MUDr. Jan Calta šedesátiletý


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 14, 2011, č. 2, s. 78-79
Kategorie: Zprávy

Šedesátka je neopomenutelným životním výročím pro každého, kdo jej zažije. Člověk se zastaví, přemýšlí, co se mu podařilo z jeho snů a cílů dosáhnout, co mu ještě zbývá udělat, co by ještě chtěl dosáhnout a je-li toho více, tak zvažuje, na co má ještě odvahu a sílu.

Dr. Calta oslavil šedesátiny dne 19. 5. 2011. Plný síly a chuti do života, do dalších činností a zážitků. Předpokládáme, že ani on není ušetřen toho vnitřního bilancování a věříme, že při něm revizní lékařství nebude odsunuto na úplně vedlejší kolej jeho zájmů, či zcela opuštěno. Bylo by to škoda. Pro revizní lékařství určitě. Pro dr. Caltu možná méně, ale přišel by o možnost ovlivňovat, usměrňovat další vývoj oboru, o jehož vznik a rozvoj se nesmazatelně zasloužil a tím i zapsal do jeho historie.

V čem byl a je jedinečný?

Ve věcném uchopení problémů, které se začaly po zavedení praxe zdravotního pojištění hromadit a které bylo nezbytné řešit systematicky a podle jednotných metodik. Uchopil problémy s nadhledem, který mu umožnil jeho bystrý intelekt a s odhodláním doprovázeným urputností nezbytnou při prosazování novinek. Jeho zobecnění řešených problémů se promítlo do jím připravovaných metodik. Ty se uplatňovaly nejprve ve VZP a posléze ve většině zdravotních pojišťoven. Uplatňují se stále, jsou dále inovovány. Od roku 1996 jsou revizní lékaři s nimi seznamováni prostřednictvím kurzů v IPVZ, pořádaných subkatedrou revizního lékařství, kterou od založení vede.

Vznik subkatedry a dosud jediné výukové báze je jeho dílem. Díky jeho aktivitám publikačním i společenským se mu podařilo nejen pracoviště udržet ve víru změn, které IPVZ postihly, ale i zajistit a udržet široký okruh externích spolupracovníků, kteří se na výuce podílejí. Toto výukové pracoviště je zároveň jediným místem v republice, které shromažďuje poznatky z různých oblastí práce revizních lékařů většiny zdravotních pojišťoven. Umožňuje vytvářet předpoklady pro další rozvoj oboru spolu s publikační činností přemýšlivých revizních lékařů, ochotných se o své poznatky a názory podělit s ostatními. Inicioval vydávání Metodických listů revizních lékařů a následně Listů revizního lékařství, které se posléze staly součástí časopisu Revizní a posudkové lékařství vydávaného ČLS JEP, na jehož vzniku se podstatnou měrou podílel a kam stále přispívá podnětnými články.

Neméně důležitou oblastí je jeho organizačně odborná činnost v České lékařské společnosti ČLS JEP, kde v roce 1994 založil Společnost revizního lékařství a řadu let zastával funkci předsedy.

Toto stručné vypsání výsledků jeho práce v oboru nám dovoluje konstatovat: MUDr. Jan Calta je otcem zakladatelem oboru revizního lékařství v ČR.

Předpokladem jeho úspěchů jak v oboru revizního lékařství, tak v ostatních oblastech, je jeho zvídavost a touha po poznávání doplněná dalšími osobnostními vlastnostmi jako např. cílevědomost, vytrvalost, schopnost rozlišit podstatné od méně podstatného, cílevědomost, sociální zdatnost spojená se schopností navázat a udržet kvalitní vztahy přátelské a pracovní. To vše mu umožnilo, aby se vedle všech životních nezbytností soustavně vzdělával jak individuálně, tak institucionálně a tím si vytvořil rozsáhlé teoretické i praktické zázemí ke svým činnostem. Jeho zvídavost a asi i zvědavost mu velela, aby přímo v sobě srovnal požadavky revizního lékařství na Slovensku a v ČR, a tak složil v roce 2003 atestaci z revizního lékařství na Slovensku.

