Chirurgická léčba tyreopatií. Retrospektivní rozbor vlastní sestavy


Surgical Treatment of Thyreopathies. Retrospective Assessment of the Authors‘ Study Group

The aim of this study is to expose the change in the access to thyroid gland operations during last 10–15 years when increasing radicality of the operations means any more specific complications in condition of routine detection and visualisation of recurrent laryngeal nerve and sparing of parathyroid glands.

Authors analyse 458 patients with thyroid gland disease operated during years 2000–2004. Overall incidence of temporary and permanent paresis of recurrent laryngeal nerve was 2.5% and 1.5% respectively (nerves at risk). There was no permanent bilateral paresis in this study. Persistent hypoparathyroidism occurred after 0.2% of all the operations, and temporary hypoparathyroidism was noted in 10.7%.

Results prove that even with increased radicality of performed operations the number of complications is in accordance with values quoted in world literature.

Key words:
total thyroidectomy – nerve at risk – complications of thyroidectomy


Autoři: J. Jarošek;  V. Vlasák;  M. Tomková;  P. Kupka
Působiště autorů: Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha, přednosta pplk. prof. MUDr. M. Ryska, CSc.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 1, s. 3-5.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Cílem sdělení je ukázat na změnu přístupu k operacím štítné žlázy v posledních 10-15 letech kdy zvýšená radikalita operačních výkonů neznamená nárůst specifických komplikací za předpokladu rutinní identifikace a vizualizace n. laryngeus recurrens (NLR) a šetření příštítných tělísek. Autoři prezentují retrospektivní studii 458 pacientů operovaných v letech 2000–2004. Celkový výskyt dočasné a trvalé parézy NLR byl 2,5 % resp. 1,5 % nervů v ohrožení. Oboustrannou trvalou parézu NLR jsme v sestavě neměli. Přechodnou hypoparatyreózu jsme zaznamenali v 10,7 % operovaných. V 1 případě (0,2 %) se ukázala jako trvalá. Výsledky ukazují, že i při zvýšené radikalitě prováděných výkonů je počet komplikací srovnatelný s literárními údaji.

Klíčová slova:
totální tyroidektomie – nerv v ohrožení – komplikace tyroidektomie


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se