PETR NEČAS – zaostřeno na posudkové lékaře


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 11, 2008, č. 1, s. 28-29

I při svém velkém pracovním vytížení si ministr práce Petr Nečas udělal čas na setkání s pracovníky, vedoucími lékaři a tajemnicemi detašovaných pracovišť Odboru posudkové služby MPSV, aby svou přítomností vyjádřil ocenění jejich práci a mohl si osobně vyslechnout názory, připomínky a podněty na činnost lékařské posudkové služby rezortu MPSV.

Na pravidelné poradě jsme uvítali, kromě pana ministra a ředitelky kanceláře paní Jany Nagyové, rovněž vrchního ředitele sekce 3 Mgr. Jiřího Krále. Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas poděkoval za práci všem posudkovým lékařům i tajemnicím posudkových komisí MPSV a předal ocenění za práci – pamětní list – lékařce s nevyšším počtem ukončených posudků za rok 2007 MUDr. Janě Bělohlávkové a tajemnici paní Aleně Kubinové.

Pan ministr Petr Nečas, MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Mgr. Jiří Král (zprava doleva)
Obr. 1. Pan ministr Petr Nečas, MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Mgr. Jiří Král (zprava doleva)

Lékaři a tajemnice posudkových komisí pracují na sedmi detašovaných pracovištích: v Praze, Brně, Ostravě, Ústí nad Labem, Plzni, Hradci Králové a Českých Budějovicích. Posudkové komise MPSV podávají posudky jak na základě požadavků odvolacích správních orgánů (nejčastěji krajské úřady, dále pak magistráty statutárních měst, ČSSZ, ministerstvo vnitra, ministerstvo obrany), tak na základě požadavků soudů. Mezi nejfrekventovanější patří požadavky na posouzení dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu ve věcech příspěvku na péči, mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany a některých sociálních příspěvků, např. příspěvků na zakoupení motorového vozidla, na úpravu bytu, na individuální dopravu. Podkladový posudek pro rozhodnutí podává správní orgán prvního stupně – úřad práce (v systémech sociálních služeb, sociální péče, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo zaměstnanosti) a lékař pracující pro OSSZ ve věci důchodového pojištění (zejména v rámci dosud existujícího řízení o přechodu z dočasné pracovní neschopnosti do plné nebo částečné invalidity, zahajovaného z moci úřední). Pokud jde o soudy (krajské soudy jako správní soudy prvního stupně), jedná se v převážné většině o požadavky na podání posudku o invaliditě, je-li žalobou u soudu napadeno rozhodnutí ČSSZ nebo jiného nositele důchodového pojištění o nároku na plný nebo částečný invalidní důchod.

Pan ministr hovořil o záměrech rezortu v oblasti posudkové služby, které bude i nadále věnována zvýšená pozornost. Každoročně plyne ze státního rozpočtu více jak 80 mld. Kč občanům prostřednictvím dávek podmíněných posouzením zdravotního stavu.

Pan ministr zdůraznil, že realizace přijaté Koncepce jednotného vzdělávání posudkových lékařů rezortu MPSV se stává prvním krokem stabilizace lékařské posudkové služby. Dalším krokem je schválení využití SW programu „POSUDKY“ úřadů práce pro rezortní lékařskou posudkovou službu i pro ČSSZ. Rezortní posudková služba převezme systém smluvních lékařů, dosud využívaných pouze lékařskou posudkovou službou úřadů práce.

Pan ministr se také zajímal o způsob vyřízení agendy odvolání proti rozhodnutí úřadů práce ve věci uznání osoby zdravotně znevýhodněné. Tato agenda náleží do problematiky zaměstnanosti.

Ministr práce a sociálních věcí uvedl, že dalšími kroky k zefektivnění činnosti posudkové služby je její reorganizace a platová stabilizace.

K řešení platového ohodnocení posudkových lékařů rezortu byla na základě pokynu pana ministra ustavena pracovní skupina, která do konce března předloží konečný návrh systémového řešení odměňování posudkových lékařů.

Pan ministr si je vědom vysokého zatížení posudkové služby, ke kterému v posledním roce dochází na prvním i druhém stupni.

Graf 1 zachycuje počet došlých žádostí o vypracování posudků od roku 1994 a dokumentuje skutečnost, že v roce 2007 nastalo historicky nejvyšší zatížení posudkových komisí MPSV od roku 1994.

Počet došlých spisů PK MPSV v letech 1994–2007
Graf 1. Počet došlých spisů PK MPSV v letech 1994–2007

Pokud by vývoj počtu došlých posudků v roce 2008 pokračoval v trendu roku 2007, lze odhadovat počet došlých požadavků na posudky v roce 2008 na téměř 30 000. Zatímco na úřadech práce se počet došlých požadavků na posouzení snižuje, na posudkové komise MPSV jsou v současné době zasílány požadavky z krajských úřadů v rámci odvolacích řízení správních. Jako optimální se jeví zvýšení stávajícího systematizovaného počtu 30 předsedů a 30 tajemnic posudkových komisí MPSV.

I když v průběhu měsíce listopadu byly na všechna pracoviště zajištěny prostřednictvím agentur práce absolventky na pomoc s administrativními pracemi, přetíženost posudkových lékařů tím vyřešena není.

Cílem rezortu je, jak zdůraznil ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, vytvořit efektivní rezortní lékařskou posudkovou službu se silným autonomním rysem.

Rostislav Čevela

Odbor posudkové služby MPSV


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 1

2008 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se