Současný stav populačního zdraví vybraných evropských zemí ve vztahu k základním charakteristikám sociálně ekonomického rozvoje


Present-day population health in selected European countries in relation to basic characteristics of socio-economic development

The article deals with the relationship between the socio-economic level and selected indicators of population’s health in a group of European countries; special attention is paid to the Czech Republic. Results of correlation analysis revealed intermediate to strong dependence of all indicators of population’s health (life expectancy, standardized mortality rate, etc.) on the level of per capita Gross Domestic Product (GDP). Human Development Index (HDI) highly correlated with all health indicators as well. In 2002, the Czech Republic was placed 32nd in a table of HDI for 177 countries of the world. GDP per capita was 15 780 USD p.p.p. (purchasing power parity) in the same year. Total health expenditure as a percent of GDP has been 7.3% in recent years. The GINI indicator, which expresses a grade of income inequality, did not show a statistical significant relation to indicators of population’s health. All health indicators – except deaths due to traffic accidents - improved in the Czech Republic in the period 1995 – 2003. Despite many unresolved problems in health care financing, the Czech Republic displays sufficient economic potential for assuring high quality health care.

Key words:
socio-economic level, health indicators, Europe, Czech Republic


Autoři: L. Strnad 1;  A. Stožický 2
Působiště autorů: Zdravkonzult Hradec Králové, I. 1;  Lékařská fakulta UK v Praze Ústav sociální medicíny a veřejného zdravotnictví Vedoucí MUDr. František Schneiberg, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2006; 86(5): 247-251
Kategorie: Přehledy

Souhrn

Práce se zabývá analýzou vztahů mezi sociálně-ekonomickou úrovní souboru evropských zemí ve vztahu k vybraným ukazatelům populačního zdraví; zvláštní pozornost je věnována postavení ČR. Korelační analýzou byla prokázána střední až silná závislost ukazatelů populačního zdraví na úrovní hrubého domácího produktu přepočteného na 1 obyvatele a všemi indikátory populačního zdraví (střední délka života, ukazatelé standardizované úmrtnosti aj.). Index HDI byl vysoce korelován se všemi indikátory zdraví. Česká republika byla hodnotou HDI v roce 2002 na 32 místě ze mezi 177 zeměmi světa, hrubý domácí produkt na 1 obyvatele činil v uvedeném roce 15 780 amerických dolarů vyjádřených v paritě kupní síly, podíl výdajů na zdravotní péči činil v posledních letech 7,3 % HDP. GINI index vyjadřující stupeň nerovnosti příjmů nebyl v daném souboru ve statisticky významném vztahu k indikátorům populačního zdraví. V období let 1995 až 2003 došlo v ČR k zlepšení všech indikátorů zdraví s výjimkou úmrtí na dopravní úrazy. Přes nedořešené problémy financování zdravotnictví ČR, disponuje země dostatečným ekonomickým potenciálem pro zajištění kvalitní zdravotní péče.

Klíčová slova:
sociálně-ekonomický rozvoj, indikátory zdraví, Evropa, Česká republika


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 5

2006 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se