Ohlédnutí za XVII. kongresem EUMASS


Autoři: R. Čevela;  L. Čeledová
Působiště autorů: Odbor posudkové služby MPSV, Praha
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 11, 2008, č. 3, s. 80-81

XVII. kongres Evropské asociace posudkových a revizních lékařů – EUMASS (European Union of Medicine in Assurance and Social Security) se konal ve dnech 5.–7. června 2008 v Praze. Záštitu nad kongresem převzali ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, primátor hlavního města Prahy Pavel Bém a podporu poskytl předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně Jaroslav Blahoš. Jednání 292 lékařů z 25 zemí světa slavnostně zahájil ministr práce a sociálních věcí, který ocenil, že se akce mezinárodního významu koná vůbec poprvé v nové členské zemi Evropské unie. Kromě zástupců 16 členských zemí EUMASS a dalších států Evropy přijeli účastníci i z tak vzdálených míst, jako je Brazílie, Kanada, USA či Nizozemské Antily.

Hlavním tématem kongresu byly „Chronické nemoci a jejich dopad na zdravotní péči a sociální zabezpečení včetně ekonomických hledisek“. Na plenárním zasedání přednesl úvodní i závěrečné slovo a současně i aktivně vystoupil s přednáškou „Zlepšení kvality a výzkum v posudkovém a revizním lékařství“ prezident  EUMASS Freddy Falez. Zdůraznil výjimečnost posudkového a revizního lékařství, která je však neoddělitelně spjata s potřebou pedagogické a výzkumné činnosti. Zároveň připomněl všem zúčastněným potřebu jednotného evropského přístupu při prosazování posudkového a revizního lékařství jako mezinárodně uznávané lékařské specializace. Rovněž se zabýval otázkou jednotného názvosloví a metodiky posuzování zdravotního stavu. Na jeho slova navazovala i přednáška W. De Boera o taxonomii, ve které se zaměřil na potřebu mezievropské jednotnosti a transparentnosti posuzování zdravotního stavu. Přítomné velice zaujala prezentace S. Brage, P. Donceela a F. Faleze o ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). S MKF (Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví) mohou začít již pracovat i čeští lékaři, zejména z oblasti rehabilitace a posudkového lékařství, neboť český překlad publikace, která řeší problém následků chorob, úrazů nebo vrozených vad, se dočkal slavnostního křtu 11. června 2008. O realizaci a vydání se zasloužila Národní rada zdravotně postižených za odborné spolupráce ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí.

Hodnocení reziduálního zdraví, neporušených funkcí, klasifikace zdraví a zdravotních problémů je základním nástrojem při posuzování pracovní schopnosti k práci. Problematika hodnocení, klasifikace funkčních schopností a vyjádření stupně postižení (disability) u osob se zdravotním postižením je nejen otázkou odbornou, ale i společenskou. Myšlenky vyjádřené v předmluvě Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví kore-spondují s pohledem pana poslance Davida Kafky na činnost posudkových lékařů, neboť ve svém vystoupení na plenárním jednání kongresu EUMASS vycházel z paradigmatu, že invalidní důchod je vždy žádoucí sociální zabezpečení. Předložil publiku k zamyšlení úvahy nad systémem posuzování v souvislosti se zvyšujícím se množstvím přiznaných invalidních důchodů. Kladl si otázky, zda jsou lékaři tolerantní nebo štědří, jak ovlivňují moderní lékařské metody činnost lékařské posudkové služby. Pracovní neschopnost pro konkrétní práci přece není neschopností pro každou práci. Současně vyjádřil ocenění všem posudkovým lékařům jako odvážným a výjimečným odborníkům. Právě zmíněná MKF se stává velice cennou pomůckou pro všechny lékaře posuzující míru zachované pracovní schopnosti.

V plenárním zasedání aktivně vystoupili za Českou republiku vrchní ředitelka Lékařské posudkové služby ČSSZ a viceprezidentka EUMASS pro organizaci pražského kongresu Ljiljana Bojičová a ředitel Odboru posudkové služby MPSV Rostislav Čevela, kteří seznámili přítomné s organizací a činností lékařské posudkové služby v rezortu ministerstva práce a sociálních věcí.

