Intraoperační vyšetření zmrazeného řezu sentinelové uzliny u rakoviny prsu


Intraoperative Frozen Section Examination of the Sentinel Lymph Node in Breast Cancer

Aim of the study:
Intraoperative frozen section (FS) examination of the Sentinel node (SN) in breast cancer patients is questioned due to the relatively high number of positive SN(s) found in the permanent histological examination. This study reviews the data of the Austrian sentinel node study group on FS examination of the SN and tries to identify patients with a high risk of incorrect negative results.

Methods:
2326 breast cancer patients of the Austrian Sentinel node study group who underwent SN biopsy and intraoperative FS examination of the SN were further analysed for incorrect negative results and clinicopathologic factors indicating a higher rate of incorrect negative results.

Results:
The FS of the SN was positive in 513 of 2326 patients (22.1%) and negative in 1813 of 2326 patients (77.9%). Permanent histological examination revealed a metastatic SN in 282 of 1813 patients. (incorrect negative rate 15.6%). 158 of 282 patients (56%) were found through H&E serial sectioning, whereas 124 of 282 patients (44%) were only seen in immunohistochemistry. Micrometastases, lobular histology and preoperative chemotherapy were associated with a higher rate of incorrect negative results.

Conclusion:
Incorrect negative results of FS examination are seen in 15% of patients and require a secondary axillary lymph node dissection. The disadvantage of missing a positive SN through FS is by far outweighed by the advantage of a single stage operation in case of a positive SN.

Key words:
sentinel node biopsy – breast cancer – frozen section – incorrect negative results


Autoři: P. Schrenk 1;  P. Konstantiniuk 2;  S. Wölfl 3;  S. Bogner 3;  S. Roka 4;  S. Pöstlberger 5;  U. Selim 6;  A. Urbania 7;  B. Gebhard 8;  M. Rudas 9;  Ch. Tausch 10
Působiště autorů: Second Department of Surgery - Ludwig Boltzmann Institute for Surgical Laparoscopy Allgemein Offentliches Krankenhaus Linz, Austria 1;  Surgeon in free Surgical Practice, Linz, Austria 10;  Second Department of Surgery, Landeskrankenhaus Graz, Austria 2;  Department of Pathology, Allgemein Offentliches Krankenhaus Linz, Austria 3;  Department of Surgery, AKH Vienna, Austria 4;  Department of Surgery, BHS Linz, Austria 5;  Department of Surgery, Hanuschkrankenhaus Vienna, Austria 6;  Department of Surgery, Landeskrankenhaus Klagenfurt, Austria 7;  Department of Surgery, Landeskrankenhaus Vöcklabruck, Austria 8;  Department of Pathology, AKH Vienna, Austria 9
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2005, roč. 84, č. 5, s. 217-222.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Metoda intraoperačního vyšetření zmrazeného řezu (frozen section – FS) sentinelové uzliny (Sentinel node – SN) u pacientů s rakovinou prsu je diskutována z důvodu relativně vysokého počtu pozitivních SN nalezených při klasickém histologickém vyšetření. Tato práce zkoumá údaje ze souboru pacientů z rakouské studie sentinelových uzlin vyšetřovaných metodou FS a snaží se identifikovat pacienty s vysokým rizikem falešně negativních výsledků.

Metody:
2326 pacientů s rakovinou prsu z rakouského souboru, kteří podstoupili biopsii SN a intraoperační vyšetření FS sentinelové uzliny (SN), bylo dále analyzováno z hlediska falešně negativních výsledků a klinicko-patologických faktorů, ukazujících na zvýšený výskyt falešně negativních výsledků.

Výsledky:
Vyšetření FS sentinelové uzliny (SN) bylo pozitivní u 513 z 2326 pacientů (22,1 %) a negativní u 1813 z 2326 pacientů (77,9 %). Klasické histologické vyšetření odhalilo metastatickou SN u 282 z 1813 pacientů (výskyt falešně negativních výsledků – 15,6 %). 158 z 282 pacientů (56 %) bylo diagnostikováno pomocí sériových řezů barvených H+E, zatímco 124 z 282 pacientů (44 %) byli prokazatelní pouze imunohistochemicky. Mikrometastázy, lobulární histologie a předoperační chemoterapie byly spojeny s vyšším výskytem falešně negativních výsledků.

Závěr:
Falešně negativní výsledky vyšetření FS byly pozorovány u 15 % pacientů a vyžadovaly sekundární disekci axilární uzliny. Nevýhoda metody – riziko přehlédnutí pozitivní SN při FS vyšetření – je zdaleka převážena výhodou jednostupňové operace v případě nálezu pozitivní SN.

Klíčová slova:
biopsie sentinelové uzliny – rakovina prsu – zmrazený řez – falešně negativní výsledky


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 5

2005 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×