Masarykův onkologický ústav získal 70 mil. Kč z Evropských fondů


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2009; 89(7): 407
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Nové přístrojové vybavení výrazně zvýší kvalitu léčby a kapacitu zařízení využívaných u radioterapie onkologicky nemocných

Brno: Téměř 70-ti milionovou dotaci získal Masarykův onkologický ústav (MOÚ) na modernizaci, obnovu a rozšíření kapacit a funkcí zdravotnických zařízení, které využívá Klinika radiační onkologie na plánování radioterapie, simulaci ozařovacích technik, klinickou nebo in-vivo dozimetrii.

Získané prostředky umožnily, aby 26. června letošního roku započala implementace, obměna a modernizace technologického zázemí. Díky tomu už během srpna začne provoz vylepšeného plánovacího a verifikačního systému radioterapie. Klinika si od něj slibuje zvýšení kvality radiační léčby onkologicky nemocných a zlepšení opatření pro bezpečnost pacientů a ošetřujícího personálu při zacházení s technologiemi využívajícími ionizující záření k léčbě.

Díky evropské dotaci bylo nebo ještě bude nakoupeno a na MOÚ instalováno následující vybavení:

Radioterapeutický simulátor pro ověřování radioterapeutických plánů pro ozařování (instalován bude nový software a funkce, modernizován bude vyšetřovací stůl a rameno přístroje, dodány nové monitory, laserové zaměřovače nebo detektory obrazu).

Verifikační systém, který slouží k datovému propojení lineárních urychlovačů, brachyterapeutického přístroje, radioterapeutického simulátoru, stanic plánovacího systému a stanic obsluhy verifikačního systému (obměněn bude především software, zvýšena bude kapacita pracovních stanic a dojde k propojení systému se servery a společnou sítí).

Plánovací systém, který je na klinice určen pro vytváření ozařovacích plánů s fotonovými a elektronovými svazky na lineárních urychlovačích, plánování pro stereotaktickou radioterapii a vytváření verifikačních plánů (bude nakoupena nová pracovní a konturovací stanice, obměněn software a propojen s verifikačním systémem).

Klinická dozimetrie, která je nástrojem zejména pro ověřování ozařovacích přístrojů dle českých norem a českých a mezinárodních doporučení (systém bude rozšířen o nová pole detektorů).

In-vivo dozimetrie, používána k ověřování ozařovacích plánů během ozařování (obměněn bude řídicí software).

Dozimetrie pro zajištění radiační ochrany, která slouží pro monitorování osobních radiačních dávek pracovníků na Klinice radiační onkologie MOÚ (dodání elektronických dozimetrů, elektronické čtečky s registrací vstupu do kontrolovaných pásem apod.).

Realizace celého projektu s názvem „Obměna systému pro simulaci, plánování a verifikaci pro radioterapii včetně dozimetrické podpory“ začala 1. dubna 2009 po schválení dotace ve výši 69 493 000 Kč s DPH.

Dotace byla získána v První výzvě k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. Na celkové částce dotace se z 85 % podílí Evropská unie (Evropský fond pro regionální rozvoj), zbylá část výdajů je spolufinancována ze státního rozpočtu České republiky.

V první fázi realizace projektu byl vybírán dodavatel požadovaného zdravotnického zařízení a řešeny smluvní podmínky. Ve druhé polovině června začala technická implementace systémů; provoz bude zahájen v srpnu 2009.

Modernizace zařízení na Klinice radiační onkologie zvýší nejen kvalitu léčby, ale napomůže také k včasnému zahájení léčby zářením u pacientů se zhoubnými chorobami. V ČR se kontinuálně zvyšuje počet nově zachycených případů onkologických onemocnění. V letech 1995–2005 vzrostl o 22,8 %, což znamená, že v roce 2005 bylo nově diagnostikováno onkologické onemocnění u cca 55 000 lidí, tedy o cca 10 000 nově nemocných více než v roce 1995. Mezi nejčastější diagnózy v roce 2005, podle Národního onkologického registru patřil kolorektální karcinom, zhoubný nádor průdušnice a plic, karcinom prsu u žen a nádory prostaty u mužů.

Podobně roste také počet výkonů Kliniky radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně. Za posledních 5 let dokonce o více než 70 %.

O Masarykově onkologickém ústavu v Brně

Masarykův onkologický ústav v Brně je specializovaným onkologickým centrem s nadregionální působností, jediný svého druhu v České republice. Na jednom místě jsou zde soustředěny všechny nezbytné medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické péče, která zahrnuje prevenci, epidemiologii, diagnostiku, jednotlivé modality protinádorové léčby, rehabilitaci. Jeho pracovníci se také zaměřují na vědecko-výzkumnou činnost včetně základního výzkumu. Je to pracoviště s pre- i postgraduální výukou lékařů a zdravotníků a s osvětovou činností zaměřenou na širokou veřejnost. Ročně ambulancemi projde 180 000 lidí, a je tu hospitalizováno 7 000 pacientů.

Bylo to první zdravotnické zařízení, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR, kterému se podařilo získat akreditaci od nezávislé Spojené akreditační komise ČR, a to na nejdelší možnou dobu – tří let. V květnu roku 2004 se tak završilo několikaleté úsilí všech pracovníků MOÚ, kteří museli mnohdy změnit vžité léčebné postupy a přizpůsobit je nejnovějším trendům medicíny a individuální potřebě každého pacienta.

Akreditaci se podařilo obhájit – opět na dobu 3 let – v dubnu 2007. V současné době se ústav připravuje na mezinárodní akreditaci JCI.

Odborný kontakt:

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Ředitel Masarykova onkologického ústavu a předseda České onkologické společnosti

E-mail: jvorlic@fnbrno.cz

Tel.: 602 109 451

www.linkos.cz


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 7

2009 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se