Miniinvazivní laparoskopická či retroperitoneoskopická radikální nefrektomie pro parenchymový tumor


Miniinvasive Laparoscopic or Retroperitoneoscopic Radical Nephrectomy for the Parenchymal Tumor

Introduction:
Laparoscopic (LRNE) or retroperitoneoscopic (RRNE) radical nefrectomy originally published in 1991, respectively in 1993, began to be introduced in common practice at the end of the 20th century. In this work we summarize our findings gathered upon introduction of these methods.

Subjects and methodology:
We present a group of 50 miniinvasive nephrectomies conducted during 2003–2004 (46 LRNE and 4 RRNE). LRNE was combined with ipsilateral adrenalectomy in five cases and with cholecystectomy in three cases (in all cases the LRNE was on the right side).

Results:
The mean age of the patient subjects was 65 ± 11 years (34–81). The blood loss was 134 ± 201 ml (30–1200). The tumor size according to the CT was 50 ± 13 mm (30–82). Histologically, 45x renal carcinomas, 4x oncocytomas, 1x urothelial carcinomas were diagnosed. The drain was removed 2.1 ± 0.9 days following the surgery. The mean hospitalization time was 6.1 ± 1.6 days (4–9). Only a single major, however lethal, complication arised: In a 74-year old female, the left-sided LRNE due to the carcinoma pT3bG2 and at the same time vaginal hysterectomy, extraction of the renal preparation through the vagina and anterior and posterior vaginoplasty (for a prolaps) were conducted. The patient was repeatedly revised for haemoperitoneum and she exited on the 18th postoperative day due to pneumonia. The mean duration of the LRNE was 168 ± 40 minutes (80–265). The combined LRNE and cholecystomic procedure lasted 265 minutes. The mean duration of the LRNE with CHE was 213 minutes, and of the LRNE with adrenalectomy was 170 minutes. In 4 cases of the RRNE (indicated three times due to preceeding major surgical procedures in the abdominal cavity and once for the Crohn‘s disease) the mean duration was 203 minutes.

Conclusion:
Miniinvasive RNE in TI tumors is a modern reproducible methodology suitable for application in clinical practice. The laparoscopic approach appears more appropriate. The retroperitoneoscopic approach is indicated mainly in cases of postoperative adhesions in the abdominal cavity.

Key words:
renal tumor – miniinvasive approach – nephrectomy – laparoscopy – retroperitoneoscopy


Autoři: M. Hora 1;  J. Klečka jr. 1;  O. Hes 2;  J. Ferda 3;  T. Ürge 1
Působiště autorů: Urologická klinika LF UK a FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. M. Hora, Ph. D. 1;  Šiklův patologicko-anatomický ústav LF UK a FN Plzeň, přednosta prof. MUDr. M. Michal 2;  Radiodiagnostická klinika LF UK a FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2005, roč. 84, č. 5, s. 246-252.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Úvod:
Laparoskopická (LRNE) či retroperitoneoskopická (RRNE) radikální nefrektomie publikované prvně v roce 1991 resp. 1993 začaly být zaváděny do širší praxe na konci 20. století. V práci shrnujeme naše poznatky získané při zavedení těchto metodik.

Soubor, metodika:
Je předkládán soubor 50 miniinvazivních nefrektomií za léta 2003–2004 (46 LRNE a 4 RRNE). LRNE byla 5x kombinována s ipsilaterální adrenalektomií a 3x s cholecystektomií (vždy pravostranná LRNE).

Výsledky:
Průměrný věk pacientů byl 65 ± 11 let (34–81). Krevní ztráta byla 134 ± 201 ml (30–1200). Velikost tumoru byla podle CT 50 ± 13 mm (30–82). Histologicky byl popsán 45x renální karcinom, 4x onkocytom, 1x uroteliální karcinom. Drén byl odstraněn v průměru 2,1 ± 0,9 dne od operace. Průměrná doba hospitalizace byla 6,1 ± 1,6 dne (4–9). Vznikla jen jedna závažná dokonce letální komplikace: U 74leté ženy provedena LRNE vlevo pro karcinom pT3bG2 a zároveň vaginální hysterektomie, extrakce preparátu ledviny vagínou a přední a zadní poševní plastika (pro prolaps). Opakovaně revidována pro hemoperitoneum a zemřela 18. pooperační den na pneumonii. Průměrný čas LRNE byl 168 ± 40 minut (80–265). Výkon 265 minut byl u LRNE s cholecystektomií. Průměrný čas LRNE s CHE byl 213 minut, LRNE s adrenalektomií 170 minut. U 4 RRNE (3x indikována pro předchozí rozsáhlejší chirurgické výkony v dutině břišní a 1x u m. Crohn) byl průměrný čas 203 minut.

Závěr:
Miniinvazivní RNE u tumorů TI je moderní reprodukovatelná metodika vhodná do klinické praxe. Vhodnější je přístup laparoskopický. Přístup retroperitoneoskopický indikujeme zejména u pooperačních srůstů v dutině břišní.

Klíčová slova:
nádor ledviny – miniinvazivita – nefrektomie – laparoskopie –retroperitoneoskopie


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 5

2005 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×