Axilární metastáza jako první projev karcinomu prsu – kazuistika


An Axillary Metastasis as the First Sign of the Breast Carcinoma – A Case Review

Background:
Carcinoma of the breast is the most commonly diagnosed women cancer. Less than 1% of the patients diagnosed with breast cancer initially present with axillary metastases as their only clinical manifestation.

Casuistic:
We report case of 58 years old woman with occult breast carcinoma in which extensive axillary node metastasis was the first manifestation.

Discussion:
Breast cancer presenting with axillary metastases and no clinical apparent primary tumour in the breast is an uncommon form of stage II or IV of this disease. Ultrasonography, mammography, MRI and excisional biopsy are indicated for detecting occult primary tumours. The appropriate treatment of the breast after an axillary presentation of occult breast carcinoma continues to be a controversial issue. Complete axillary lymph node dissection is indicated in all patients. As a local treatment of the breast is indicated irradiation of the breast or total mastectomy or subcutaneus mastectomy with application of the breast prothesis.

Conclusion:
Axillary metastasis is rare first sign of breast cancer. Diagnostics of the occult breast carcinoma is difficult. The treatment of occult breast carcinoma is still controversial.

Key words:
occult breast cancer – axillary metastasis – mamography – ultrasound of the breast – MRI – excisional biopsy – controversial treatment


Autoři: V. Červinka;  K. Šťastný;  K. Havlíček;  L. Nechvátal
Působiště autorů: Chirurgická klinika Krajské nemocnice Pardubice, přednosta doc. MUDr. K. Havlíček. CSc. ;  Ústav zdravotnických studií Univerzity Pardubice, ředitel prof. MUDr. A. Pellant, DrSc.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 2, s. 71-73.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Úvod:
Karcinom prsu je nejčastějším karcinomem u žen. U méně než 1 % pacientek je prvním příznakem axilární metastáza.

Kazuistika:
V kazuistice je diskutován případ 58leté pacientky s okultním karcinomem prsu, který se primárně manifestoval axilární metastázou.

Diskuse:
Karcinom prsu, jehož prvním příznakem je axilární metastáza je vzácným nálezem II. nebo IV. stadia tohoto onemocnění. Ultrasonografie, mamografie, magnetická rezonance a excizionální biopsie jsou metodami detekce okultního primárního tumoru. Názory na léčbu jsou stále kontroverzní. Kompletní disekci axily je nutné provést vždy. Jako lokální zákrok na prsu je indikována iradiace prsu, či totální mastektomie či subkutánní mastektomie s náhradou implantáty.

Závěr:
Axilární metastáza je vzácným prvním příznakem karcinomu prsu. Diagnostika okultního karcinomu je obtížná. Názory na léčbu jsou kontroverzní.

Klíčová slova:
okultní karcinom prsu – axilární metastáza – mamografie – UZ prsu – magnetická rezonance prsu – excizionální biopsie – kontroverzní léčba


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×