Bezpečná vzdálenost dolní resekční linie při operaci karcinomu rekta


Safe Distance of the Inferior Resection Line in the Rectal Carcinoma Surgery

The authors present results of a study of a distal intramural spread of the rectal carcinoma beneath its aboral margin, which was conducted over several years.

The authors closely cooperated with the Pathological Anatomy Institute of the Faculty Hospital in Ostrava, where each preparation was examined not only macro- and microscopically, but also the tumor‘s microscopic spread beneath its macroscopic margin was assessed in standard distances of 2 mm, 5 mm, 1 cm, 2 cm and 5 cm.

The study did not record tumorous spread at the distance of 5 cm from the aboral margin of the tumor.

The authors also confirmed that the distal intramural spread of the tumor is fairly rare and, at the same time, it signifies a highly advanced and aggressive disorder with a poor prognosis. Therefore, the authors favor management with a maximum quantity of the sphincter- saving procedures, with a sufficiently radical mesorectal excision, which they consider the essential method of the radical surgical treatment.

Furthermore, the authors have not recorded cases of the differenciated adenocarcinoma spread, even at the distance of 2 mm from the aboral margin of the tumor. All positive findings of the distal intramural spread have been recorded in medium- low differenciated adenocarcinomas.

Key words:
carcinoma of the rectum – intramural spread of the rectal tumor – surgical management


Autoři: P. Vávra 1;  M. Rydlová 2;  A. Pelikán 1;  P. Guňková 1;  L. Matínek 1;  I. Guňka 1;  M. Vávrová 3;  P. Anděl 1
Působiště autorů: Chirurgická klinika Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava-Poruba, přednosta doc. MUDr. J. Dostalík, CSc. 1;  Ústav patologické anatomie, Zdravotně-sociální Fakulta Ostravské Univerzity, přednosta doc. MUDr. J. Horáček, CSc. 2;  Radiodiagnostický ústav FNsP Ostrava-Poruba, přednostka MUDr. S. Skotnicová 3
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 1, s. 45-50.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Autoři ve své práci prezentují výsledky několikaleté studie distálního intramurálního šíření karcinomu rekta za makroskopický aborální okraj tumoru.

Ve své práci autoři úzce spolupracovali s Ústavem patologické anatomie FNsP Ostrava, kde každý preparát byl kromě tradičního makro a mikropopisu vyšetřován po stránce mikroskopického šíření nádoru za makroskopický aborální okraj tumoru, a to ve standardních vzdálenostech 2 mm, 5 mm, 1 cm, 2 cm a 5 cm.

Autoři ve své studii nezaznamenali šíření nádoru ve vzdálenosti 5 cm od aborálního okraje tumoru.

Zároveň prokázali, že distální intramurální šíření nádoru se vyskytuje poměrně vzácně a že je současně projevem velmi pokročilé a agresivní nemoci se špatnou prognózou. Vzhledem k tomuto faktu se autoři přiklánějí k řešení s maximálním množstvím sfinkter šetřících výkonů s dostatečně radikálně provedenou mezorektální excizí, kterou považují za základ radikální chirurgické léčby pacientů.

Autoři dále ve své studii nezaznamenali šíření dobře diferencovaného adenokarcinomu, a to ani ve vzdálenosti pouhých 2 mm od aborální hranice nádoru. Veškeré pozitivní nálezy distálního intramurálního šíření byly zjištěny u středně a nízce diferencovaných adenokarcinomů.

Klíčová slova:
karcinom rekta – intramurální šíření nádoru rekta – chirurgická léčba


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×