Neodkladná resuscitace v první linii, poskytovaná praktickými lékaři pro dospělé, praktickými lékaři pro děti, stomatology, ambulantními specialisty, farmaceuty, zdravotními sestrami a fyzioterapeuty Stanovisko České rady pro resuscitaci


Emergency resuscitation in the front line

The article outlines the activities of the European Resuscitation Council, which are being gradually introduced in the Czech Republic through the Czech Resuscitation Council. It acquaints health professionals with the steps and aims of basic life support (BLS), advanced life support (ALS), and paediatric life support (EPLS). It details the skills that every health professional is expected to have (checking the airway is open, clearing the airway of the victim’s tongue or other visible obstruction, bag-mask ventilation, oral or nasal intubation, chest compression techniques, use of an automatic external defibrillator (AED), securing peripheral venous access). The possibilities of teamwork during resuscitation are further discussed. The guidelines for basic life support may be carried out successfully by one rescuer; however, to prevent fatigue – especially whilst performing chest compression – it is advantageous if more than one rescuer is present so that they can take it turns. For the majority of patients with acute cardiac arrest, survival is dependent upon the first few minutes in the stage termed “the front line”. With this in mind, the authors recommend that more attention be given to theoretical and practical training for health professionals in the front line than is currently the case.

Key words:
emergency resuscitation, basic and advanced life support, clearing airways, defibrillation, team work, Czech Resuscitation Council


Autoři: J. Pokorný Jr.;  V. Mareček;  J. Dizon;  J. Růžička;  R. Červený;  V. Di Cara
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2006; 86(9): 491-493
Kategorie: Přehledy

Souhrn

Autoři článku představují zdravotnické veřejnosti Evropskou radu pro resuscitaci a její program, který je u nás postupně zaváděn do praxe prostřednictvím České rady pro resuscitaci. Seznamují zdravotníky s obsahem a cíli základní podpory života (BLS), rozšířené podpory života (ALS) a dětské podpora života (EPLS). Popisují rozsah nezbytných znalostí a dovedností, které by měl ovládat každý zdravotnický pracovník (zajištění volných dýchacích cest, uvolnění dýchacích cest zapadlým jazykem i při obturaci cizím tělesem, umělá ventilace ručním dýchacím vakem s maskou a rezervoárem kyslíku, zavedení ústního, popř. nosního vzduchovodu, zvládání techniky nepřímé srdeční masáže, použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED), zajištění periferního žilního vstupu). Dále rozebírají možnosti týmové práce při provádění resuscitace. Doporučené úkony základní podpory života může úspěšně provádět i jeden zachránce. Vzhledem k nesporné fyzické náročnosti správně prováděné neodkladné resuscitace – zejména provádění nepřímé srdeční masáže – je výhodné, mohou-li se zachránci při resuscitaci střídat. V naprosté většině případů se o přežití pacientů s náhlou zástavou krevního oběhu a dýchání, k níž došlo ve zdravotnické etapě nazývané „první linie“, rozhoduje v prvních minutách po jejím vzniku. Proto v závěru článku autoři doporučují, že by teoretické přípravě a nácviku praktických dovedností zdravotníky první linie měla být věnována mnohem větší pozornost než dosud.

Klíčová slova:
neodkladná resuscitace, základní a rozšířená podpora života, zajištění dýchacích cest, defibrilace, týmová práce, Česká rada pro resuscitaci.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 9

2006 Číslo 9
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se