Úvodník


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2019; 99(2): 51
Kategorie: Úvodník

Vážené kolegyně a kolegové,

v lednu 2019 proběhl volební sjezd České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a bylo zvoleno nové předsednictvo společnosti. Toto období vede k určitému bilancování tradičních i nových činností. Nově jsou pořádány ve větším rozsahu tiskové konference a další akce, např. diskuzní Klub Jana Evangelisty Purkyně. Po podepsání memorand o spolupráci se významně rozšířila spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Daří se nám tak prosazovat názory a zájmy našich členských společností.

Bilancujeme i ediční činnost. Časopis Praktický lékař je jedním z nejpopulárnějších a nejvíce prosperujících časopisů, a to díky šéfredaktorovi, redakční radě i autorům článků. Vynikající je koncepce časopisu, který tiskne jak významné přehledové články, tak mnoho článků významných pro český pohled na medicínu a zdravotní a epidemiologickou situaci u nás.

ČLS JEP vydává jako nakladatel celkem 32 časopisů. Nejvýraznější změnou prošel nejvýznamnější titul, prezidiální Časopis lékařů českých, který měl málo předplatitelů a nyní je automaticky rozesílán všem členům ČLS JEP v elektronické verzi. V roce 2015 bylo jeho vydávání vyvedeno z nakladatelství Mladá fronta, a.s. a časopis nyní vydává ČLS JEP s pomocí firem Meditorial a Ocean Design. Periodicita byla zvýšena na 8krát ročně, papírový náklad je t. č. 300 ks.

V nakladatelství Mladá fronta vychází 13 titulů: Acta chirurgiae plasticae, Anesteziologie a intenzivní medicína, Česká gynekologie, Česká revmatologie, Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství (nově budou vydávány společně s Českou stomatologickou komorou), Česko-slovenská pediatrie, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, Geriatrie a gerontologie, Otorinolaryngologie a foniatrie, Pracovní lékařství, Praktický lékař, Rehabilitace a fyzikální lékařství, Revizní a posudkové lékařství, Transfuze a hematologie dnes.

Další periodika vydává ČLS JEP v jiných nakladatelstvích: Acta chirurgiae plasticae (LD Prager), Česká radiologie (Galén, spol. s r.o.), Česká a slovenská farmacie (LD Prager), Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (Ambit Media, a.s.), Česká a slovenská oftalmologie (LD Prager), Česká a slovenská psychiatrie (Galén, spol. s r.o.), Česká urologie (Solen s.r.o.), Česko-slovenská dermatologie (LD Prager), Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství (LD Prager), Československá fyziologie (Tigis s.r.o.), Gastroenterologie a hepatologie (Ambit Media, a.s.), Klinická biochemie a metabolismus (STAPRO, s.r.o., nově Facta Medica, s.r.o.), Klinická onkologie (Ambit Media, a.s.), Lékař a technika (Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP, z.s., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství), Nukleární medicína (LD Prager), Practicus (Practicus, s.r.o.), Rozhledy v chirurgii (Chirurgie Servis, o.s.), Vnitřní lékařství (Facta Medica, s.r.o.).

Klíčová pro elektronické zpřístupňování a trvalou archivaci titulů je spolupráce s firmou Meditorial, která tituly ČLS JEP v portálu www.prolekare.cz vystavuje, předává obsahy do zahraničních databází (SCOPUS, MEDLINE).

Při zvláštních příležitostech vydává ČLS JEP i monografie. Tak tomu bylo také v případě 230. výročí narození Jana Evangelisty Purkyně a 28. kongresu ČLS JEP, který jsme uspořádali jako poctu tomuto významnému badateli a lékaři, jehož jméno naše společnost nese, v prosinci 2017. Monografie Jan Evangelista Purkyně a jeho význam pro současnou a budoucí medicínu vyšla v nakladatelství Mladá fronta jako kongresový sborník. V roce 2019 uplyne 150. let od narození Jana Evangelisty Purkyně, a proto se o něm připravuje kniha pro laiky a školy.

ČLS JEP i za podmínek, kdy byla část titulů hospodářsky ztrátových, nerezignovala na inovace a ve spolupráci se Společností všeobecného lékařství připravuje v nakladatelství Axonite od roku 2019 nový čtvrtletník Svět praktické medicíny obsahující zejména reprinty a komentované články ze zahraničí. Od roku 2019 se podařilo na příštích 5 let získat významnou dotaci ministerstva zdravotnictví, určenou ale jen pro 8 trvale ztrátových časopisů.

Přeji jednomu z našich nejúspěšnějších časopisů Praktickému lékaři do dalších let mnoho vynikajících článků, mnoho čtenářů a pokračování ve vysoké kvalitě, které se podařilo v posledních letech šéfredaktorovi MUDr. Karlovi Filipovi a jeho týmu dosáhnout.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

předseda ČLS JEP


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 2

2019 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×