Purkyňův den 2018


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2018; 98(5): 232
Kategorie: Aktuality/historie

Tradičně druhou červnovou středu, letos 20. června 2018, se konal v Saturnově sále na zámku v Libochovicích 60. Purkyňův den. Profesor Vladimír Palička zahájil jednání, kde pak předseda České lékařské společnosti profesor Štěpán Svačina předal Purkyňovu cenu profesoru MUDr. Pavlu Pafkovi, DrSc. Docent Karel Havlíček pak přítomné provedl životem profesora Pafka v souboru fotografií.

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Profesor Pavel Pafko se narodil 3. července 1940 v Bratislavě, kde v roce 1957 maturoval. Odešel pak do Prahy studovat medicínu, kterou ukončil v roce 1963. Po promoci pracoval 3 roky jako asistent Anatomického ústavu 1. LF UK a současně externě působil na chirurgickém oddělení Nemocnice Na Františku. Sekundárním lékařem na III. chirurgické klinice se stal roku 1966, kde pracuje pod vedením profesorky Vaněčkové, později pod vedením profesora Řeháka. Přednostou této kliniky se Pafko, který je od roku 1990 profesorem, stal v roce 1992. Po mnohaleté práci v oblasti traumatologie se věnuje chirurgii jater, pankreatu a zejména plic. V roce 1997 připravil a uskutečnil program transplantace plic. Od první na jeho klinice uskutečněné transplantace plic tedy letos uplynulo 20 let.

Profesor Pafko je otcem tří dcer a dědečkem tří vnuků a dvou vnuček. Jeho manželka Hana absolvovala přírodovědeckou fakultu a zabývala se výzkumem biologických účinků elektromagnetických polí. Je aktivním sportovcem – v létě kolo nebo kajak, v zimě běžky. Miluje historické motocykly i automobily a je členem veterán klubu.

Široké veřejnosti se Pafkovo jméno stalo známé operací prezidenta Václava Havla a jako populární osobnost byl lákán do politiky. Odmítl však kandidovat do senátu, stejně jako ucházet se o mandát europoslance. Neváhá však se veřejně zastat lékařů a hájit tuto profesi. Ohlas vyvolalo například Pafkovo vystoupení, kdy srovnal cenu opravy blatníku mercedesu s cenou, kterou za operaci prezidenta Havla zaplatila pojišťovna nemocnici – servis za opravu blatníku účtoval mnohem víc. Jiným příkladem, kterým kritizoval finanční situaci ve zdravotnictví, bylo jeho srovnání ceny výkonu, který může účtovat veterinární lékař za ošetření zvířete, a ceny, jakou proplatí pojišťovna za ošetření pacienta. I když jde o srovnatelné výkony a v obou případech jsou náklady obdobné, cena účtovaná veterinářem je vyšší.

Pafkův nástupce, přednosta kliniky prof. Robert Lischke pak přiblížil ve svém vystoupení historii transplantace plic. Připomněl dlouhou cestu, který tento náročný operační výkon prošel ve druhé polovině 20. století, i jeho rozvoj ve 21. století. Vysvětlil indikace výkonu i situaci v České republice související s dárcovstvím pro tento výkon. O vývoji a perspektivách v oblasti chirurgické léčby nemocí trávicího traktu pak hovořil prof. Zdeněk Kala. Profesor Juraj Pechan přednášel o česko-slovenské spolupráci v chirurgii za uplynulých 99 let.

Závěrečné slovo patřilo laureátu letošní Purkyňovy ceny prof. Pavlu Pafkovi. Ten nejprve poděkoval Společnosti za udělení ceny a pak se obrátil ke své choti se slovy díků a vděčnosti za její celoživotní podporu. Po těchto slovech přerušili přítomní Pafkovo vystoupení dlouhotrvajícím potleskem. Připomněl pak i své učitele a spolupracovníky a v závěrečné části projevu se zamyslel nad některými současnými otázkami medicíny v České republice. Sem patří feminizace medicíny – dvě třetiny studujících na lékařských fakultách jsou ženy – dále se dotkl lékařského výzkumu a přidělování grantů. Zamyslel se pak i nad otázkami lékařské etiky v 21. století, budoucnosti medicíny a postavením lékaře i vysokoškolských učitelů. Pokud jde o hodnocení vědecké práce, z níž se vychází při habilitačních řízeních, připomněl, že velké osobnosti české chirurgie by podle současných náročných kritérií těžko dosáhli svých pedagogických titulů.

Slavnostní dopoledne bylo provázeno vystoupeními klavíristy Martina Levického, který přednesl skladby Roberta Schumanna Dětské scény op. 15 a Fryderyka Chopina Sonáta h moll op. 58.

doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc.

Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK

Karlovo náměstí 40, 128 00 Praha 2


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 5

2018 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se