Program „Posudky ÚP pro jednotnou rezortní posudkovou službu“


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 11, 2008, č. 1, s. 30

V návaznosti na rozhodnutí o sjednocení lékařské posudkové služby od ledna 2009 provádějí jednotlivé dotčené úseky MPSV a ČSSZ přípravné práce na zajištění výkonu agendy posudkové činnosti jak z hlediska odborného, tak i technicko-administrativního. Významnou podmínkou pro kvalitní výkon práce je softwarové vybavení pro zpracování posudkové agendy. Pro splnění uvedeného požadavku schválil ministr práce a sociálních věcí po projednání předloženého materiálu poradou vedení využití programu „Posudky ÚP pro jednotnou rezortní posudkovou službu“ (dále jen Posudky) na ČSSZ.

Stejným rozhodnutím pana ministra byly uloženy příslušným odborům MPSV a úsekům lékařské posudkové služby ČSSZ úkoly k zabezpečení bez-problémového přechodu na jednotný softwarový systém dané agendy. Zásadním úkolem prvního čtvrtletí roku 2008 je provést analýzy potřebných úprav v programu pro posuzování nepříznivého zdravotního stavu pro pojistné systémy po odborné stránce a zpracovat požadavky na dopracování příslušných funkcí v programu Posudky za současného provedení analýzy potřebných kroků ke sjednocení dosavadních dat lékařské posudkové služby ČSSZ a úřadů práce, včetně analýzy potřebných kroků k implementaci do prostředí ČSSZ. Za spolupráce s dodavatelskou firmou programu Posudky ÚP budou zajištěny systémové a uživatelské úpravy tak, aby program byl připraven do zkušebního provozu počátkem října 2008, a to včetně přípravy migrace dat ze systému ČSSZ. Před uvedením nového systému do praxe budou proškoleni pracovníci jednotné rezortní posudkové služby v praktickém používání programu Posudky.

Stručná charakteristika programu Posudky ÚP

Počítačový program Posudky byl vyvinut pro potřeby lékařské posudkové služby Úřadů práce (LPS ÚP). Je určen pro evidenci údajů o všech případech žádosti o vypracování posudku o zdravotním stavu občana lékařskou posudkovou službou ÚP, o provedených úkonech v řízení, pro vypracování posudků, včetně potřebných záznamů, posudkových zhodnocení, posudkových závěrů, výroků, odůvodnění a různých průvodních dopisů.

Konkrétně je programem Posudky zajištěno administrativní zpracování uceleného řízení od přijetí žádosti o posouzení zdravotního stavu žadatele z příslušného úřadu práce až po posudkové zhodnocení lékařem. Prostřednictvím flash disku jsou předávána k dalšímu zpracování i data smluvními lékaři. V celém poměrně složitém systému posuzování zdravotního stavu žadatelů o jednotlivé dávky lze program Posudky hodnotit jako jeho důležitou součást.

Data z programu Posudky jsou statisticky zachovávána a zpracovávána do různých přehledů, které slouží jak k rozborům činnosti lékařských posudkových služeb Úřadů práce, tak i pro celkový přehled na centrále MPSV.

První verze programu Posudky byla uvedena do provozu v době zahájení činnosti lékařské posudkové služby Úřadů práce, tj. k 1. 7. 2006. Program byl postupně doplňován podle praktických zkušeností lékařů a referentek lékařské posudkové služby Úřadů práce. Každý návrh změn je konzultován v široké diskusi všech dotčených subjektů – tj. MPSV, LPS ÚP a dodavatelské firmy. Po schválení a následném zapracování jednotlivých navržených změn je program v aktuální verzi instalován na všechny LPS ÚP. Na přelomu měsíce října a listopadu roku 2007 byla instalována 16 verze uvedeného programu.

V listopadu 2007 byl program Posudky doplněn o modul Objednávky, který dává uživatelům přehled o všech placených výkonech, které byly objednány u některého lékaře. Modul Objednávky umožňuje uživatelům pro každý placený výkon povolit nebo nepovolit jeho zaplacení, vede evidenci všech zaplacených faktur a přehled o činnosti jednotlivých lékařů. Kromě toho tento modul umožňuje propojení ekonomického programu, který se používá pro evidenci a úhradu faktur na ÚP (GINIS), a výhledově je možné upravit propojení i na jiný program, používaný ČSSZ.

Přímé propojení na centrální databázi lékařské posudkové služby ÚP umožňuje odboru posudkové služby využít údaje z programu ke kontrolní a metodické činnosti, při vyřizování podnětů a stížností občanů. Úpravy v programu jsou prováděny průběžně a rychle podle požadavků odboru posudkové služby, uživatelů a dodavatelské firmy.

Na základě analýzy provedené odborem posudkové služby byl uvedený program doporučen pro využití pro činnost jednotné rezortní posudkové služby, zejména pro své užitné vlastnosti a přívětivé uživatelské rozhraní. Z hlediska předpokládaných finančních nákladů lze využití stávajícího programu Posudky upraveného pro potřeby posudkových agend ČSSZ hodnotit jako ekonomicky výhodnou variantu oproti např. pořizování zcela nového SW vybavení.

MUDr. Alena Váňová

Odbor posudkové služby MPSV


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 1

2008 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se