Biliární reflux u refluxní nemoci jícnu


Biliary Reflux in a Reflux Disorder of the Oesophagus

This study assesses complications of a combined duodenogastric reflux disorder of the oesophagus. It has been proved that a degree of morphological affections of the mucosa is higher with an alcalic biliary reflux and can be assessed histologicaly. Primarily, the biliary portion of the reflux was assessed. Qualitative reflux parametres were assessed using a spectrophotometric examination. The examination can replace an expensive (and, therefore, generally unavailable) Bilitec 2000 system. In 21 subjects out of the total of 64 oesophageal reflux patients examined in the 2000–2003 period, complications of the disorder were confirmed. The biliary reflux was expected in 9 patients, however, using the spectrophotometry, it was confirmed in 3 patients. In this patient group, a more severe deterioration of the oseophageal mucosa by the alcalic reflux was confirmed, resulting in higher incidences of the disorder complications. The complications included strictures of the oesophagus, developement of a Barret’s oesophagus and an adenocarcinoma of the oesophagus. Therefore, in order to prevent complications in this patient group, surgical management is preferred to conservative therapy.

Key word:
biliary reflux – complications of the disorder – surgical management


Autoři: R. Vrba;  Č. Neoral;  R. Aujeský
Působiště autorů: I. chirurgická klinika FN Olomouc, přednosta prof. MUDr. V. Král, CSc.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 1, s. 31-34.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Práce se zabývá komplikacemi refluxní nemoci jícnu při smíšeném duodenogastrickém refluxu. Bylo prokázáno, že stupeň morfologického postižení sliznice je vyšší při alkalickém biliárním refluxu a lze hodnotit histologicky. Byl hodnocen zejména podíl biliární složky refluxu. Ke kvalitativnímu zhodnocení charakteru refluxu jsme použili spektrofotometrické vyšetření. Toto vyšetření může nahradit většinou finančně nedostupný systém Bilitec 2000. Z celkového souboru 64 nemocných s refluxní nemocí jícnu vyšetřených v období 2000–2003 bylo celkem 21 nemocných s prokázanými komplikacemi onemocnění. Biliární reflux byl konstatován u 9 nemocných, kvalitativně spektrofotometricky byl potvrzen u 3 nemocných. V tomto souboru pacientů byl potvrzen horší vliv alkalického refluxu na sliznici jícnu a v důsledku toho častější výskyt komplikací onemocnění. Mezi komplikacemi jsme zaznamenali striktury jícnu, vznik Barretova jícnu a adenokarcinom jícnu. Jako prevenci rozvoje komplikací v této skupině pacientů preferujeme chirurgické řešení před konzervativní terapií.

Klíčová slova:
biliární reflux – komplikace onemocnění – chirurgické řešení


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 1

2006 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se