Laparoskopická kolorektální chirurgie pro karcinom – zhodnocení vlastního souboru


Laparoscopic Colorectal Surgery for Carcinomas – Assessment of the Authors‘ Patient Group

Aim of the work:
The aim was to assess short-term and long-term results of miniinvasive procedures for colorectal carcinomas.

Methods:
This prospective study assessed patients indicated for laparoscopic procedures for their large intestinal or rectal carcinomas from 1993 to 2004. Primarily, their peroperative complications, postoperative course and long-term results were assessed. The Kaplan-Meier analysis was used to assess long-term survival rates.

Results:
Over the 11-year period, a total number of 399 patients (236 males and 163 females) were laparoscopically operated for colorectal carcinomas. In 284 patients, the tumor was located in the colon region and in 115 patients in the rectal region. The stage B and C (Dukes classification), medium to highly differenciated, tumors prevailed. Resection of the sigmoid, right-sided hemicolectomy, low anterior resection of the rectum and amputation of the rectum were the most frequently conducted procedures. 311 procedures (78%) were curative, 88 were paliative (22%). Peroperative complications occured in16 patients (4%), reoperations were required in 34 patients (8.5%). The recovery time for peristalsis was on the second postoperative day, on average. Food load was, on average, tolerated since the third postoperative day and the first stool appeared, on average, on the fourth postoperative day. Early mortality rate reached 6.5%. Postoperative hospitalization lasted, on average, 12 days. In our patient group, a five-year survival rate without relapses was 80% in the carcinoma patients and 68% in the rectal carcinoma patients.

Conclusion:
Laparoscopic colorectal surgery is a safe method with a number of pros for a patient as well as a surgeon in a comparable oncological radicality as that of the open method.

Key words:
laparoscopy – colorectal surgery – laparoscopic surgery


Autoři: J. Dostalík;  L. Martínek ;  P. Vávra;  P. Anděl;  P. Guňková;  I. Guňka
Působiště autorů: Chirurgická klinika Fakultní nemocnice s poliklinikou, Ostrava, přednosta doc. MUDr. J. Dostalík, CSc.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 1, s. 35-40.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Cíl práce:
Cílem práce bylo zhodnotit krátkodobé a dlouhodobé výsledky miniinvazivní chirurgie pro kolorektální karcinom.

Metody:
Formou prospektivní studie byli sledováni pacienti indikovaní v letech 1993–2004 k laparoskopické operaci pro karcinom tlustého střeva nebo konečníku. Sledovány byly zejména peroperační komplikace, pooperační průběh a dlouhodobé výsledky. Analýza dlouhodobého přežívání byla provedena podle Kaplana-Meiera.

Výsledky:
Celkem bylo v průběhu 11 let laparoskopicky operováno pro karcinom kolorekta 399 pacientů (236 mužů, 163 žen). U 284 pacientů byl tumor lokalizován v oblasti kolon a u 115 pacientů v oblasti rekta. Převažovaly tumory stadia B a C podle Dukese, středně a dobře diferencované. Nejčastějšími výkony byla resekce sigmoidea, pravostranná hemikolektomie, přední nízká resekce rekta a amputace rekta. 311 výkonů (78 %) bylo kurativních, 88 bylo paliativních (22 %). Peroperační komplikace se vyskytly u 16 pacientů (4 %), reoperace byla nezbytná u 34 pacientů (8,5 %). Peristaltika se obnovovala v průměru 2. pooperační den, zátěž stravou pacienti tolerovali v průměru od 3. pooperačního dne, první stolici měli v průměru 4. pooperační den. Časná mortalita byla 6,5 %. Průměrná doba pooperační hospitalizace byla 12 dnů. Pětileté přežití bez recidivy v našem souboru činilo 80 % u pacientů s karcinomem kolon a 68 % u pacientů operovaných pro karcinom rekta.

Závěr:
Laparoskopická chirurgie kolorekta je bezpečnou metodou přinášející řadu výhod pro pacienta i chirurga při srovnatelné onkologické radikalitě s metodou otevřenou.

Klíčová slova:
laparoskopie – kolorektální chirurgie – laparoskopická chirurgie


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 1

2006 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se