Co přinesla nová doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku – je třeba přepočítat dříve stanovené riziko?


What have the new recommendations for cardiovascular disease prevention in adults taught us – is it necessary to recalculate a previously assessed risk?

Background:
Cardiovascular disease (CVD) is the most frequent cause of death in the Czech Republic. With regard to new knowledge about the risk factors of CVD, new guidelines for CVD prevention were published in 2005. The aim of our study was to illustrate new approaches in providing of CVD prevention and to compare two scoring schemes- Framingham and SCORE.

Methods and results:
The risk of CVD was calculated with a new scoring scheme (SCORE) in two groups of patients- the first group of 174 patients (128 male), average age 45.8±11,36 (men 43,64±12,22, women 49,08±7,23) with high CVD risk by Framingham scoring scheme (20–40 % in the age of 60 years) and the second group of 174 patients (139 male), average age 39,89±12,26 (men 37,25±12,14, women 50,40±4,9) with medium CVD risk by Framingham scoring scheme (10–20 % at the age of 60 years). When using the SCORE scoring scheme more patients were classified as high risk patients in the second group. The statistical test (McNemara) revealed a significant shift in risk assessment between these two scoring schemes (p 0,001). The results of these two methods are consistent in 66.7 % of cases. 33 % of patients are in the higher CVD risk group by SCORE scheme.

Conclusion:
We recommend calculating CVD risk in all patients using the new SCORE scoring scheme, especially in patients with medium CVD risk by Framingham scoring scheme.

Key words:
prevention, cardiovascular diseases, risk calculating


Autoři: E. Sovová
Působiště autorů: I. interní klinika Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty ;  University Palackého v Olomouci
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2006; 86(9): 507-511
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

Východisko:
Kardiovaskulární onemocnění (KVO) jsou stále na prvním místě v příčinách úmrtnosti v ČR. Vzhledem k množství nových poznatků o rizikových faktorech KVO byla v roce 2005 publikována nová verze doporučení pro prevenci KVO. Práce zdůrazňuje novinky v provádění prevence KVO a srovnává výpočet rizika v primární prevenci KVO podle Framinghamské studie a podle SCORE.

Metodika a výsledky:
První soubor tvořilo 174 náhodně vybraných pacientů (128 mužů), průměrného věku 45,08±11,36 (muži 43,64±12,22, ženy 49,08±7,23), kteří byli podle doporučení z roku 2000 zařazeni mezi vysoce rizikové (riziko 20–40 % v 60 letech). Druhý soubor tvořilo 174 náhodně vybraných pacientů (139 mužů ) průměrného věku 39,89±12,26 (muži 37,25±12,14, ženy 50,40±4,9), kteří byli podle doporučení z roku 2000 zařazeni do středně rizikové skupiny (riziko 10–20 % v 60 letech věku). U obou souborů bylo stanoveno riziko KVO podle SCORE.

Výsledky.
U osob, které měly již dříve stanoveno vysoké riziko, je toto riziko ve stejné kategorii i podle nových tabulek. U souboru osob, které měly vypočteno riziko střední, dochází k nárůstu počtu osob, které mají podle SCORE riziko vysoké. Mc Nemarův test prokázal statisticky významný posun (p<0,001) v posuzování rizika mezi oběma metodami. Závěry metod se shodují v 66,7 % případů. 33 % případů klasifikuje metoda SCORE do vyššího stupně rizika.

Závěr:
V primární prevenci KVO je třeba přepočítat riziko KVO podle nových doporučení (SCORE), a to zejména u osob, které byly dříve zařazeny do kategorie střední riziko.

Klíčová slova:
prevence, kardiovaskulární onemocnění, výpočet rizika


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 9

2006 Číslo 9
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se