Intraoperační úprava nízkého srdečního výdeje do fyziologického pásma zlepšuje pooperační vývoj u pacientů podrobujících se rozsáhlým nitrobřišním chirurgickým výkonům


Intraoperative Adjustment of the Low Cardiac Output into Back to its Physiological Values Improves the Postoperative Progress in Patients Undergoing Extensive Intraabdominal Surgical Procedures

Perioperative optimalization of haemodynamics is associated with improved post-operative development, as presented in most published studies. This study has confirmed that intra-operative correction of cardiac output back to it’s physiological level is associated with improved post-operative course in the group of patients undergoing major elective intraabdominal surgery. Statistically significant decreasing of post-operative complications (4.7% vs 17.7%), decreased length of stay (LOS) in the ICU by 33% and decreased LOS in the hospital by 24% was recorded. Interpretation of the study could be limited by using non-indexed cardiac output values and higher female presentation in the group of patients (although statistically not significant).

Key words:
cardiac output – intraoperative period – transoesophageal Doppler ultrasonography


Autoři: P. Szturz 1;  P. Sklienka 1;  V. Chýlek 1;  L. Martínek 2;  R. Kula 1
Působiště autorů: Anesteziologicko resuscitační klinika FNsP Ostrava, přednosta MUDr. J. Jahoda 1;  Chirurgická klinika FNsP Ostrava, přednosta doc. MUDr. J. Dostalík, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2005, roč. 84, č. 5, s. 223-227.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Perioperační hemodynamická optimalizace je spojena se zlepšením průběhu pooperačního vývoje ve většině publikovaných studií. V této práci jsme prokázali, že intraoperační korekce minutového srdečního výdeje do fyziologického pásma je spojená s lepším pooperačním vývojem ve skupině pacientů, podrobujících se rozsáhlým plánovaným nitrobřišním chirurgickým výkonům. Zaznamenali jsme statisticky významný pokles výskytu pooperačních komplikací (4,8 % vs. 17,7 %), 33% zkrácení doby pobytu na jednotce intenzivní péče a 24% zkrácení délky hospitalizace v nemocnici. Interpretace výsledků může být limitována užitím neindexovaných hodnot minutového srdečního výdeje a také statisticky nevýznamně vyšším zastoupením pacientů ženského pohlaví v protokolové skupině pacientů.

Klíčová slova:
srdeční výdej – intraoperační období – transezofageální dopplerovská sonografie


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 5

2005 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×