Resekce plic pro nemalobuněčný karcinom (stadium IV) s permanentní intrakavitární brachyterapií 125I


Lung Resection for a Non-small Cell Carcinoma (Stage IV) with a Permanent Intracavitary Brachytherapy 125I

In November 2005, the authors used the lung resection method in combination with peroperative brachytherapy125 for a non-small cell carcinoma, for the first time. The patient had an adenocarcinoma of the right lung T2N2M0, stage IIIA. During the procedure, the team diagnosed advanced stage of the process, the tumor originated in the hilus region of the middle lobe with a metastatic spread into the superior and inferior lobe. Distant unilateral lymphonodes were infiltrated simultaneously. The histological examination confirmed the diagnosis of T2N2M1, however, the original classification was re-assessed and changed to stage IV. Pneumonectomy with lymphadenectomy of all of the macroscopically detectable lymphonodes was completed. The lymphatic drainage sites in the upper and lower mediastinum were covered by seeds of a permanent gama emitter 125I with a total dose of 100 Gy. The patient recovered with no complications and was discharged on the day 8. He was included in the study and will be followed on a regular basis. On the authors’ opinion, the method of the lung resection with peroperative permanent brachytherapy has a potential for decreasing the tumor relaps rates, eventually, for improving the patients survival rates and their quality of life. The authors will continue their applied research of this serious problematics, aiming to confirm or refuse the stated hypothesis.

Key words:
peroperative brachytherapy – carcinoma of the lung – 125I


Autoři: J. Fanta 1;  O. Lang 2;  A. Vlachová 3;  J. Votruba 4;  J. Kára 5
Působiště autorů: Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV, přednosta doc. MUDr. J. Fanta, DrSc. 1;  Klinika nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV, primář MUDr. O. Lang 2;  II. interní klinika 3. LF UK a FNKV, přednosta prof. MUDr. M. Anděl, CSc. 3;  Nemocnice Na Homolce, plicní oddělení, vedoucí MUDr. J. Votruba 4;  Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s., Klaudiánova nemocnice, Kosmonosy, TRN oddělení, primář MUDr. J. Kára 5
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 2, s. 67-70.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

V listopadu 2005 jsme poprvé použili metodu resekce plic v kombinaci s peroperační brachyterapií 125I pro nemalobuněčný karcinom plic. Pacientovi byl před operací verifikován adenokarcinom pravé plíce T2N2M0, stadium IIIA. Při operaci zjištěn pokročilejší stav, nádor vycházel z hilové oblasti středního laloku, založil metastázy do horního a do dolního laloku. Zároveň byly infiltrovány vzdálené stejnostranné uzliny. Histologicky byla potvrzena diagnóza, pT2N2M1, původní klasifikace přehodnocena na stadium IV. Provedena pneumonektomie s lymfadenektomií všech makroskopicky patrných uzlin. Místa lymfatické drenáže v horním a v dolním mediastinu jsme plošně překryli zrny permanentního gama zářiče 125I s celkovou dávkou 100 Gy. Pacient se zhojil bez komplikací a byl propuštěn 8. pooperační den. Byl zařazen do studie a bude dál pravidelně sledován. Domníváme se, že resekce plic s peroperační permanentní brachyterapií je metoda, která by mohla snížit procento výskytu recidiv nádoru, eventuálně by mohla zlepšit kvalitu a délku života. Abychom potvrdili, nebo vyloučili přijatou hypotézu, budeme pokračovat v aplikovaném výzkumu této společensky závažné problematiky.

Klíčová slova:
peroperační brachyterapie – karcinom plic – 125I


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×