Čeští pacienti za loňský rok zdvojnásobili návštěvnost portálu LabTestsOnline


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2010; 90(3): 191-192
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Jak vyplývá ze statistiky, využívání portálu www.labtestsonline.cz (LTO) pro získávání informací o laboratorních vyšetřeních, pochopení jejich významu pro určení diagnózy a stanovení dalšího postupu léčby, stejně jako využití laboratorních testů jako jednoho z faktorů prevence, se neustále zvyšuje (obr. 1).

Počet návštěvníků na labtestsonline.cz v ČR během jednotlivých měsíců (leden–prosinec 2009)
Obr. 1. Počet návštěvníků na labtestsonline.cz v ČR během jednotlivých měsíců (leden–prosinec 2009)

Vzrůstající návštěvnost webových stránek potvrzuje zájem pacientů o své zdraví a o pochopení, k čemu slouží laboratorní testy“, řekl prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan 1. LF UK a předseda České společnosti klinické biochemie.

Prostřednictvím LTO se laboratorní medicínské obory otvírají široké veřejnosti. Celý projekt jsme slavnostně zahájili v říjnu 2008, kdy jej na počátku provázely dohady, zda výsledky testů nepatří jen a pouze do rukou ošetřujících lékařů. Z doložené statistiky zájmu veřejnosti vyplývá, že projekt je úspěšný a našel si již nyní mnoho příznivců z řad laické i odborné veřejnosti, z čehož máme upřímnou radost.“

Jde o mezinárodní projekt, o zviditelnění České republiky a jejího přístupu k pacientům a jejich potřebám“, dodal prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., předseda Národní koordinační komise LabTestsOnline a dodal:

Následující graf ukazuje, jaké procento online populace LabTestsOnline využívá v jednotlivých zemích. Jednoznačně vede Maďarsko, kde je projekt garantován Ministerstvem zdravotnictví a prostřednictvím jeho stránek vešel ve všeobecnou známost. Je třeba říci, že LabTestsOnline je v ČR neziskový projekt, hrazený pouze z příspěvků dalších neziskových organizací, jako je Česká společnost klinické biochemie a Asociace výrobců a distributorů diagnostik in vitro, a proto jsou omezené i propagační prostředky. Vzrůstající návštěvnost je měřítkem skutečného zájmu pacientů. Návštěvnost LabTestsOnline je nástrojem vzdělávání a v jejím využívání jsme předstihli i takové státy, jako je Německo či Itálie, Anglie nebo Španělsko (obr. 2). Náš pacient je vzdělán a motivován.“

Využití Labtestsonline populací online (v %) v jednotlivých zemích
Obr. 2. Využití Labtestsonline populací online (v %) v jednotlivých zemích

Nejsem lékař a možná proto vidím přínos LabTestsOnline i z druhé strany, ze strany pacienta“, uvedla Ing. Lenka Nováková, místopředsedkyně Národní koordinační komise. „LabTestsOnline je výborným nástrojem a vhodnou platformou pro komunikaci s pacientem. I já jsem pacient a z vlastní zkušenosti vím, že motivace pacienta může být stimulována ošetřujícím lékařem, ale konečné rozhodnutí, zda uposlechne pokynů, změní svůj stravovací režim a pohybovou aktivitu a dodržuje dietu, je vždy na pacientovi. LTO může přispět k pochopení širších souvislostí zdraví a životního stylu, a tím i stimulovat jeho motivaci lékařem navrhovanou změnu přijmout a pokusit se ji dodržovat“.

O LabTestsOnline.cz

Mezinárodní, nekomerční a odborně garantovaný projekt – příručka laboratorních testů on-line dostupná i v českém jazyce V ČR zahájila svůj provoz 10. 10. 2008 u příležitosti oslav 50. výročí založení České společnosti klinické biochemie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSKB ČLS JEP) díky mezinárodní spolupráci AACC, CZEDMA, ČSKB a EDMA. Jejím posláním je pomoci pacientům a lékařům z celého světa lépe poznat stále se rozšiřující množství laboratorních testů a jejich význam pro prevenci, určení diagnózy a úspěšnost léčby širokého spektra různých onemocnění.

Projekt LabTestsOnline vznikl v roce 2001 v USA a za 9 let velmi rychle expandoval do celého světa. K lednu 2010 se k tomuto projektu připojily následující země:

Velká Británie, Austrálie, Španělsko, Německo, Itálie, Polsko, Maďarsko, Řecko a Česká republika. Po nás přistoupila Francie a Portugalsko a prvá asijská země – Čína.

Přijmout projekt se chystá Rumunsko a Brazílie.

V přiložené tabulce 1 je vidět, že celkový počet návštěvníků za rok 2009 přesáhl 32 milionů a průměrná měsíční návštěvnost se blíží 2 milionům. V letošním roce by se měl zcela změnit vzhled webových stránek projektu LTO a významně zlepšit i možnosti, které návštěvníkům stránek poskytuje.

Tab. 1. Návštěvnost LTO v roce 2009
Návštěvnost LTO v roce 2009

O ČSKB: www.cskb.cz 

Česká společnost klinické biochemie (ČSKB) byla založena v roce 1958, sdružuje vysokoškolsky i středoškolsky vzdělané odborníky jak v oboru klinické biochemie, tak i v příbuzných, zejména laboratorních, oborech.

ČSKB je jednou z odborných společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, je také členem a partnerem mezinárodních organizací IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) a EFCC (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine).

O CZEDMA: www.czedma.cz 

CZEDMA je zájmové sdružení právnických osob s názvem Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro. Bylo založeno s cílem umožnit svým členům dodávat na trh výrobky, zaručující nejvyšší kvalitu zdravotní péče, nejefektivnější ochranu zdraví a nejúčinnější diagnostiku. Zastupuje specifické a společné zájmy svých členů při jednáních s vládou, odbornými asociacemi a skupinami spotřebitelů. Kromě komerčních a odborných zájmů svých členů usiluje o garanci kvality.

O AACC: www.aacc.org

AACC je mezinárodní společnost vědců, lékařů a klinických laboratorních pracovníků (založena v 1948 se sídlem v Washingtonu s počtem 10 000 členů). Je zakladatelkou příručky LabTestOnline a podporuje její rozšiřování do celého světa.

O EDMA: www.edma-ivd.be

EDMA je Evropskou organizací zastupující výrobce a distributory diagnostik in vitro (založena v 1979 s kanceláří v Bruselu. V současné době tvoří její členskou základnu 37 korporátních společností IVD a 22 národních členských asociací výrobců a distributorů IVD. V roce 2005 AACC a EDMA podepsaly dohodu o rozšiřování LabTestsOnline v členských zemích EDMA v Evropě. Překlady a další rozvoj národních mutací je vždy výsledkem spolupráce tří partnerů:

  • EDMA,
  • národní asociace výrobců a distributorů zástupců IVD, a 
  • odborné společnosti klinické chemie a laboratorní medicíny.

Lenka Nováková


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 3

2010 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se