Náklady a přínosy biologické léčby u revmatoidní artritidy – farmakoekonomický pohled – výsledky studie COMET


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 11, 2008, č. 3, s. 84
Kategorie: Zprávy

Revmatoidní artritida je celoživotní progredující onemocnění, které postihuje asi 1 % populace. Významně snižuje kvalitu života pacientů, ale je spojené také s vysokými náklady v oblasti zdravotní (náklady na léky, hospitalizace, ambulantní péči apod.) a sociální péče (náklady na sociální a nemocenské dávky). Pacienti, kteří trpí tímto chronickým onemocněním, ztrácejí svou produktivitu, nejsou schopni pracovat a jsou odkázání na podporu státu.

Ze zahraničních farmakoekonomických analýz je patrné, že většina nákladů plyne do oblasti ztráty produktivity a sociální péče (tzv. nepřímé náklady). Tyto náklady tvoří 50–75 % celkových nákladů na revmatoidní artritidu a vzrůstají s postupujícím onemocněním a zhoršujícím se zdravotním stavem. V prvním roce již 20 % pacientů není schopno pracovat a po 10 letech je práce neschopno až 50 % nemocných.

Biologické léky přinášejí do terapie onemocnění novou kvalitu, která se projevuje zlepšením zdravotního stavu, zvýšením kvality života a odráží se také v nákladech na léčbu. Studie COMET (Kombinace metotrexátu a etanerceptu u aktivní časné revmatoidní artritidy) je jednou z prvních studií, která prokázala, že časné nasazení biologické léčby je spojeno s poklesem tzv. nepřímých nákladů. Pacienti léčení kombinací etanercept + metotrexát měli během 52 týdnů o více než polovinu méně zameškaných pracovních dnů než pacienti léčeni pouze metotrexátem a také významně méně dnů, ve kterých došlo ke zkrácení pracovní doby.

V případě, kdy je stanovována hodnota léku, je nezbytné vedle nákladů na léčbu (ceny léků) počítat také s přímými zdravotními náklady (hospitalizace, operační výkony, ambulantní péče apod.) a s nepřímými náklady (sociální náklady a ztráta produktivity). Jen tak může být pohled na biologickou terapii komplexní. Studie COMET k tomuto hodnocení přináší velmi užitečné údaje.

V Praze 21. 7. 2008

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Česká farmakoekonomická společnost


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se