Nové organizační složky ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2010; 90(11): 687
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně přijala mezi své organizační složky pět nově ustavených odborných společností. Jsou jimi:

Společnost robotické chirurgie

tato společnost chce v rámci ČLS JEP rozvíjet svoji činnost především jako multidisciplinární platforma napříč odbornostmi využívajícími ve své praxi robotické či asistenční systémy včetně diagnostických navigačních technologií. Ve svém středu sdružuje lékaře zejména z následujících oborů:

 • urologie,
 • všeobecná chirugie,
 • gynekologie,
 • cévní chirurgie,
 • kardioloige,
 • ORL.

Pro nadcházející období chce Společnost robotické chirurgie soustředit své úsilí především na

 1. edukační činnost a vytváření standardů a guidelines napříč jednotlivými odbornostmi;
 2. navázat úzkou spolupráci s odbornými společnostmi ČLS JEP v oborech, kde se uplatňují robotická zařízení;
 3. podporu a koordinaci činnosti Center robotické chirurgie a na vytváření podkladů pro jednání s plátci zdravotní péče s cílem optimalizace spektra výkonů a zefektivnění koncepce využívání systémů;
 4. organizování výročních celostátních konferencí tematicky zaměřených především na nové trendy a technologie, na předávání zkušeností a vytváření vazeb na zahraniční společnosti tohoto zaměření;
 5. dokončení informačního portálu na webových stránkách pro lékaře i pacienty.

Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie

Tato instituce byla založena v roce 1998 jako societa zastupující zájmy oftalmologů zabývajících se problematikou šedého zákalu – v České republice se ročně provede v průměru 92 000 operací – a chirurgickou korekcí refrakčních vad.

K jejím hlavním akcím patří každoročně vlastní mezinárodní výroční kongres a výroční mezinárodní rohovkový kongres. V rámci svých odborných aktivit pořádá pravidelně kurzy operativy katarakty, a to jak pro lékaře, tak pro sálové sestry.

Společnost také zastává významnou roli prostředníka v komunikaci mezi českými oftalmology a jejich kolegy v obdobných zahraničních společnostech a má úzké vztahy s největší evropskou oftalmologickou společností ESCRS.

Společnost pro bioimplantologii

Vznik této společnosti je logickým důsledkem explozivního vývoje na poli buněčné terapie a genového inženýrství. Toto téma, které na jedné straně otvírá zcela nové obzory v medicíně, má na straně druhé i silný etický kontext. Evropská unie proto přijala celou řadu zákonů, které regulují práci s lidskými tkáněmi a buňkami a které se promítly i do naší legislativy. Tím zasáhly množství stávajících oborů, a jak se ukazuje, nebyly dostatečně prodiskutovány s představiteli odborných společností či s odborníky vůbec.

Výsledkem jsou omezení, která znesnadňují a mnohdy dokonce znemožňují léčebné postupy úspěšně uplatňované již řadu let. Tato omezení jsou přitom nezřídka ryze byrokratického charakteru, nebo pramení z nedostatečný znalostí příslušných inspektorů či farmaceutických specialistů, kteří tak zasahují do oblastí medicíny, v nichž nemají potřebné zkušenosti.

Společnost pro bioimplantologii chce proto ve svých řadách sdružit experty z oblasti teorie a výzkumu, z laboratorních oborů a klinické lékaře z nejrůznějších oblastí. Svou činností chce pomoci udržet vysokou úroveň vědy, výzkumu i léčby a v tomto směru se stát plnoprávných subjektem pro jednání s příslušnými úřady v České republice i v zahraničí a svou aktivitou pomáhat lékařům i vědeckým pracovníkům při praktických krocích harmonizace legislativy.

Až dosud zde lékařská organizace zaměřená na tuto problematiku chyběla. Společnost pro bioimplantologii si jako svůj hlavní cíl klade převzetí této úlohy formou průřezové spolupráce se všemi dotčenými odbornými společnostmi.

Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících

Založení této odborné společnosti vychází z faktu, že dítě ani dospívající dívka nejsou miniaturou ženy a že se dospívající a hlavně neestrogenizované děti liší od dospělých svou anatomií, fyziologiii patologií. Z toho pak vyplývá i jiný způsob léčení.

Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících nechce svou činností konkurovat ani dublovat funkci dosavadní Sekce gynekologie dětí a dospívajících, ale plně s ní spolupracovat vzhledem k společnému odbornému základu, tj. gynekologii a porodnictví. Jejím posláním je interdisciplinární působnost ve vztahu gynekologie dětí a dospívajících k ostatním odbornostem. Otevírá se tak především dětským lékařům všech zaměření, dětským chirurgům, urologům apod. Těžiště její činnosti tedy spočívá v propojení gynekologie dětí a dospívajících s těmito lékařskými obory.

Společnost krizové připravenosti zdravotnictví

Tato společnost je koncipována jako dobrovolné společenství lékařů a dalších odborných pracovníků, kteří se věnují problematice krizového managementu a krizové připravenosti v nemocnicích, zdravotnických záchranných službách, krajských hygienických stanicích a v ostatních zdravotnických zařízeních i spolupracujících subjektech. Její vznik je reakcí na současnou situaci ve zdravotnictví jako celku a jeho schopnost efektivně čelit následkům aktuálních hrozeb a mimořádných událostí.

Záměrem společnosti je soustředit na společné platformě všechny profesně orientované pracovníky ve zdravotnictví a spolupracujících resortech, zabývající se krizových řízením a managementem, na řešení úkolů v rozsahu vyplývajícím z platné národní i mezinárodní legislativy. V tomto smyslu chce prostřednictvím konsenzuální shody zajišťovat odbornou koordinaci resortní připravenosti v součinnosti se správní koordinací ministerstva zdravotnictví a krajských úřadů v kontextu principů a zásad fungování národního bezpečnostních systému. K tomu účelu je nutná vnitřní spolupráce s jednotlivými odbornými společnostmi v rámci ČLS JEP, které jsou nositeli medicínského rozměru krizové připravenosti. V souladu s tím bude pořádat a organizovat odborné semináře a konference a vytvářet jednotnou komunikační platformu prostřednictví vlastních webových stránek a odborného časopisu.

re


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 11

2010 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×