Aspergilóza plic - fatální komplikace u pacienta s akutní promyelocytární leukémií


Pulmonary aspergillosis – a fatal complication in a patient suffering acute promyelocytic leukemis

The case of a 56 year-old man with recently diagnosed acute promyelocytic leukemia is described. The ATRA-syndrome developed during the induction therapy. It was associated with acute renal failure treated by dexamethasone and temporary hemodialysis. In spite of continuous antibiotic and antimycotic prophylaxis, leukemia remission was complicated by pulmonary aspergillosis. The clinical condition of the patient improved after intensive voriconazole therapy. However, despite aspergillosis regression, the patient unexpectedly died of fatal hemoptysis caused by bleeding from a vessel eroded by aspergillus.

Key words:
Acute promyelocytic leukemia, ATRA syndrome, pulmonary aspergillosis, hemoptysis


Autoři: J. Hubáček 1;  J. Procházková 1;  L. Učerová 2;  K. Indrák 1
Působiště autorů: Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc, Přednosta: prof. MUDr. K. Indrák, DrSc. 1;  Katedra patologické anatomie, LF UP Olomouc, Přednosta: prof. MUDr. Z. Kolář, DrSc. 2
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2006; 86(5): 273-274
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Autoři předkládají kazuistiku nemocného, u kterého byla v 56 letech nově diagnostikována akutní promyelocytární leukémie. Při indukční terapii došlo k rozvoji ATRA syndromu s akutním selháním ledvin, které bylo zvládnuto terapií dexamethazonem a dočasným zařazením do dialyzacního programu. Pacient byl po celou dobu hospitalizace léčen širokospektrými antibiotiky a antimykotiky. I přes tuto léčbu byl v období nastupující remise onemocnění stav komplikován rozvojem aspergilózy plic. Intenzivní terapií vorikonazolem se klinický stav nemocného zlepšil, ale přes regresi aspergilózy byla infekce nečekaně ukončena fatální hemoptoí z cévy erodované aspergilem.

Klíčová slova:
Akutní promyelocytární leukémie, ATRA syndrom, aspergilóza, hemoptoe.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 5

2006 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se