Zpráva o činnosti výboru Společnosti posudkového lékařství ČLS JEP za období od dubna 2010


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 14, 2011, č. 2, s. 77-78
Kategorie: Zprávy

V souladu se stanovami ČLS JEP předkládáme dnešnímu shromáždění zprávu o činnosti výboru za uplynulé období. Minulý pracovní den, kde jako odborné téma byla problematika funkčního hodnocení ve stáří s přednáškou docentky Holmerové, byl zároveň příležitostí vyhlásit výsledky voleb nového výboru naší Společnosti. Na následující schůzi výboru byly obsazeny jednotlivé funkce tak, že předsedkyní je dr. Wernerová, místopředsedou dr. Lukeš, sekretářem dr. Boháč, pokladníkem dr. Koreň. Předsedkyní revizní komise je dr. Arnoldová, členy dr. Gajdoštík a dr. Vítková. Nový výbor zároveň děkuje touto cestou za práci odstupující sekretářce dr. Kočvarové, která ochodem do důchodu na další činnost ve výboru nereflektovala.

Velkou pozornost v následujícím období věnoval výbor přípravě Posudkových dní v Liberci, které nakonec proběhly ve dnech 5. a 6. 11. 2010, když hlavním tématem bylo posuzování v pneumologii, dále předneseny novinky v posudkové službě a zajímavá varia. Celá akce proběhla úspěšně jak po stránce odborné, tak organizační, ve spolupráci s kolegyněmi z referátu LPS OSSZ Liberec, kterým patří poděkování výboru. Prakticky okamžitě začaly přípravy na Posudkových dnech v roce 2011, předpokládají se v Karlových Varech v termínu 6.–7. 10. 2011 s tematikou dermatologickou a s užším zaměřením na choroby z povolání a úrazové stavy, jako určitá teoretická příprava na převzetí úrazového pojištění, které má přejít podle současných informací pod ČSSZ k 1. 1. 2013.

Největší spolkovou událostí byl bezesporu sjezd ČLS JEP v lednu 2011, který byl sjezdem volebním. Zúčastnila se ho naše předsedkyně dr. Wernerová, potěšující zprávou je, že do revizní komise byla zvolena námi navržená dr. Arnoldová. Tímto ji znovu gratulujeme a přejeme hodně trpělivosti a úspěchů v této jistě nelehké funkci.

V oblasti publikační byla schválena dohoda mezi naší Společností a Společností revizního lékařství ČLS JEP o další spolupráci při vydávání společného časopisu Revizní a posudkové lékařství. Jeho činnost řídí oba výbory prostřednictvím redakční rady, kterou společně jmenují, našimi zástupci jsou dr. Boháč v pozici vedoucího redaktora, dále dr. Arnoldová, dr. Koreň a dr. Wernerová. Pozitivně se vyvíjí hospodaření časopisu, za rok 2009 bylo vyrovnané, za loňský rok dokonce přebytkové, zejména díky aktivitám Společnosti revizního lékařství, která má přece jenom větší možnosti v oblasti sponzorování. Trvalým cílem i snahou jak výboru, tak redakční rady je udržet čtivost a aktuálnost publikovaných sdělení, k tomu slouží nejen přehledové články, ale i rubriky typu sdělení nebo zprávy. Byli bychom rádi, kdyby autorský okruh byl širší než dosud, uvítáme i každý další námět vedoucí ke zvýšení přitažlivosti a úrovně našeho jediného odborného časopisu. Oba výbory se opakovaně dohodly, že nebudou zveřejňovat zápisy z výborových schůzí, kromě jiného pro kvartální periodizaci a tudíž určitou ztrátu aktuálnosti projednávaných věcí.

Dále jsme ve spolupráci s nakladatelstvím Raabe od loňského roku spolutvůrci publikace Komplexní posudková problematika v ordinaci praktického lékaře, duchovním otcem je dr. Lukeš, v autorském kolektivu je i řada našich kolegů. Výbor garantuje kvalitu informací, zejména však považuje tuto aktivitu za možnost zvýšit povědomí o posudkové problematice v široké obci praktických lékařů a tím kromě jiného snížit počet nedorozumění, nejasností a stížností ze strany ošetřujících lékařů i pacientů.

Je třeba upozornit i na publikační aktivity našich členů v oblasti posudkového lékařství v knižní oblasti, vydařený byl křest knih o posudkové medicíně z autorské dílny dr. Čevely et al. ve Faustově domě dne 7. 10. 2010, který byl na vysoké společenské úrovni a zrovnoprávnil náš obor na publikačním poli i po stránce medicínské.

V oblasti zahraničních styků a akcí jsou naše aktivity tradičně skromné. Na Slovenských posudkových dnech v Bojnicích byla sice na naše poměry početná zahraniční delegace, celkem 11 lidí, ale pouze v rámci služebního ranku, tedy za ČSSZ a MPSV, pro nabitý odborný program na dvoustranná jednání v rámci odborných společností nakonec nedošlo. Opět je na místě tradiční povzdech, slovenským kolegům lze jen závidět, zejména účast, ale i společenskou úroveň celé akce. Je velká škoda, že návštěva Slovenska je v dnešních poměrech zahraniční cestou se všemi peripetiemi v povolování. Posudkové lékařství udělalo na Slovensku velký krok kupředu a může pro nás být v řadě směrů inspirativní, kromě jiného i při ukazování cest, které vedou špatným směrem, např. v úrazovém pojištění, které se na nás velmi pravděpodobně řítí k 1. 1. 2013.

Odborné společnosti působí také jako připomínkové místo při tvorbě nových právních předpisů, náš výbor se vyjadřoval mimo jiné k návrhu metodického pokynu MZ o únavovém syndromu, ten pro řadu odmítavých stanovisek nakonec nebyl publikován, přesto na posudkových dnech v Liberci bylo k němu samostatné sdělení, dále k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění (náš návrh na zachování současného stavu, kdy posudková činnost je hrazena z veřejného zdravotního pojištění). Poměrně zásadní připomínku jsme měli k technické novele zákona 95/2004Sb., o vzdělávání lékařů, ale ani v rámci připomínkového řízení na MZ se nepodařilo prosadit pro nás výjimku spočívající v tom, že k zařazení do našeho oboru, což je zvláštní odborná způsobilost, by stačila jako specializovaná způsobilost bývalá první atestace z klinického oboru nebo dosavadní základní kmen. Hlavním argumentem MZ bylo, že bychom touto výjimkou ztratili charakter medicínského oboru. Dále jsme se vyjadřovali k novele nařízení vlády 184/2009Sb., o výši úhrad za atestační zkoušky, která snižuje příslušné poplatky, souhlasili jsme bez připomínek.

K dalším informacím ze spolkového života patří výroba nových identifikačních členských karet ČLS JEP, bohužel se zatím nepodařilo pro administrativní šumy na sekretariátu zajistit jejich distribuci (problém je v tom, že jsou řazeny abecedně, nikoliv podle odborných společností, takže převzetí připomíná pohádku o Popelce).

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem členům výboru za jejich dosavadní dobrovolnou, ale v mezích možností úspěšnou práci pro naši Společnost a vyslovil osobní přání, že opět poroste prestiž odborných společností, a to jak obecně v rámci ČLS JEP, tak naší Společnosti posudkového lékařství.

Poznámka: Předneseno na Pracovním dni Společnosti posudkového lékařství ČLS JEP v Lékařském domě v Praze dne 19. 4. 2011.

MUDr. Jan Boháč

sekretář SPL ČLS JEP


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 2

2011 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
nový kurz
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se