooperační den byl u všech nemocných v souboru hodnocen výskyt ranných a neurologických komplikací a reziduálních otoků po odběru arteria radialis.

Výsledky:
Průměrný věk v souboru byl 62,7 ± 11,3, muži dominovali 60 % a diabetes mellitus byl přítomen u 50 % nemocných. Všech 10 radiálních arterií bylo úspěšně odebráno endoskopickou technikou, u žádného konduitu nedošlo k jeho poranění během odběru a žádný odběr nebyl konvertován na tradiční techniku odběru. Průměrný čas odběru byl 44,9 ± 8,2 min (32–62) a u 8 nemocných byl ERAH proveden v ischémii předloktí s průměrnou dobou ischémie 56,7 ± 9,3 min (42–74). Průměrná délka získaného konduitu byla 20,3 ± 2,2 cm. U žádného nemocného nebyly zaznamenány neurologické komplikace (0%) spojené s odběrem arteria radialis. Lokální hematom v oblasti proximální incize byl zaznamenán u 1 nemocného (10 %) a u 2 nemocných byl zaznamenán mírný otok předloktí (20 %). U všech nemocných byl ERAH velmi dobře tolerován nemocnými ze strany pooperační bolesti.

Závěr:
ERAH je bezpečnou metodou vhodnou k rutinnímu odběru arteria radialis. Minimalizace rizika ranných, ale především neurologických komplikací, společně s výborným výsledným kosmetickým efektem vyvažují vyšší ekonomickou náročnost tohoto výkonu.


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 8

2006 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se