Ve volných sděleních pak ředitel společnosti IZIP Tomáš Mládek přednesl příspěvek o elektronické dostupnosti zdravotních údajů pacientů. Potřeba internetové dostupnosti nejen zdravotních údajů pacientů, ale i ostatních zdravotnických informací prostřednictvím odborných portálů zazněla i v dalších prezentacích.

V sekci posterů reprezentovali Českou republiku Ljiljana Bojičová a Radomír Kučera z  ČSSZ s tématem „Současné směry v pracovní neschopnosti a invaliditě“, s posterem „Celoživotní vzdělávání lékařů lékařské posudkové služby rezortu MPSV“ potom Libuše Čeledová a Rostislav Čevela z MPSV a Radek Ptáček z ČLK.

Ve volných sděleních vystoupili uznávaní odborníci např. s problematikou zlepšení kvality a výzkumu v posudkovém lékařství, chronických nemocí a pracovní neschopnosti, či naopak návratu do práce, ekonomických dopadů těchto nemocí či využití informačních technologií v sociálním zabezpečení.

Kongres EUMASS patří mezi nejvýznamnější akce asociace a jednotlivé členské země se pravidelně každé dva roky v pořádání střídají. Účastníci pražského kongresu si připomněli 35. výročí založení EUMASS. Asociace, která nyní sídlí v Bruselu, byla založena v roce 1973 v Mnichově. Zakládací smlouvu podepsali reprezentanti Belgie, Francie, Německa, Itálie a Nizozemí. V následujícím roce 1974 byl uspořádán první kongres, kterého se zúčastnili lékaři z Belgie, Francie, Nizozemí a Německa. V dalších letech se počet členů rozšiřoval až na současných 16 členských zemí (Belgie, Česká republika, Finsko, Francie, Nizozemí, Irsko, Island, Itálie, Maďarsko, Německo, Norsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Velká Británie) a další země žádají o přijetí (Polsko, Španělsko).

Česká republika, zastoupená MPSV, je členem EUMASS od r. 1999 a od roku 2000 se připojila také Česká správa sociálního zabezpečení. Představitelem EUMASS je Rada složená ze zástupců členů jednotlivých zemí.

Logem asociace se symbolicky od jejího vzniku stala modrá ležatá elipsa se scénou z antické mytologie – býk (Zeus), unášející Európu, která drží v ruce Aeskulapovu hůl. Znak představuje spojení všech evropských států jako členů EUMASS (European Union of Medicine in Assurance and Social Security), ale také společné úsilí zúčastněných států při hledání řešení posuzování pracovní schopnosti k práci.

Jak řekl závěrem kongresu prezident EUMASS Freddy Falez při rekapitulaci historie Evropské asociace posudkových a revizních lékařů, je třeba motivovat mladé lékaře pro práci v systému sociálního zabezpečení a na základě společné výměny zkušeností a aplikace nových medicínských vědeckých poznatků potvrdit obor posudkového a revizního lékařství jako mezinárodně uznávanou specializaci.

Delegáti XVII. kongresu EUMASS ocenili pražský kongres jako nejlepší v dosavadní historii EUMASSa označili jej za inspiraci pro příští kongresy. XVIII. kongres EUMASS, se zaměřením na sociální lékařství, se uskuteční ve dnech 23.–25. září 2010 v Berlíně. Tradice sociálního lékařství v historii medicíny v Německu je již dvě stě let. Bližší informace o chystaném kongresu a zprávy o činnosti EUMASS lze nalézt na internetových stránkách, které jsou vedeny v oficiálních jazycích EUMASS, tj. v  anglické a francouzské jazykové mutaci.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Rostislav Čevela

ředitel Odboru posudkové služby MPSV

Vyšehradská 53

120 00 Praha 2

e-mail: rostislav.cevela@mpsv.cz


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 3

2008 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se