Možnosti posílení mikrocirkulace – technika „supercharge“ při rekonstrukcích jícnu a faryngu


Variation of Microvascular Blood Flow Augmentation – Supercharge in Esophageal and Pharyngeal Reconstruction

Aim of the study:
A gastric tube is commonly used in thoracic esophageal reconstruction. When a gastric tube is not available, pedicled jejunum transfer and colonic interposition are alternative methods. Oral end of the reconstructed esophagus occasionally has poor blood flow and may result in partial necrosis of the oral segment We performed additional microvascular blood flow augmentation, the “supercharge” technique, to improve a blood flow circulation in the oral segment of the reconstructed esophagus.

Methods:
A series of 86 esophageal reconstructions with microvascular blood flow augmentation using the “supercharge” technique were performed. Reconstructive methods included a gastric tube in five patients, a gastric tube combined with a free jejunual graft in one, an elongated gastric tube in eight, a pedicled colonic interposition in 22, and a pedicled jejunum in 50. Recipient vessels were used in neck or chest region.

Results:
The color and blood flow of the transferred intestine appeared greatly improved after microvascular blood flow augmentation. Thrombosis was noticed in three patients during the surgery, and all thrombosies were salvaged by re-anastomosis. There were only three patients with partial graft necrosis of oral segment, two patients with anastomotic leakage, one anastomotic stricture.

Conclusions:
Augmentation of microvascular blood flow by this “supercharge” technique can be expected to reduce the risk of leakage and partial necrosis of the transferred intestine. This technique contributes to the successful reconstruction of esophageal defect.

Key words:
esophageal reconstruction – supercharge – microsurgery – blood flow augmentation


Autoři: M. Sekido 1;  Y. Yamamoto 1;  H. Minakawa 1;  S. Sasaki 1;  H. Furukawa 1;  T. Sugihara 1;  K. Nohira 2;  K. Yajima 2;  Y. Shintomi 2;  S. Okushiba 3;  H. Kato 3;  A. Watanabe 4;  M. Hosokawa 4
Působiště autorů: Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Hokkaido University Graduate School of Medicine, Sapporo, Japan, Chief Professor: Yuhei Yamamoto, MD, PhD 1;  Soshundo Plastic Surgery, Sapporo, Japan, Director: Yoshihisa Shintomi 2;  Department of Surgical Oncology, Hokkaido University Graduate School of Medicine, Sapporo, Japan, Chief Professor: Hiroyuki Kato, MD, PhD 3;  Keiyukai Sapporo Hospital, Sapporo, Japan, Director: Masao Hosokawa, MD, PhD 4
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 1, s. 9-13.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Při rekonstrukcích jícnu se běžně používají žaludeční sondy. Pokud nelze sondu použít, pak je alternativní metodou transfer pediklovaného jejuna nebo interpozice tračníku. Orální část rekonstruovaného ezofagu bývá někdy špatně prokrvena, což může vést k částečné nekróze jeho orální části. Ke zlepšení cévního zásobení orální části rekonstruovaného ezofagu jsme dodatečně jsme zvýšili mikrocirkulaci použitím techniky „supercharge“ (posílení řečiště).

Metody:
Provedli jsme 86 rekonstrukcí ezofagu s použitím metody „supercharge“ ke zvýšení mikrocirkulace. Byly použity tyto rekonstrukční metody: použití žaludeční sondy u pěti pacientů, kombinace žaludeční sondy s volným jejunálním štěpem u jednoho pacienta, prodloužená žaludeční sonda u osmi pacientů, interpozice pediklovaným tračníkem u 22 pacientů a pediklovaným jejunem u 50 pacientů. Recipientní cévy byly použity z oblasti krku a hrudníku.

Výsledky:
Po provedeném posílení (augmentaci) mikrocirkulace se barva a prokrvení transferovaného střeva výrazně zlepšily. K trombóze během operace došlo u tří pacientů a všechny případy trombózy byly vyřešeny reanastomózami. Parciální nekróza štěpu orální části se vyskytla pouze u tří pacientů. U dvou pacientů došlo k úniku obsahu v anastomóze a u jednoho ke striktuře v anastomóze.

Závěry:
Lze předpokládat, že posílení mikrocirkulace technikou „supercharge“ sníží riziko prosakování a parciální nekrózy transferovaného střeva. Tato technika přispívá k úspěšnému výsledku rekonstrukcí jícnových defektů.

Klíčová slova:
rekonstrukce jícnu – supercharge (posílení) – mikrochirurgie – posílení cirkulace


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 1

2006 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se