Léčba obezity: Současnost a perspektivy


The treatment of obesity – Current trends and future perspectives

The prevalence of obesity is increasing at an alarming rate in both developed and developing countries. In the Czech Republic one in five adults is obese and more than 50 % of the adult population are overweight. Obesity needs to be treated within the health care system like any other complex disease – with empathy and without prejudice. Treatment options for obesity management include low energy diets, increased physical activity, cognitive behavioural modification of lifestyle, drug treatment and bariatric surgery. Both physician and patient should be aware that obesity treatment is usually a lifelong task. They should also set realistic goals before starting the treatment considering that even modest weight loss of 5–15 % significantly reduces obesity related health risks. Special attention should be paid to weight loss maintenance. Amultilevel obesity management network of mutually collaborating facilities should be established in order to provide individually tailored treatment. Centres of excellence in obesity management, represented by multidisciplinary teams, should provide comprehensive programmes for the treatment of obesity derived from evidence based medicine. In order to implement an effective obesity management programme, education about obesity for physicians and related health care professionals should be extended. The authors have mapped the current situation in obesity management including numerous barriers, and future perspectives in relation to European initiatives.

Key words:
obesity prevalence, obesity treatment, comprehensive obesity management programme, multilevel obesity management network, education about obesity.


Autoři: V. Hainer;  Kunešovám.
Působiště autorů: Endokrinologický ústav Praha ;  Ředitel: doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2007; 87(3): 137-141
Kategorie: Přehledy

Souhrn

Prevalence obezity stoupá alarmujícím tempem jak v rozvinutých, tak v rozvojových zemích. V České republice je každý pátý dospělý jedinec obézní a více než 50 % dospělé populace má nadváhu. Obezita by měla být léčena v rámci zdravotního systému tak, jako každá jiná komplexní choroba s empatií, a bez předsudků. V léčbě obezity se uplatňují nízkoenergetická dieta, zvýšená pohybová aktivita, kognitivně behaviorální modifikace životního stylu, farmakoterapie a bariatrická chirurgie. Jak lékař, tak pacient si musí uvědomit, že léčba obezity představuje obvykle celoživotní úkol. Před započetím léčby je si třeba stanovit reálné cíle, které berou v úvahu, že již nevelká redukce hmotnosti o 5–15 % významně snižuje zdravotní rizika spojená s obezitou. Zvláštní pozornost je třeba věnovat udržení hmotnostního poklesu. Síť vzájemně spolupracujících obezitologických pracovišť by měla zajistit diferencovanou léčbu obezity. Centra excelence v léčbě obezity reprezentovaná multidisciplinárními týmy by měla být garantem léčby obezity vycházející z principů medicíny založené na důkazech. Zavedení účinného programu léčby obezity vyžaduje rozšíření vzdělávání v obezitologii mezi lékaři a ostatními zdravotnickými profesemi. Autoři mapují jak současnou situaci v léčbě obezity včetně řady překážek, tak i perspektivy v léčbě obezity v České republice v kontextu evropských iniciativ.

Klíčová slova:
léčba obezity, program komplexní léčby obezity, diferencovaná síť péče o obézní, vzdělávání v obezitologii.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 3

2007 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×