Náklady a přínosy biologické léčby u revmatoidní artritidy – farmakoekonomický pohled – výsledky studie COMET


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 11, 2008, č. 3, s. 84
Kategorie: Zprávy

Revmatoidní artritida je celoživotní progredující onemocnění, které postihuje asi 1 % populace. Významně snižuje kvalitu života pacientů, ale je spojené také s vysokými náklady v oblasti zdravotní (náklady na léky, hospitalizace, ambulantní péči apod.) a sociální péče (náklady na sociální a nemocenské dávky). Pacienti, kteří trpí tímto chronickým onemocněním, ztrácejí svou produktivitu, nejsou schopni pracovat a jsou odkázání na podporu státu.

Ze zahraničních farmakoekonomických analýz je patrné, že většina nákladů plyne do oblasti ztráty produktivity a sociální péče (tzv. nepřímé náklady). Tyto náklady tvoří 50–75 % celkových nákladů na revmatoidní artritidu a vzrůstají s postupujícím onemocněním a zhoršujícím se zdravotním stavem. V prvním roce již 20 % pacientů není schopno pracovat a po 10 letech je práce neschopno až 50 % nemocných.

Biologické léky přinášejí do terapie onemocnění novou kvalitu, která se projevuje zlepšením zdravotního stavu, zvýšením kvality života a odráží se také v nákladech na léčbu. Studie COMET (Kombinace metotrexátu a etanerceptu u aktivní časné revmatoidní artritidy) je jednou z prvních studií, která prokázala, že časné nasazení biologické léčby je spojeno s poklesem tzv. nepřímých nákladů. Pacienti léčení kombinací etanercept + metotrexát měli během 52 týdnů o více než polovinu méně zameškaných pracovních dnů než pacienti léčeni pouze metotrexátem a také významně méně dnů, ve kterých došlo ke zkrácení pracovní doby.

V případě, kdy je stanovována hodnota léku, je nezbytné vedle nákladů na léčbu (ceny léků) počítat také s přímými zdravotními náklady (hospitalizace, operační výkony, ambulantní péče apod.) a s nepřímými náklady (sociální náklady a ztráta produktivity). Jen tak může být pohled na biologickou terapii komplexní. Studie COMET k tomuto hodnocení přináší velmi užitečné údaje.

V Praze 21. 7. 2008

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Česká farmakoekonomická společnost


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 3

2008 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×