Náš oslavenec však své působení neomezil jen na pole revizního lékařství, které bylo vyústěním jeho kvalitního klinického vzdělání (atestace z vnitřního lékařství, z fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace, absolvování kurzů manuální medicíny) a jeho organizačních schopnosti.

Všem dalším oblastem jeho úspěšných aktivit se budou jistě věnovat ve svém laudatio v rámci oborů, ve kterých též zanechal výraznou stopu. Zde si jen rámcově připomeneme šíři jeho dalších zájmů a aktivit mimo revizní lékařství.

Odborná oblast

Jeho trvalým odborným zájmem je rozsáhlý obor rehabilitačního lékařství. K němu se dostal na základě hlubokého zájmu, probuzeného prof. Vladimírem Jandou. Zůstal mu dosud věrný. Stále, i při všech činnostech, se věnuje pacientům v ambulanci myoskeletální medicíny kliniky rehabilitačního lékařství FNKV v Praze. Je autorem mnoha publikací v rehabilitačním lékařství. V letech 1990–2002 vydával časopis REFOR (Rehabilitační fórum), věnující se problematice rozvoje, koncepce, organizace a vzdělávání v oblasti rehabilitace dočasně i trvale zdravotně postižených osob.

Organizační oblast

Organizační aktivity jsou neodmyslitelné od oslavencovy zralé odborné činnosti. Ani zde nezůstal bez odborné přípravy a absolvoval v r. 1993 Management Development Program v Československém manažerském centru Čelákovice a v r.1998 složil atestaci z veřejného zdravotnictví.

Kromě revizního lékařství se zasloužil o privatizaci a rozvoj Lázní Dolní Lipová, kde je spolumajitelem. Tam působí jako odborný zástupce a jednatel společnosti Schroth.

V 90. letech byl místopředsedou výboru odborné společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP. Působil též jako funkcionář federálního výboru Československého červeného kříže, pro který zpracoval řadu odborných příruček.

Od roku 2002 působí jako ředitel společnosti Multiscan, s. r. o., a zásadně se podílel na vzniku a rozvoji Radiologického centra Multiscan v Pardubicích, provozujícího Komplexní onkologické centrum. Nyní se podílí jako odborný zástupce provozujících společností na rozvoji Nemocnice Beroun a Hořovice. V roce 2007 vytvořil model nemocnice včasné léčebné rehabilitace v Berouně, která je již téměř dokončena.

Umělecká oblast

Vyrůstal v umělecké rodině a jako vnímavé dítě nemohl zůstat těmito vlivy nedotčen. Naštěstí pro nás se umělecké dráze nevěnoval profesionálně. Sleduje stále umělecké dění a sám aktivně přispívá fotografickou tvorbou. V posledních letech se věnuje panoramatické fotografii. Snímky byly využity v nemocnicích v Berouně a v Hořovicích, kde jsou k shlédnutí. Mimo jiné je nejen obdivovatel, ale přímo ctitel kultivovaného slovního projevu, to slyšíme při jeho přednáškách a diskusích. Pro své potěšení i poučení sbírá rozhlasové hry (mluvené slovo).

Poslední oblast ukazuje, že náš oslavenec není pouze skvělým lékařem, nebo jen strohým manažerem, ale též člověkem s citlivou, vnímavou duší schopnou umělecké reflexe. I v soukromém životě prokazuje, že je chápavý, pozorný otec a laskavý dědeček, vnímavý druh i přítel.

Vážený doktore Calto, milý Honzo. Přejeme Tobě, ale i sobě, abys dlouho zůstal takový, jaký jsi.

Ad multos annos.

Jaroslav Gebhart


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 2

2011 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×