Hippokratova přísaha a aktuální lékařské sliby


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2019; 99(4): 181
Kategorie: Dopis redakci

Ve druhém čísle letošního ročníku Praktického lékaře (1) byla otištěna zajímavá práce analyzující odraz Hippokratovy přísahy v aktuálních promočních slibech českých lékařských fakult. Autoři shrnují, že sliby všech těchto fakult obsahují hippokratovské odkazy v podobě respektu vůči učitelům, ochrany pacientů před poškozením, zachování čistoty myšlení a povinnosti vůči pacientovi bez ohledu na jeho rasu, národnost či politické a sociální postoje. Naopak ve všech slibech chybí původní témata kolegiality mezi lékaři, bezplatné výuky, správné životosprávy pro pacienty, neprovádění chirurgických výkonů, vyhnutí se lékům k vyvolání potratu a sexuálním kontaktům s pacienty. Přímé odvolání na Hippokratovu přísahu obsahují sliby pěti fakult.

To, že Hippokratova přísaha stále ovlivňuje podobu lékařských slibů, dokládá i jejich analýza, která se týkala 122 alopatických lékařských fakult v USA (2). Na jedné z fakult se ni přímo přísahá, 59 z nich používá její modifikaci. Druhou nejčastější přísahou či její modifikací, která je používána, je Ženevská deklarace (3) přijatá v roce 1948 a později několikrát modifikovaná (podrobnou analýzu této deklarace a její srovnání s Hippokratovou přísahou přinesl článek publikovaný v Praktickém lékaři před 21 lety) (4). Relativně často, na 30 fakultách, je používán slib napsaný studenty či jinými členy fakulty, na dvou fakultách je použita Přísaha Maimonidea (5) či Luis Lasagna (6). Na některých fakultách mají studenti možnost výběru mezi několika alternativními sliby (2).

Autoři české analýzy opět připomínají téma, které je pro svůj etický rozměr stále důležité. Oba se ve zdravotnictví určitým způsobem angažují, avšak nejsou lékaři a dívají se tedy na toto povolání z jiného úhlu pohledu. O to zajímavější by bylo přečíst si například to, zda a jak by současné lékařské sliby modifikovali oni. V diskuzní sekci článku je krátce zmíněn olomoucký výzkum, jehož obsah je pouze naznačen a jistě by stál za detailnější popis. Důležitou poznámkou je zmínka o latinské verzi slibu, které se studenti při promoci zavazují a řada z nich si není úplně jistá jeho obsahem. Já si z dlouholeté zkušenosti učitele na lékařské fakultě dovolím do diskuze přidat otázku, zda by se určité části lékařského slibu neměly odrazit už ve slibu imatrikulačním, ve kterém se nyní studenti pouze zavazují respektovat akademická pravidla a dodržovat mlčenlivost. Mohlo by to přispět k přirozenějšímu a přesnějšímu seznámení s etickými principy, na kterých je medicína postavena.

MUDr. Jan Brož

Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

V Úvalu 84, 150 00 Praha 5


Zdroje

1. Hanák P, Ivanová K. Co zůstalo v lékařských sponzích z Hippokratovy přísahy? Prakt. Lék. 2019; 99(2): 74–77.

2. Kao AC, Parsi KP. Content analyses of oaths administered at U.S. Medical schools in 2000. Acad Med 2004; 79: 882–887.

3. Associacion Medicale Mondiale: Déclaration de Geneve [online]. Dostupné na: https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-de-geneve/ [cit. 2019-05-16].

4. Munzarová M. Ženevská deklarace (padesátileté výročí). Prakt. Lék. 1998; (12): 635–642.

5. Fédération Internationale des Associations de Médecins Catholiques: PHYSICIAN´S OATH OF MAIMONIDES [online]. Dostupné na: http://www.fiamc.org/bioethics/oath-of-maimonides/ [cit. 2019-05-16].

6. Hospice Patients Alliance: Oath Luis Lasagna [online]. Dostupné na: https://www.hospicepatients.org/modern-physicians-oath-louis-lasagna.html [cit. 2019-05-16].

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 4

2019 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
nový kurz
Autoři:

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se