Proporcionální zastoupení léčebných postupů u pacientů s benigní hyperplazií prostaty


Patients with Benign Prostatic Hyperplasia: Proportional representation of treatment procedures

We monitored the management of treatment for benign prostatic hyperplasia (BPH) in the urological department of Charles University hospital Medical faculty in Hradec Králové. The results comprise the number of surgical procedures of BPH including

– endoscopic – transurethral resection of prostate (TURP),

– open surgery – transvesical prostatectomy (TVPE), and the

– number of patients treated by pharmacological therapy.

All cases from the year 2003 to 2007. All methods were compared.

The most common surgical procedure was TURP. We noted a decreasing tendency in the number of performed TURP to the number of all patients treated for BPH. Last year the rate of TURP was only 5.47 % of all patients treated for BPH. TVPE was performed in approximately 0.8 % of cases. Pharmacological treatment was preferred before surgical procedures.

Key words:
benign prostatic hyperplasia, transurethral resection of prostate, transvesical prostatectomy.


Autoři: M. Louda 1;  E. Němečková 2;  M. Broďák 1;  J. Košina 1;  J. Pacovsky 1;  L. Holub 1;  L. Rýdel 1;  P. Kutílek 1;  VL. Giblo 1;  P. Hušek 1
Působiště autorů: Urologická klinika, FN a LF UK v Hradci Králové Přednosta: MUDr. Miloš Broďák, Ph. D. 1;  Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové Katedra biologických věd Vedoucí: doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2010; 90(11): 670-671
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

Sledován byl způsob terapie benigní hyperplazie prostaty (BHP) na Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové. Data zahrnují počty operací pro BHP:

– prováděné endoskopicky – transuretrální resekce prostaty (TURP),

– operace otevřenou cestou – transvezikální prostatektomie (TVPE), a

– počty pacientů léčených medikamentózně pro BHP.

Vše od roku 2003 do roku 2007.

Porovnány byly skupiny pacientů léčených jednotlivými variantami léčby.

Z chirurgických operací byla dominantně prováděna TURP. Byla zaznamenána sestupná tendence v počtu prováděných TURP k počtu všech léčených pacientů s BHP. Poslední sledovaný rok tvořil podíl TURP ve skupině léčených pacientů pro BHP 5,47 %. TVPE byla provedena v léčbě pacientů za dané období průměrně v 0,8 % případů. Farmakologická léčba byla celkově upřednostňována před léčbou chirurgickou.

Klíčová slova:
benigní hyperplazie prostaty, transuretrální resekce prostaty, transvezikální prostatektomie.

Úvod

Na Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové byl sledován způsob terapie BHP. Cílem bylo získání objektivních informací o proporcích v užívaných léčebných postupech benigní hyperplazie prostaty a získání kvantitativních dat o prováděné terapii. Data zahrnují počty operací pro benigní hyperplazii prostaty (BHP):

  • prováděné endoskopicky – transuretrální resekce prostaty (TURP),
  • operace otevřenou cestou – transvezikální prostatektomie (TVPE), a 
  • počty pacientů léčených medikamentózně.

Soubor

Data byla získávána v pěti po sobě jdoucích letech. Každý rok byl hodnocen zvlášť. Docházelo k migraci pacientů mezi lety navzájem. Hodnoceno bylo takto za 5 roků sledování 10 155 pacientů. Kritériem zařazení do souboru byla léčba pro BHP. Sledován byl způsob terapie BHP na Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové. Data zahrnují počty operací BHP

  • prováděné endoskopicky – transuretrální resekce prostaty (TURP),
  • otevřenou cestou – transvezikální prostatektomie (TVPE), a 
  • počty pacientů léčených medikamentózně od roku 2003 do roku 2007. Porovnány byly jednotlivé způsoby léčby (tab. 1 a 2).

Tab. 1. Počet provedených operací BHP endoskopicky.
Počet provedených operací BHP endoskopicky.

Tab. 2. Počet operací BHP cestou TVPE.
Počet operací BHP cestou TVPE.

Výsledky

Z chirurgických operací byla dominantně prováděna TURP. Procentuální zastoupení TURP k počtu všech léčených pacientů s BHP kleslo od r. 2003 z 11,76 % na 5,47 % v r. 2007. Průměrný počet provedených operací činil 154 ročně. Porovnáním počtu všech pacientů léčených pro BHP a počtu operací (TURP) byla upřednostňována farmakologická léčba před léčbou chirurgickou.

