Čeští pacienti za loňský rok zdvojnásobili návštěvnost portálu LabTestsOnline


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2010; 90(3): 191-192
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Jak vyplývá ze statistiky, využívání portálu www.labtestsonline.cz (LTO) pro získávání informací o laboratorních vyšetřeních, pochopení jejich významu pro určení diagnózy a stanovení dalšího postupu léčby, stejně jako využití laboratorních testů jako jednoho z faktorů prevence, se neustále zvyšuje (obr. 1).

Počet návštěvníků na labtestsonline.cz v ČR během jednotlivých měsíců (leden–prosinec 2009)
Obr. 1. Počet návštěvníků na labtestsonline.cz v ČR během jednotlivých měsíců (leden–prosinec 2009)

Vzrůstající návštěvnost webových stránek potvrzuje zájem pacientů o své zdraví a o pochopení, k čemu slouží laboratorní testy“, řekl prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan 1. LF UK a předseda České společnosti klinické biochemie.

Prostřednictvím LTO se laboratorní medicínské obory otvírají široké veřejnosti. Celý projekt jsme slavnostně zahájili v říjnu 2008, kdy jej na počátku provázely dohady, zda výsledky testů nepatří jen a pouze do rukou ošetřujících lékařů. Z doložené statistiky zájmu veřejnosti vyplývá, že projekt je úspěšný a našel si již nyní mnoho příznivců z řad laické i odborné veřejnosti, z čehož máme upřímnou radost.“

Jde o mezinárodní projekt, o zviditelnění České republiky a jejího přístupu k pacientům a jejich potřebám“, dodal prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., předseda Národní koordinační komise LabTestsOnline a dodal:

Následující graf ukazuje, jaké procento online populace LabTestsOnline využívá v jednotlivých zemích. Jednoznačně vede Maďarsko, kde je projekt garantován Ministerstvem zdravotnictví a prostřednictvím jeho stránek vešel ve všeobecnou známost. Je třeba říci, že LabTestsOnline je v ČR neziskový projekt, hrazený pouze z příspěvků dalších neziskových organizací, jako je Česká společnost klinické biochemie a Asociace výrobců a distributorů diagnostik in vitro, a proto jsou omezené i propagační prostředky. Vzrůstající návštěvnost je měřítkem skutečného zájmu pacientů. Návštěvnost LabTestsOnline je nástrojem vzdělávání a v jejím využívání jsme předstihli i takové státy, jako je Německo či Itálie, Anglie nebo Španělsko (obr. 2). Náš pacient je vzdělán a motivován.“

Využití Labtestsonline populací online (v %) v jednotlivých zemích
Obr. 2. Využití Labtestsonline populací online (v %) v jednotlivých zemích

Nejsem lékař a možná proto vidím přínos LabTestsOnline i z druhé strany, ze strany pacienta“, uvedla Ing. Lenka Nováková, místopředsedkyně Národní koordinační komise. „LabTestsOnline je výborným nástrojem a vhodnou platformou pro komunikaci s pacientem. I já jsem pacient a z vlastní zkušenosti vím, že motivace pacienta může být stimulována ošetřujícím lékařem, ale konečné rozhodnutí, zda uposlechne pokynů, změní svůj stravovací režim a pohybovou aktivitu a dodržuje dietu, je vždy na pacientovi. LTO může přispět k pochopení širších souvislostí zdraví a životního stylu, a tím i stimulovat jeho motivaci lékařem navrhovanou změnu přijmout a pokusit se ji dodržovat“.

O LabTestsOnline.cz

Mezinárodní, nekomerční a odborně garantovaný projekt – příručka laboratorních testů on-line dostupná i v českém jazyce V ČR zahájila svůj provoz 10. 10. 2008 u příležitosti oslav 50. výročí založení České společnosti klinické biochemie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSKB ČLS JEP) díky mezinárodní spolupráci AACC, CZEDMA, ČSKB a EDMA. Jejím posláním je pomoci pacientům a lékařům z celého světa lépe poznat stále se rozšiřující množství laboratorních testů a jejich význam pro prevenci, určení diagnózy a úspěšnost léčby širokého spektra různých onemocnění.

Projekt LabTestsOnline vznikl v roce 2001 v USA a za 9 let velmi rychle expandoval do celého světa. K lednu 2010 se k tomuto projektu připojily následující země:

Velká Británie, Austrálie, Španělsko, Německo, Itálie, Polsko, Maďarsko, Řecko a Česká republika. Po nás přistoupila Francie a Portugalsko a prvá asijská země – Čína.

Přijmout projekt se chystá Rumunsko a Brazílie.

V přiložené tabulce 1 je vidět, že celkový počet návštěvníků za rok 2009 přesáhl 32 milionů a průměrná měsíční návštěvnost se blíží 2 milionům. V letošním roce by se měl zcela změnit vzhled webových stránek projektu LTO a významně zlepšit i možnosti, které návštěvníkům stránek poskytuje.

Tab. 1. Návštěvnost LTO v roce 2009
Návštěvnost LTO v roce 2009

O ČSKB: www.cskb.cz 

Česká společnost klinické biochemie (ČSKB) byla založena v roce 1958, sdružuje vysokoškolsky i středoškolsky vzdělané odborníky jak v oboru klinické biochemie, tak i v příbuzných, zejména laboratorních, oborech.

ČSKB je jednou z odborných společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, je také členem a partnerem mezinárodních organizací IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) a EFCC (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine).

O CZEDMA: www.czedma.cz 

CZEDMA je zájmové sdružení právnických osob s názvem Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro. Bylo založeno s cílem umožnit svým členům dodávat na trh výrobky, zaručující nejvyšší kvalitu zdravotní péče, nejefektivnější ochranu zdraví a nejúčinnější diagnostiku. Zastupuje specifické a společné zájmy svých členů při jednáních s vládou, odbornými asociacemi a skupinami spotřebitelů. Kromě komerčních a odborných zájmů svých členů usiluje o garanci kvality.

O AACC: www.aacc.org

AACC je mezinárodní společnost vědců, lékařů a klinických laboratorních pracovníků (založena v 1948 se sídlem v Washingtonu s počtem 10 000 členů). Je zakladatelkou příručky LabTestOnline a podporuje její rozšiřování do celého světa.

O EDMA: www.edma-ivd.be

EDMA je Evropskou organizací zastupující výrobce a distributory diagnostik in vitro (založena v 1979 s kanceláří v Bruselu. V současné době tvoří její členskou základnu 37 korporátních společností IVD a 22 národních členských asociací výrobců a distributorů IVD. V roce 2005 AACC a EDMA podepsaly dohodu o rozšiřování LabTestsOnline v členských zemích EDMA v Evropě. Překlady a další rozvoj národních mutací je vždy výsledkem spolupráce tří partnerů:

  • EDMA,
  • národní asociace výrobců a distributorů zástupců IVD, a 
  • odborné společnosti klinické chemie a laboratorní medicíny.

Lenka Nováková


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 3

2010 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se