Diabetes mellitus jako jeden z rizikových faktorů kolorektálního karcinomu, úloha PPAR receptorů


Diabetes mellitus as one of the risk factors for colorectal carcinoma. Role of PPAR receptors

Type 2 diabetes (DM) is now considered an essential part of metabolic syndrome (also called insulin resistance syndrome, Reaven’s syndrome, or syndrome X). In addition to type 2 diabetes, patients with this syndrome may present with arterial hypertension, dyslipidemia, obesity and several other abnormalities. The presence of type 2 diabetes (DM) is, in addition to its metabolic consequences, also considered a significant risk factor for the development of several malignancies including the colon cancer. As a consequence of the increased prevalence of DM in recent decades, there is an increase in the prevalence of associated malignancies as well. One new possible link between DM and the increased incidence of tumors is a recently discovered group of nuclear receptors PPARs (peroxisome proliferator-activated receptors). Their dysregulation might participate in the development of both DM and cancer. The aim of this article is to summarize recent findings on the relationship between DM and colorectal cancer in view of a possible role for PPAR receptors in the increased incidence of colon cancer in patients with DM.

Key words:
colorectal carcinoma, type 2 diabetes mellitus, PPAR, metabolic syndrome, Reaven’s syndrome, syndrome X.


Autoři: D. Michalský 1;  Z. Lacinová 2;  M. Haluzík 2
Působiště autorů: I. chirurgická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha Přednosta: doc. MUDr. Jan Šváb, CSc. 1;  III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Přednosta: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. 2
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2007; 87(5): 299-302
Kategorie: Diagnostika

Souhrn

Diabetes mellitus 2. typu (DM 2. typu) je dnes považován za zásadní součást metabolického syndromu (synonyma: syndrom inzulinové rezistence, Reavenův syndrom, syndrom X). Do tohoto syndromu patří kromě DM 2. typu, případně inzulinové rezistence bez manifestního DM, také arteriální hypertenze, dyslipidémie, obezita a řada dalších odchylek. Přítomnost DM 2. typu je ale současně pokládána za významný rizikový faktor pro rozvoj některých nádorových onemocnění včetně kolorektálního karcinomu. V důsledku zvyšující se prevalence DM v posledních desetiletích tak výrazně stoupá i prevalence přidružených nádorových onemocnění. Novým spojovacím článkem mezi DM 2. typu a zvýšeným výskytem nádorů se stal objev jaderných PPAR receptorů (receptory aktivované proliferátory peroxisomů), jejichž dysregulace se může podílet na vzniku obou uvedených onemocnění. Cílem tohoto článku je shrnout současné poznatky o vztahu DM 2. typu a kolorektálního karcinomu se zřetelem na možnou úlohu PPAR receptorů při zvýšeném výskytu tohoto nádorového onemocnění u diabetiků 2. typu.

Klíčová slova:
kolorektální karcinom, diabetes mellitus 2. typu, PPAR, metabolický syndrom, Reavenův syndrom, syndrom X.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×