Vzpomínkové setkání na prof. Jaroslava Blahoše (1930–2018)


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2019; 99(2): 85-86
Kategorie: Aktuality/historie

V úterý 15. ledna 2019 proběhlo v Lékařském domě v Sokolské ulici vzpomínkové setkání na prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc.

Prof. Blahoš byl celých 25 let předsedou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Poslední 4 roky pak byl čestným předsedou společnosti. Nejen ve vedení společnosti, ale i jako předseda pracovní skupiny pro historii ČLS JEP byl pečlivým udržovatelem a šiřitelem odkazu Jana Evangelisty Purkyně.

Portrét prof. J. Blahoše od Tomáše Kubíka
Obr. 1. Portrét prof. J. Blahoše od Tomáše Kubíka

Jaroslav Blahoš se narodil 30. června 1930 v Horažďovicích. Pocházel z rodiny advokáta. Vystudoval medicínu v Plzni, kde byla zřízena nová lékařská fakulta. Tam také v roce 1955 absolvoval. Dostal umístěnku do Františkových Lázní, kam se vrátil i po vojně. V roce 1959 získal po konkurzu místo v Endokrinologickém ústavu u doc. Karla Šilinka. Tam pracoval celkem 10 let. Z tohoto ústavu byl vyslán v roce 1961 na pomoc rozvojovým zemím do Etiopie. Po návratu do Prahy odjel na stipendium na endokrinologické pracoviště do Paříže. Zde se věnoval problematice kalcitoninu a kostního metabolismu a věnoval se také problematice štítné žlázy. V sedmdesátých letech 20. století byl na stážích v Leedsu, v Uppsale a v Tokiu. Rovněž absolvoval další pobyty v Paříži a byl zván na lékařské sjezdy v Evropě i v Americe. Počátkem sedmdesátých let přešel do nemocnice Pod Petřínem, kde po odchodu prof. Oty Gregora působil jako přednosta interní kliniky a profesor 2. LF UK. Stal se docentem (1977) a po obhájení doktorátu (1982) profesorem vnitřního lékařství (1986). Po zrušení kliniky přešel do Ústřední vojenské nemocnice do Střešovic, kde byl od roku 1994 přednostou interní kliniky Vojenské lékařské akademie. V roce 1997 mu zřídilo vedení ÚVN ve Střešovicích speciální oddělení pro endokrinologii a osteocentrum. Bylo to první osteocentrum v republice.

Na jaře 1990 byl zvolen předsedou ČLS JEP. Na celostátních sjezdech ČLS JEP byl opakovaně znovu zvolen a funkci vykonával až do roku 2015. Významně se zasloužil také o obnovu Lékařské komory. Podrobný popis jeho profesního života je uveden např. v knize S poselstvím medicíny v labyrintu světa, která vyšla v roce 2008 v nakladatelství Galén, a v knize Střípky z lékařské brašny nakladatelství Triton z roku 2014.

Prof. Blahoš si cenil nejvíce tří poct: V letech 1999–2000 byl prezidentem WMA (Světová lékařská organizace), v roce 2001 mu prezident republiky Václav Havel udělil medaili „Za zásluhy o Český stát“, třetí významnou poctou bylo jmenování Rytířem české legie (2002) Francouzské republiky prezidentem Jacquesem Chiracem (v roce 2008 a později povýšení na důstojníka Řádu čestné legie). Dalším významnými poctami byly v roce 1993 Cena J. E. Purkyně a v roce 2008 byl jmenováním Rytířem českého lékařského stavu ČLK.

Na pozvánce na vzpomínkové setkání byl uveden 1000 let starý text perského básníka Omara Chajjáma, který Jaroslav Blahoš rozebíral v jedné ze svých vzpomínkových knih: „V tom kruhu nebes, který spíná kolébku i hrob, nepozná nikdo začátek či konec dob a nepoví ti také žádný filozof, odkud jsme přišli a kam zajdem beze stop.“

Účastníci vzpomínkového setkání – zleva rektor UK,
manželka a rodina Jaroslava Blahoše, funkcionáři ČLS a přátelé
Obr. 2. Účastníci vzpomínkového setkání – zleva rektor UK, manželka a rodina Jaroslava Blahoše, funkcionáři ČLS a přátelé

Na vzpomínkovém shromáždění byl vystaven obraz Jaroslava Blahoše od studenta Akademie výtvarných umění a dnešního akademického malíře Tomáše Kubíka, žáka profesora Berana (obr. 1). Dále se promítala dvě videa ze života Jaroslava Blahoše.

Setkání se zúčastnila celá řada významných osobností (obr. 2). Postupně promluvili: prof. Štěpán Svačina uvítal přítomné a uvedl základní životopisná data. Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima promluvil o působení prof. Blahoše na Univerzitě Karlově. Ředitel Vojenské fakultní nemocnice prof. Miroslav Zavoral promluvil o práci Jaroslava Blahoše v této nemocnici a založení prvního osteocentra u nás. Prof. Vladimír Komárek – děkan
2. lékařské fakulty UK – promluvil o působení prof. Blahoše na 2. lékařské fakultě. Doc. Václav Vyskočil s bohatou fotografickou dokumentací pohovořil o cestách prof. Blahoše po významných lékařských akcích ve světě, kam ho obvykle doprovázel. Prof. Eduard Zvěřina připomněl revoluční dobu obnovy ČLS JEP po roce 1989. Na závěr promluvil dr. Hundie Tesfaye, farmakolog z 2. lékařské fakulty a zástupce etiopské komunity v ČR. Vzpomněl, jak byli jako studenti překvapeni, když na ně profesor Blahoš na stáži v nemocnici Pod Petřínem promluvil amharsky. Prof. Blahoš významně pomáhal etiopské komunitě u nás i v Etiopii, a proto byl nositelem i etiopských vyznamenání.

Následovalo milé popovídání mnoha přítomných a zavzpomínání na Jaroslava Blahoše u sklenky vína a kávy.

Organizační schopnosti prof. Blahoše, jeho publikace a přednášky, jeho diskuzní příspěvky i jeho specifický humor nám budou všem velmi chybět.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

předseda ČLS JEP


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 2

2019 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×