Naše skúsenosti s chirurgickým liečením poranení periférnych nervov horných končatín


Our Experience with Surgical Management of Injuries to Peripheral Nerves of the Upper Extremities

Objectives:
The authors present their results of 44 microsurgical procedures of 47 nerves in 44 patients subjects over a period of 19 years, from 1985 to 2003.

Study group subjects and Methods:
44 patients with injuries to peripheral nerves of the upper extremities underwent reconstructions of 47 nerves using autotransplants. The procedures effectivity results were analysed using the following indicators: the injury to the procedure time, the patient’s age, the autotransplant length, the injury type, the injury site, the injured nerve type.

Results:
The best results were reached: in young patients up to the age of 20, in cases of early operations up to 3 months, in cases when grafts up to 5 cm were used. Clean, for instance incision injury, has much better prospects for successful nerve graft autotransplantation than others, more complicated injuries (e.g. lacerated injury or contusion).

Key words:
traumatic lesion of a peripheral nerve – nerve transplant – reconstructive procedures of the peripheral nerves


Autoři: V. Matejčík;  G. Pénzesová
Působiště autorů: Neurochirurgická klinika LF UKo, Fakultná nemocnica s poliklinikou akad. L. Dérera, Bratislava ;  Slovenská republika
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 2, s. 103-106.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Východisko:
Práca prezentuje výsledky 44 operácií vykonaných mikrotechnikou u 44 pacientov pri ošetrení 47 nervov za 19 rokov, od roku 1985 do roku 2003.

Súbor a metódy:
44 pacientom s poraneniami periférnych nervov horných končatín bolo rekonštruovaných 47 nervov za pomoci autotransplantátu. Analýzu efektívnosti operačného výkonu sme vykonali v závislosti od nasledujúcich ukazovateľov: doba od úrazu po operáciu, veku pacienta, dĺžka autotransplantátu, charakter poranenia, výška poranenia, druh poraneného nervu.

Výsledky:
Najlepšie výsledky boli odsiahnuté u mladých pacientov do 20 rokov veku, pri včasných operáciách do 3 mesiacov,

pri nervových štepoch do 5 cm. Čisté, napríklad rezné poranenie vytvára oveľa priaznivejšie podmienky úspešnej autotransplantácie nervového štepu ako iné, oveľa komplikovanejšie poranenie (napr. tržná rana alebo pomliaždenina).

Kľúčové slová:
Traumatická lézia periférneho nervu – nervový transplantát – rekonštrukčné operácie periférnych nervov


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 2

2006 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se