Časná recidiva metastatického procesu kolorektálního karcinomu po operaci jater – multifaktoriální studie


A Partial Relaps of a Colorectal Carcinoma Metastatic Process Following Liver Surgery – a Multifactorical Study

In the period of November 1999 – June 2003 78 patients with colorectal liver metastases (CLM) were operated at Department of Surgery, University Hospital in Pilsen. In multifactorial analysis there were evaluated these clinical parametres: age of patient, sex, localisation of primary tumor, Dukes classification, grading, staging and histology of primary tumor, histologicaly free resection margin, chemotherapy or actinotherapy after colorectal operation, type of liver resection, complications after liver surgery, radicality of liver surgery, lateralisation of liver metastatic process, number of metastases, blood transfusions, repeated liver surgery, volume of metastases. Kaplan-Meier method was used for evaluation of survival rate and disease free interval (DFI). Statistical analysis of studied clinical parametres was performed by Log-rank test and Wilcoxon test. The medium DFI after liver surgery was 16 months for all the patients (range 0–55 months), the medium DFI for patients after radical surgery was 18 months. The medium survival time after liver surgery for all the patients was 30 months (range 1–57 months), for patients after radical surgery it was 32 months, and for patients after palliative surgery the medium disease free interval was 29 months (range 5–30 months). The 4-year survival rate after the liver surgery was for all the patients 37%. The factors statistically significant for a disease free interval after liver surgery were bilaterality of metastatic process, the microscopically free resection line, radical surgical treatment versus RFA and unilaterality of metastatic process. The authors proved followed factors as statistically significant for survival rate: grading of colorectal cancer and age of patients. The prediction of early recurrence enables us to choose adequate surgical therapy or its extension by oncological therapy. More thorough follow up of patients with tendency to early recurrence of CLM helps to early diagnosis of relaps and it increases the posssibility of repeated liver surgery.

Key words:
liver metastases – colorectal carcinoma – early recurrence – prognostic factors – liver surgery – multifactorial analysis


Autoři: V. Liška 1;  V. Třeška 1;  L. Holubec jr. 2;  T. Skalický 1;  A. Sutnar 1;  O. Topolčan 2;  J. Fínek 3
Působiště autorů: Chirurgická klinika FN Plzeň, přednosta prof. MUDr. V. Třeška, DrSc. 1;  Centrální izotopová laboratoř LF UK Plzeň, přednosta prof. MUDr. O. Topolčan, CSc. 2;  Radioterapeutické oddělení FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. J. Fínek, Ph. D. 3
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 2, s. 86-89.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

V období 11/1999 – 6/2003 bylo na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Plzeň operováno 78 nemocných pro metastatický proces kolorektálního carcinomu v játrech. V multifaktoriální analýze byly hodnoceny následující klinické parametry: věk, pohlaví, lokalizace primárního tumoru, Dukesova klasifikace, grading, staging a histologický nález u primárního karcinomu, postižení resekční linie maligními buňkami, chemoterapie či radioterapie po operaci kolorekta, typ jaterní resekce, komplikace po jaterní operaci, radikální nebo paliativní jaterní výkon, lateralita metastatického procesu, počet metastáz, krevní převody během jaterní operace, opakovaný jaterní výkon a objem metastáz. Pro zhodnocení celkového přežití a bezpříznakového přežití (DFI) byla použita Kaplanova-Meierové metoda. Zhodnocení statistické významnosti sledovaných parametrů bylo provedeno Log-rank testem a Wilcoxonovým testem. Medián DFI pro všechny pacienty byl 16 měsíců (rozpětí 0–55 měsíců). Medián DFI pacientů, kteří podstoupili radikální výkon byl 18 měsíců. Medián celkového přežití pro všechny pacienty byl 30 měsíců (1–57). Medián celkového přežití u radikálně operovaných pacientů byl 32 měsíců, zatímco u pacientů s paliativním výkonem byl jen 29 měsíců. Čtyřleté přežití po operaci jater u všech pacientů bylo 37 %. Jako statisticky významné prognostické faktory, které měly vztah k DFI byly prokázány: bilateralita metastatického procesu, resekční linie nepostižená metastatickým procesem, radikální operace versus RFA, unilateralita metastatického procesu. Multifaktoriální analýzou byla prokázána statistická významnost následujících prognostických faktorů vzhledem k celkovému přežití: grading kolorektálního karcinomu a věk pacientů. Predikce časné recidivy nám umožňuje vhodnou volbu vlastní chirurgické léčby, eventuálně její doplnění léčbou onkologickou. Důkladnější dispenzarizace u těchto nemocných vede k včasnému záchytu recidivy, kterou můžeme ještě chirurgicky ošetřit.

Klíčová slova:
jaterní metastázy – kolorektální karcinom – časná recidiva – prognostické faktory – operace jater – multifaktoriální analýza


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×