Vedolizumab v klinické praxi: pro koho, kdy a jak

30. 10. 2018

Vedolizumab je humanizovaná monoklonální protilátka, která se specificky váže na integrin α4β7, jenž hraje kritickou úlohu při řízené migraci (tzv. homingu) T lymfocytů do tkání v gastrointestinálním traktu. Je schválen pro léčbu pacientů s ulcerózní kolitidou a Crohnovou nemocí (CD). Účinností a bezpečností vedolizumabu se zabývala práce vycházející z rozsáhlého přehledu literatury.

Mechanismus účinku vedolizumabu

Vazbou na integrin α4β7 exprimovaný na povrchu leukocytů vedolizumab brání interakci s ligandem MAdCAM-1 (mucosal addressin cell adhesion molecule 1), který se nachází na povrchu buněk endotelu cév gastrointestinální sliznice a ve vyšší míře je exprimován v místech zánětu. Vazba vedolizumabu na integrin α4β7 brání přilnutí aktivovaného lymfocytu ke stěně kapiláry.

Cíl studie

Cílem přehledové práce bylo přezkoumat důkazy o účinnosti a bezpečnosti vedolizumabu u zánětlivých střevních onemocnění, na základě toho identifikovat pacienty, kteří by mohli mít z léčby prospěch, a integrovat vedolizumab do klinické praxe. Publikované práce byly vyhledány v databázích Medline, Embase, PubMed a Cochrane Library. Z 89 vyhledaných článků bylo do tohoto hodnocení zahrnuto 8 randomizovaných klinických studií, 1 Cochraneův přehled a 2 síťové metaanalýzy.

Výsledky

Vedolizumab je velmi dobře tolerován, má nízkou četnost nežádoucích příhod srovnatelnou s placebem a díky tomu, že jeho efekt je specifický pouze pro střevo, nemá systémové imunosupresivní účinky. Vedolizumab je účinný v indukci a udržení remise u pacientů se středně těžkou až těžkou ulcerózní kolitidou a Crohnovou nemocí, u kterých došlo k selhání konvenční léčby nebo terapie antagonisty tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α). Nástup účinku často (zejména u indukce remise CD) vyžaduje 10 i více týdnů léčby.

Vedolizumab by mohl být potenciálně vhodný pro rizikové skupiny pacientů, jako jsou senioři, pediatrická populace, pacienti s vyšším rizikem malignit nebo infekce. Je však potřeba počítat s potlačením vrozené střevní imunity a potenciálním zvýšením rizika oportunních infekcí.  

Závěr

I když zatím není k dispozici dostatek studií přímo srovnávajících vedolizumab s jinou biologickou či imunosupresivní léčbou, dá se předpokládat, že jeho výhodou v porovnání s jinými přípravky může být kromě účinnosti také výborná bezpečnost a snášenlivost.

(blu)

Zdroj: Bryant R. V., Sandborn W. J., Travis S. P. Introducing vedolizumab to clinical practice: who, when, and how? J Crohns Colitis 2015; 9 (4): 356–366, doi: 10.1093/ecco-jcc/jjv033.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Posudkové lékařství Revizní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se