Ústav hematologie a krevní transfuze obhájil mezinárodní akreditaci JCI


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2010; 90(9): 550
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Praha: Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) obhájil mezinárodní certifikát kvality Joint Commission International (JCI). Ředitel ÚHKT prof.  MUDr. Marek Trněný, CSc. převzal 13. září osvědčení, které ÚHKT do června 2013 opravňuje k užívání statutu akreditovaného ústavu. Osvědčení znamená, že ústav splňuje všechny standardy kvality JCI v péči o pacienta a jeho bezpečnost a také v organizaci a řízení všech procesů v nemocnici.

„JCI je pro zdravotnické zařízení něco jako olympijská medaile,“ poznamenal Marek Trněný. „Pro naše pacienty je to potvrzení, že u nás dostávají skutečně špičkovou péči světové úrovně. Pro naše zaměstnance zase ocenění jejich tvrdé a poctivé práce.

JCI je nezávislá mezinárodní organizace s padesátiletou zkušeností akreditace zdravotnických zařízení v USA. Má pobočky v Evropě, na Středním východě a v Asii. Každoročně monitoruje více než 20 000 zdravotnických programů. Hodnotí systém řízení kvality a bezpečnosti zdravotnických služeb podle mezinárodních standardů. Ty stanoví postupy v oblasti péče o pacienty. Především jde o dostupnost péče a její kontinuitu, vyšetření a léčbu pacientů, dodržování jejich práv, ale také o celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků. Standardy také dávají pravidla provozu nemocnice a řízení kvality, bezpečí pacientů a zaměstnanců, ochraně informací, kvalifikaci personálu a prevenci nemocničních infekcí.

ÚHKT je prvním ústavem přímo řízeným Ministerstvem zdravotnictví ČR, který tuto akreditaci před třemi léty získal. Akreditace JCI umožňuje, a často je nutným předpokladem pro plnohodnotnou mezinárodní účast na léčebných a odborných aktivitách ve prospěch pacientů a rozvoje terapie a diagnózy onkohematologických onemocnění. Mezinárodní certifikát kvality JCI je udělován na 3 roky, vždy před ukončením tříletého akreditačního období musí být zdravotnické zařízení znovu přezkoumáno. Poslední akreditační šetření proběhlo v ÚHKT v průběhu června. V rámci akreditačního řízení se zkoumá téměř 350 standardů  a je nutné splňovat téměř 1 200 indikátorů, měřitelných prvků. Pro udělení akreditace je požadováno splnění minimálně 95 % hodnocených indikátorů.

Při vlastním akreditačním šetření se používá metodika „Stopař“, která umožní posoudit systém poskytování zdravotní péče a služeb ve zdravotnickém zařízení konkrétním pacientům z hlediska naplňování mezinárodních akreditačních standardů. Inspektor sleduje veškerou péči poskytnutou vybranému pacientovi pracovníky jednotlivých pracovišť napříč nemocnicí ve všech oblastech – od příjmu, přes laboratorní vyšetření, pohyb pacienta v zařízení, ambulantní či hospitalizační péči až po propuštění.

Současně je metodika „Stopař“ použita i při hodnocení funkčnosti dalších systémů – práce s daty, prevence a kontrola infekcí, postup při skladování, předepisování a podávání léčiv, řízení informací, technické a obslužné systémy.

Předání dokumentů do rukou ředitele ústavu prof. MUDr. Marka Trněného, CSc. se účastnil první náměstek ministra zdravotnictví MUDr. Vladimír Pavelka, chargé d’affaires USA v Praze Mr. John Ordway a další čestní hosté.

MUDr. David Marx, předseda České společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví při této příležitosti řekl:

„Fakt úspěšné reakreditace ÚHKT svědčí o tom, že náročné a přísné standardy mezinárodní akreditace ústav systematicky a úspěšně naplňuje. Takový proces vyžaduje nejenom vysokou motivaci ústavu a podporu zřizovatele, ale zejména systematickou a trpělivou každodenní práci každého zaměstnance, od nejnižšího článku až po vedení. Obecně platí, že nejtěžší není získání akreditace poprvé, ale právě její obhájení, kdy zařízení musí potvrdit nejen dodržování standardů, ale prokázat, v kterých oblastech došlo ke zlepšení.“

Ústav hematologie a krevní transfuze je špičkovým evropským pracovištěm zaměřeným na léčbu a výzkum krevních chorob. Hlavními oblastmi jsou leukémie, alogenní transplantace kostní dřeně, poruchy krvácení a vysoce specializované výkony v oblasti transfúzního lékařství. V ÚHKT působní řada národních referenčních laboratoří.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 9

2010 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se