Procentuální zastoupení TVPE činilo v r. 2003 0,68 %, v r. 2007 kleslo na 0,56 % operovaných pacientů z celkově léčených pacientů pro BHP. Meziročně počet otevřeně operovaných pacientů vykazoval výkyvy. Od r. 2003 do r. 2006 pozvolna narostl z 0,68 % na 1,24 %. Do r. 2007 došlo k poklesu na 0,56 %. Průměrně bylo za stanovené období operováno otevřenou cestou TVPE 17 pacientů ročně, tedy 0,8%.

Za období od r. 2003 až 2007 činil průměrný počet návštěv pacientů s diagnózou BHP v urologické ambulanci 4 323 ročně. Ošetřeno bylo 2031 unicitních pacientů. Jeden pacient  průměrně 2,12 krát (tab. 3)

Tab. 3. Celkový počet návštěv, počet unicitních pacientů léčených s diagnózou BHP a počet návštěv na jednoho pacienta.
Celkový počet návštěv, počet unicitních pacientů léčených s diagnózou BHP a počet návštěv na jednoho pacienta.

Diskuse

Ze získaných dat lze usuzovat o pravděpodobnosti operačního řešení u nemocných s BHP. Dominantní roli v její léčbě hraje medikamentosní varianta (1, 2). Endoresekce prostaty je v současné době využívána u cca 5 % pacientů, transvezikální prostatektomie u necelého jednoho procenta pacientů.

Podobná data počtu operací BHP uvádí na souboru 345 pacientů i Kim (3). Uvedenými daty potvrzujeme klesající objem chirurgického řešení v léčbě BHP (4, 5, 6).

Zpracovaným souborem jsme získali přehled o celkovém počtu sledovaných pacientů s BHP. Operační léčba BHP má své poměrně přesné indikace a při jejich dodržování se pohybuje počet operovaných pacientů pod deset procent z léčených a sledovaných (7, 8, 9).

Na Urologické klinice ve FN a LF UK v Hradci Králové vzrostl od roku 2003 do r. 2007 počet pacientů s diagnózou BHP. Počet pacientů s BHP navštěvující ambulantní část urologické kliniky od r. 2004 přesahuje ročně hodnotu 2 000 pacientů. Chirurgická léčba měla ve sledovaném období tendenci k poklesu.

V operační léčbě dominuje TURP i přesto, že počet TURP klesl od r. 2003 z 11,76 % na 5,47 % v r. 2007. Procentuální zastoupení TVPE osciluje kolem 1 % léčených pacientů s BHP (tab. 4 a 5)

Tab. 4. Procentuální zastoupení operovaných pacientů TVPE a srovnání počtu TVPE s počtem pacientů léčených pro BHP.
Procentuální zastoupení operovaných pacientů TVPE a srovnání počtu TVPE s počtem pacientů léčených pro BHP.

Tab. 5. Srovnání počtu provedených TURP s počtem pacientů léčených pro BHP
Srovnání počtu provedených TURP s počtem pacientů léčených pro BHP

MUDr. Miroslav Louda, Ph.D.

Urologická klinika FN a LF UK

500 02 Hradec Králové

E-mail: louda@lfhk.cuni.cz


Zdroje

1. Broďák, M., Holub, L. Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty – prevence, účinné preparáty, nežádoucí účinky. Urolog. pro Praxi 2006, 5, s. 210-213.

2. Poršová, M., Kolombo, I., Porš, J. a kol. Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty. Urolog. pro Praxi 2008, 9, s. 223-229.

3. Kim, C.I., Chang, H.S., Kim, B.K. Park, C.H. Long-term results of medical treatment in benign prostatic hyperplasia. Urology 2006, 68(5), p. 1015-1019.

4. Zámečník, L., Novák, K., Dvořáček, J. Současné trendy v léčbě benigní hyperplazie prostaty. Urolog. pro Praxi 2004, 6, s. 95-96.

5. Kolombo, I., Porš, J., Poršová, M. a kol. Benigní hyperplazie prostaty-BPH. Urolog. pro Praxi 2008, 9, s. 138-142.

6. Klečka, J., Hora, M. Benigní hyperplazie prostaty a současné trendy v léčbě. Urolog. pro Praxi 2007, 3, s. 120-126.

7. De la Rosette, J., Alivizatos, G., Madersbacher, S. et al. EAU guidelines on benign prostatic hyperplasia. European Association of Urology, 2006 [on-line]. Dostupné z www.uroweb.org/fileadmin/user_ upload/Guidelines/11%20BPH.pdf.

8. Lepor, H. Pathophysiology, epidemiology, and natural history of benign prostatic hyperplasia. Rev. Urol. 2004, 6, p. 3-10.

9. Parsons, J.K., Bergstrom, J., Silberstein, J. et al. Prevalence and characteristics of LUTS in men aged ≥80 years. Urology. 2008, 72, p. 318-321.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 11

2010 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×