Účinnost výukového filmu na zlepšení znalostí studentů středních nezdravotnických škol o kardiopulmonální resuscitaci


The impact an educational film has on secondary school pupils’ knowledge of cardiopulmonary resuscitation

Background:
Cardiopulmonary resuscitation (CPR) is an essential part of first aid. Care is taken in the Czech Republic to educate adolescents about CPR. The aim of our study was to assess the actual level of theoretical knowledge about CPR and the effectiveness of an educational film developed with support from The National Project of Public Health department of the Czech Ministry of Health.

Aims and methods:
We developed a simple multiple-choice questionnaire with 17 questions with 4 possible answers. The questionnaire was distributed to secondary school students (excluding those with a medical specialisation). The McNemara chi-square test of symmetry was used for statistical evaluation.

Results:
Atotal of 796 students from 26 classrooms participated, 784 (98.5 %) pairs of questionnaires could be used for evaluation. Initial knowledge of CPR was low (usually less than 30 % correct answers). There was a significant increase (p<0.001) in the number of correct single answers as well as the total score after the film (a 37 % increase in correct answers on average).

Conclusion:
our results demonstrate that in spite of the effort to increase the level of knowledge about CPR in laymen, the actual level of knowledge is low and more frequent repetition of courses should be considered. The educational film is a useful tool for teaching of CPR.

Key words:
cardiopulmonary resuscitation, Basic Life Support, education.


Autoři: J. Málek 1;  A. Kurzová 1;  Beránkovám. 2;  J. Knor 1,3
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV, Praha Přednosta: prof. MUDr. Jan Pachl, CSc. 1;  Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola 2;  Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof, IPVZ Praha Vedoucí: doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc. 3;  Ulice 5. května, Praha Ředitelka: PhDr. Mária Janáková 4
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2007; 87(5): 288-291
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

Východiska:
Znalost kardiopulmonální resuscitace patří k základním dovednostem první pomoci. Její výuce především u mládeže je v ČR věnována soustavná pozornost. Cílem naší studie bylo zjistit faktickou úroveň teoretických vědomostí o resuscitaci a současně účinnost výukového filmu, který byl zhotoven v rámci Projektu podpory zdraví.

Metodika:
Byl vypracován jednoduchý dotazník, který zahrnoval 17 otázek prověřujících znalost doporučení pro kardiopulmonální resuscitaci s právě jednou správnou odpovědí. Dotazník byl rozdán studentům středních nezdravotnických škol před shlédnutím filmu a po něm tentýž den. Výsledky byly zpracovány McNemarův chi-kvadrát testem symetrie v tabulce 2x2.

Výsledky:
Testu se zúčastnilo 796 studentů z 26 tříd, pro další statistické zpracování mohlo být využito 784 párů , tj. 98,5 % dotazníků. Úvodní znalosti byly vesměs velmi nízké (méně než 30 % správných odpovědí). Po instruktáži pomocí filmu došlo k statisticky vysoce významnému (p<0,001) zlepšení znalostí ve všech otázkách i ve výsledném skóre (v průměru o 37 %).

Závěr:
Na základě našich výsledků se zdá, že přes úsilí věnované výuce kardiopulmonální resuscitace mezi laickou veřejností jsou znalosti nízké a měl by být změněn systém výuky a zařazeny opakovací kurzy. Výukový film je pro tento účel vhodná metoda.

Klíčová slova:
kardiopulmonální resuscitace, výuka.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×