Prevence nemocí s využitím moderních informačních technologií – interaktivní webové stránky a jejich efekt


Prevention of diseases using modern information technologies – interactive web pages and their effect

A web site for disease prevention and health promotion was created within the framework of the “National Health Program”, a health promotion project (HPP). The article describes the functional options of the site and its effect evaluated after one year of operation. The site has three main functions: an information tree, a risk calculator, and an option for making an appointment for a complimentary preventive clinical checkup. The risk calculator enables direct evaluation of individual lifestyle risk factors, such as nutrition, alcohol consumption, physical activity, and smoking, together with some clinical parameters. The applied methodology of evaluation of nutrition and other lifestyle factors is original and fully described in the article. Over the course of the one year evaluation period, more than 29 000 user entries were recorded. In a basic questionnaire, 97 % from 2002 respondents favourably answered the question: “Does this server provide information you consider important for your health and good condition?” In total, 1 186 visitors completed the risk calculator. Their average age was 34 years (range 13–61), 63 % were female. Three months after registration, all registered users obtained a questionnaire for the web site evaluation. The response rate was 89 %, 100 % respondents claimed a change in their knowledge, 88 % a change of attitude, and 75 % a change of behaviour. A preventive clinical check-up made via the site was provided to 435 individuals, 42 % (167 individuals) underwent a repeat check-up. In all repeated check-ups a certain improvement, but no deterioration, was recorded. The web pages described are still freely accessible, mainly for non-professional, but also professional usage for the practical prevention of non-infectious diseases.

Key words:
web pages, disease prevention, healthy lifestyle, evaluation of individual risk factors, nutrition, physical activity


Autoři: J. Fiala
Působiště autorů: Ústav preventivního lékařství LF MU, Brno ;  Vedoucí: prof. MUDr. Zuzana Brázdová, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2006; 86(9): 485-490
Kategorie: Přehledy

Souhrn

V rámci projektu podpory zdraví (PPZ) „Národního programu zdraví“ byl vytvořen webový portál pro praktickou prevenci nemocí a podporu zdravého životního stylu. Článek popisuje funkční možnosti portálu a dále dosažený efekt, hodnocená po ročním provozu. Portál má 3 hlavní funkce: informační strom, kalkulátor rizik a objednávání na bezplatné klinické preventivní vyšetření. Kalkulátor rizik umožňuje bezprostřední vyhodnocení individuálních faktorů životního stylu, jako je výživa, konzumace alkoholu, pohybová aktivita a kuřáctví a rovněž některých klinických parametrů. Aplikovaná metodika hodnocení výživy a dalších faktorů životního stylu je originální a je zde detailně popsána.V průběhu ročního hodnoceného období bylo zaznamenáno přes 29 tisíc přístupů na stránky. V základní anketě na otázku: „Poskytuje tento server informace, které považujete za důležité pro zdraví a dobrou kondici?“ odpovědělo kladně celkem 97 % z 2002 respondentů. Celkem 1186 návštěvníků kompletně vyplnilo kalkulátor rizik. Jejich průměrný věk byl 34 roků (rozmezí 13-61), ženy tvořily 63 %. Všem registrovaným byl v odstupu 3 měsíců od registrace rozeslán e-mailem kontrolní dotazník k hodnocení efektu stránek. Návratnost byla 89 %, 100 % respondentů uvedlo změnu svých znalostí, 88 % změnu postojů a 75 % realizovanou změnu chování. Klinické preventivní vyšetření se pomocí objednání přes portál podařilo realizovat u 435 zájemců, a u 42 % z nich (167 osob) bylo uskutečněno opakované kontrolní vyšetření. U všech kontrolních vyšetření bylo detekováno určité zlepšení a žádné zhoršení. Popisované webové stránky jsou stále volně přístupné, především pro laické, případně i odborné využití při praktické prevenci neinfekčních nemocí.

Klíčová slova:
webové stránky, prevence nemocí, zdravý životní styl, hodnocení individuálních rizik, výživa, pohybová aktivita


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 9

2006 Číslo 9
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se